De Gezonde Maatschappij Heeft Geen Fossiele Centrales

We vergeten vaak dat fossiele brandstoffen jaarlijks voor duizenden doden zorgen in ons land. Dit valt te extrapoleren van gegevens uit Frankrijk of zoals hieronder de VS.

"Alleen al aan de fijne deeltjes die Amerikaanse kolenfabrieken uitstoten, sterven jaarlijks 13.200 Amerikanen." (bron

Een ander artikel lijkt ook van kwaliteit. 30.000+ voortijdige sterfgevallen is nogal wat, stel je voor dat een rollator 30.000 doden zou veroorzaken? Dat ding zou accuut uit de handel genomen worden. Er lijkt een cognitive bias te bestaan voor nadelige gevolgen van bijna alles waar we op korte termijn van genieten. Cost is local. Wie gezond wil blijven moet verder kijken en denken dan vandaag. 

bron

Stel dat je als Nederlander denkt "Ik wil gezond leven, en een gezond bestaan voor mijn kinderen garanderen." dan kun je besluiten dat je je huis optimaal isoleert, zorgt voor alternatieve energie bronnen die het stoken van kolen vervangt. Dat kan best. De nederlandse burgers gebruiken maar een deel van de energie die hier wordt opgewekt. Nog vreemder is het dat als je dan besluit dat je boer geen gaskunstmest meer moet gebruiken maar electrische gefabriceerde kunstmest, dan is dat ook een kwestie van windmolens en zonnepanelen, en door zoiets in zuid Europa op te zetten is dat best rendabel te maken. Zo kan men verder gaan, met vervoer en andere takken van de industrie die we echt nodig hebben. 

Als het idee is om onze maatschappij zo gezond mogelijk te maken ligt het voor de hand dat we in plaats van dagelijks NOx en half verbrande uitlaatgassen in ons gezicht te laten blazen kiezen voor electrische wagens, dat scheelt ook een hoop lawaai. De gezondheids verzekeraars die proberen onze zorg zo goedkoop mogelijk te maken lopen hier een serieuze kans mis. Moet het Zilveren Kruis lijdzaam toezien hoe nieuwe kolen centrales en snelwegen worden aangelegd? Hoe er 130 wordt gereden, met schadelijke gevolgen voor de gemeenschappen langs de snelwegen? Misschien eens een heel andere benadering van gezondheidzorg, zorgen voor schone lucht en een schoon milieu?

Leave a Reply