Rapportage Topsector Energie..

Het Innovatie programma Topsector Energy laat zien hoe er over energie innovatie wordt gedacht.. 

Onze trots, en de basis van onze vroegste industrie. De reden waarom Nederland een van de oudste geindustrialiseerde landen is… 

1. Energiebesparing Gebouwde Omgeving: energiebesparing is cruciaal voor het bereiken van 80-95% broeikasgasreductie in 2050. Nederland is sterk in sommige markten voor technische apparaten (zoals koeling, verwarming, ventilatie en opslag), integratie met de gebouwschil en koppeling met de wijk als energiesysteem.

Hoewel efficientie verstandig is, is het geen structurele oplossing voor ons gebruik van energie soorten die ons eco systeem om zeep helpen (70% van de fruitoog is dit jaar mislukt door het nieuwe weerpatroon, een gevolg van een temperatuurs stijging van ~10 graden op de Noordpool, inderdaad, climate change). Het is een taktiek om het stoken van gas langer te laten doorgaan, maar als men het goed doet kan het huizen voorbereiden op volledige gas onafhankelijkheid (iets dat met vacuum warmte opslag en vacuum isolatie voor veel huizen bereikbaar lijkt)

2. Energiebesparing in de Industrie: de Nederlandse industrie is relatief energieintensief en levert een belangrijke bijdrage aan ons BBP en werkgelegenheid. Energiebesparing – net als ketenefficiëntie en procesintensificatie – zorgt voor verhoging van de concurrentiekracht van de industrie. De marktvraag naar duurzame energietechnologie en energie-efficiëntie neemt wereldwijd sterk toe.

"De industrie leverteen belangrijke bijdrage aan ons BBP". Dat is voor mensen die menen dat het bankwezen een bijdrage levert. Onze industrie is essesntieel, ook in klassieke economiesche zin. Jammer dat ze volledig van fossiele brandstoffen afhankelijke is. Keten efficientie is een normaal gevolg van de competitie voor de beperkte fossiele brandstoffen in een carbon/credit economie. Maar de ‘economie’ maximaliseert de utitlietit van fossiele brandstoffen. Een 50% efficientie toename zou voor veel financiele intermediars en fossiele brandstof leveranciers onwenselijk worden beschouwd.  

3. Gas: Nederland heeft van oudsher een sterke gassector. Met het oog op de grote kennis en goede infrastructuur heeft Nederland de ambitie om gasrotonde van Noordwest-Europa te worden. Nederland heeft een sterke geografische ligging, goede kwaliteit en transparantie van het reguleringsproces en goede infrastructuur. Vergroening van gasproductie en –distributie kan deze positie versterken.

Treurig. Mensen met gasambities zouden moeten worden verbannen. Het ‘vergroenen van de gasproductie’, wie nemen we hier in de maling? Maar er is een lichtpuntje, gasleidingen kunnen ook andere brandstoffen vervoeren, zoals bijvoorbeeld ethanol of ammoniak, of waterstof gas of methaan van synthetische oorsprong (geproduceert met zonne energie bv.). Als men afstapt van het aan onze atmosfeer toevoegen van carbon uit fossiele bronnen zou gas nog best wel eens handig kunnen zijn. 

4. Smart Grids: Nederland heeft een sterke kennispositie voor smart grids, vanwege het geconcentreerde elektriciteits- maar ook gasdistributienetwerk, waarbij Nederland als het ware als een stad kan worden gezien. Er zijn mogelijkheden voor de opbouw van zowel nationale afzetmarkten als voor de export van ICT-toepassingen en smart grid diensten. De keten integreert ICT, elektronica en distributienetwerk management wat substantiële synergiemogelijkheden biedt voor de Nederlandse industrie.

