Wereldwijde Hongersnood?

Het is droog in de VS, Op sommige plaatsen momenteel 48 graden (California). Ook waar het groen ziet is de bodem aan het verstoffen. De link met het broeikas effect is gelegd. Dit is een trend, temperatuur record na temperatuur record is gebroken in de afgelopen jaren. 

"The world faces “mass starvation” following North America’s next major crop failure. And it could even happen before year’s end. " (bron)

Mensen hebben het over de prijs die kan stijgen, maar dat is niet relevant. Toen Rusland een paar jaar geleden slechte oogsten had stopte het met exporteren. Eigen bevolking eerst. De wereldbank concludeerde ook al dat het manipuleren van prijzen door ‘naked futures’ aan te bieden (nepcontracten die de schijn wekten dat er aanbod was) op de lange duur zinloos was. Wat er niet is kun je niet kopen, en bovendien, het geld wat je daarvoor gebruikt is slechts een ruilmiddel. Wat heb je te ruilen als ierdereen hetzelfde nodig heeft?

Veel gewassen worden verbouwd om als veevoeder te dienen, soms wel 60-70% van de oogst. Maar misschien is de basis van die oogst wel in gevaar, de olie aanvoer. Zeker in een onproductief land als de VS 

Gelukkig is een groot deel van de intensieve landbouw bedoelt om dieren te voeden. In engeland werd begin vorig jaar vee geslacht omdat de hooioogst tegenviel, de veestapel is er om geslacht te worden, en is dus redelijk snel in te krimpen. Dat zou meteen een stuk gezonder zijn. 

Tips om met de droogte om te gaan : "Cull cows and heifers to stretch forage inventories and purchases. Make sure remaining animals are healthy and profitable while keeping in mind that replacement heifers could be in short supply and expensive later." (bron)

De relatie met olie is niet duidelijk. Er wordt momenteel in Africa aan een enorm productiepotnetieel gewerkt. Ook in Oekraine is veel gedaan aan verbetering van de landbouw. Het is in ieder geval wel zo dat als de fossiele input stagneert er een groot probleem ontstaat. De grond zal dor en dood zijn (en een beetje giftig) en een aantal jaar niets produceren. Dit noem ik de post petro food gap. Alle intensief bebouwde grond zal in cultuur gebracht moeten worden.

VS investeerde 3 miljard in Africa. Voor zichzelf? 

Het lijkt verstandig om zoveel mogelijk nieuw land niet intensief in gebruik te nemen, maar organisch. Dit kan wel machinaal, bv. mbv zonnewarmte/stoom aangedreven apparaten. Men kan kunstmest maken met windenergie zodat dit geen verhoogde uitstoot van CO2 teweeg brengt. Het zou slim zijn de financialisatie van het boeren bedrijf af te bouwen. Geen futures speculatie meer, alleen gebruik van futures zoals het hoort en met risico, de boer verkoopt zijn oogst voorruit om te kunnen zaaien. Ook lijkt het verstandig Monsanto te verbieden gewassen te verdrukken met GMO varianten. Natuurlijke selectie van gewassen kan niet plaatsvinden als er maar een genotype groeit. Bovenal wordt het tijd het process van klimaatverandering serieus te nemen met al zijn consequenties, en hier plannen voor te maken met een veilige marge.

In het congress kan het klimaat probleem nog steeds niet besproken worden. De republikeinen houden het tegen..

"We have written you fourteen timcs to request hearings on the science of climate change."  (bron)

Leave a Reply