Schaliegas (Shale Gas) in Boxtel iig Tijdelijk van de Baan

De rechter oordeelde dat de tijdelijke vergunning voor een schaliegas proefboring in Boxtel onterecht was verleend, omdat indien gas gevonden zou worden deze vergunning de periode van vijf jaar zou overschijden. Dit is zeer positief nieuws. In de VS is de ervaring dat de boringen waarbij grondlagen hydraulisch worden gekraakt met chemicaline rampzalig is voor het grondwater, het maakt stoffen als uranium uit het gesteente vrij, en de kans dat methaan en h2s langs andere weg ontsnapt (en ook in het grondwater terecht komt) is zeer groot. 

In Spanje en Frankrijk zijn bedrijven al bezig met deze moormethoden, en dat terwijl er volstrekt geen noodzaak is dat te doen. Het kan voor verzakkingen zorgen en levert over het algemeen minder op dan beloofd..We kunnen ook al ons meubulair in brand steken om het warm te krijgen : Waarom zouden we ons waardevolle drinkwater in gevaar brengen als we al een gasmarkt hebben?

Leave a Reply