COP15 new 16 December

De VS Weigert Serieuze Emissie Beperkingen

Na lange ondehandelingen op dinsdag kon woensdag ochtend geen verdrag getoond worden. De VS wilde geen bewoordingen die hen zou binden aan emissies, dus een woord als ‘zal’ werd steeds terug geduwd naar ‘zou moeten’.Ook een door Denemarken aangekondigd alternatief was woensdag avond onvindbaar. Yvo de Boer verklaarde dat de onderhandelingen onverwacht tot stilstand zijn gekomen.

De kleine eiland staten zijn de wanhoop nabij. Het Kyoto protocol is zo goed als dood (India). De ontwikkelde landen (behalve de VS) zijn bereid om de uitstoot te beperken, maarde doelen zijn niet significant 20 % waar 40 % nodig is.

Terwijl gisteren een gala ter ere van de bossen werd gehouden, oa met Deense Royalty aanwezig is er in het plan geen geld toegezegd en is er geen methode om te bepalen wat de stand van ontbossing is.

Het meten van outstoot wordt bestreden door China en India omdat dit hun soevereiniteit zou aantasten. Ook in juridisch opzicht willen China en India zich niet laten binden, ze zijn voorstander van vrijwillige doelen.

Het zou haast lijken dat de ontwikkelde landen en de VS hun best doen, maar het tegendeel is waar. Zolang de VS Kyoto probeert te doorbreken en zich aan slechts symbolische uitstoot reducties bind (3%-4%) is het de oorzaak van het falen van de COP15.

Op donderdag verklaarde China volgens Reuters dat een uitvoerbaar verdrag buiten het bereik was komen te liggen, en dat het resultaat van de COP15 waarschijnlijk een of ander politieke verklaring zou worden.

Clinton stelt 100 miljard steun voor aan ontwikkelings landen als andere landen hierin meegaan. De betekenis hiervan is in de hidge context echter twijfelachtig. De dollar is nog steeds in een doodstrijd verwikkeld.

Rellen buiten en binnen het Bella Center

De afgesproken color coded rellen vonden wel plaats. Het maakte toegang, ook van mensen met de nodige papieren onmogelijk. Velen zaten in de buurt in koffie tenten te wachten op een nieuwe kans.

Leave a Reply