2e Maasvlakte, Wat Gaan We Er Mee Doen?

Misschien wel een goede plek voor een extra kassen gebied, verwarmd met restwarmte en wind en golf energie? Volgens Smits zou Rotterdam toch een consumenten haven worden, de zware industrie zou verdwijnen en het haven gebied zou een ‘exclusive economic zone’ worden waar Rotterdam geen profijt van zou ondervinden (volgens een interview in het NRC deze zomer). Nederland maakt zich op voor een nieuwe kortzichtige Reagan periode waarin onze fossiele bedrijfstak als dank voor zijn inzet in de wereld ons land van het natje en droogje zal mogen voorzien. Wie zich een toekomst voorbij de 21e eeuw wenst (staat de Maasvlakte aan het eind daarvan al onder water?) vraagt zich af waarom het project doorgaat. Het antwoord is eerder dat de betonstorters aan het werk willen blijven dan dat er enig economisch rendement te behalen valt. Werd zo maar eens over duurzaamheid gedacht! Geweldig, beton storten. Een zwaar materiaal. Opspuiten van zand is ook een mooie manier om fossiele omzet te behalen. De carbon/credit economie rust niet tot het laatste koolstof molecuul aan het laatste zuurstof molekuul is verbonden..

Leave a Reply