Dit is nergens voor nodig. Als we streven naar gedistribueerde duurzame energie en lokale electriciteitsopslag dan zijn smart grids nergens voor nodig. Dan blijkt dat het grid en de internationale markt nergens voor nodig is. Helaas zijn casino’s ook nergens voor nodig, maar toch zijn ze er. Smart grid gaat uit van energie schaarste. Maar als we duurzame energie gebruiken zal die toch industrie aantrekken (omdat deze in de lokale markt goedkoper is). Ergo, de industrie zal naar Zuid Europa verhuizen.

5. Wind op Zee: Nederland heeft een sterke Nederlandse offshore industrie. Nederland is niet zozeer sterk in het maken van turbines, maar wel in het aanleggen van fundering en infrastructuur voor windturbines op zee. Nederland kent een geografische gunstige ligging aan de Noordzee. De aanwezigheid van goed uitgeruste havens met gering getijdenverschil zorgt voor een goede uitgangspositie voor onderhoud e.d.

Hee..een innovatieve windmolen! 

"Nederland is niet zo sterk in het maken van turbines." Even tot tien telln. Nederland maakte decennia lang prima vliegtuigen. Een windturbine moet het zijn? Innovatie rapport? 

6. Solar Energy: de Nederlandse zonne-energiesector is breed en omvat alle fasen van discovery tot development. Nederland heeft een internationaal sterke kennispositie als het gaat om fundamenteel onderzoek naar zon-pv. Nederland heeft een sterke positie op het terrein van halfgeleiderfysica en daarmee samenhangende complexe apparatuurbouw en productietechnologie.

Maar Nuon probeert Helianthos zo snel mogelijk aan het buitenland te verkopen. Laten we nog een paar eeuwen door innoveren, de markt vind nieuwe producten maar griezelig.

7. Bio-energie: de bioketen is een breed begrip waarin sprake is van een groot aantal bio-energietechnologieën en biomaterialen die zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden. Voorbeelden: biobrandstofcluster in de Rotterdamse haven, verwachte groei van bioraffinage (agro-, petrochemische en farmaceutische sector), sterke positie rond energieproductie uit afval, bij-en meestook in elektriciteitsproductie, ontwikkeling innovatieve technieken als torrefactie en pyrolyse, vergisting/vergassing van biomassa.

Biobrandstof, bomen kappen, onze natuur naar de beurs. We hebben een plan om gas te maken uit algen op de Noordzee, dat we uit de klauwen van heren hoogleraren moeten rukken en implementeren. Gas gas gas gas..

Energie opwekken lijkt een vreemd idee. Zouden we geschokt zijn als bleek dat Saudi Arabie al die jaren de olie zelf maakte met een zonne energie proces? Zouden we opeens gaan zoeken naar manieren om volledig over te schakelen op kolen (met een audit bevestigd van volledig fossiele oorsprong te zijn) om die te kunnen verbranden. Wat is er mis met energie opwekken. Prima, als het maar bomen kost, als het maar om het vergassen van met kunstmest verbouwde gewassen gaat. Laten we innoveren! Wat een waardeloos programma. 

Er hoeft absoluut niet geinnoveerd te worden, er moet vermarkt worden en als vermarkten niet lukt omdat de industrie en banken hun eigen cashflow beschermen (die is afhankelijk van de afzet van markt geaccepteerde producten) Of de cashflow van gas, of die van stroom, dan moet die inertie worden bestraft.

Intussen is Wallstreet bezig met een fundamentele innovatie Daar wordt door JP Morgan steeds meer land en grondstoffen in eigendom gebracht. Dat wordt de nieuwe basis van het bankwezen van de VS, generatieve bezittingen, land, mijnen. Daar wordt in principe de mogelijkheid gecreerd om een bank te maken die biologiesch voedsel credits uitdeelt. Geld waarmee men het zonder fossiele brandstoffen geproduceerde output van de bezittingen van JPMorgan kan kopen. Wij mogen doorklunzen tot we onder de zeespiegel verdwijen. 

Leave a Reply