COP15 nieuws 15 december

In Kopenhagen is de teerling geworpen.  Misschien wordt er momenteel nog aan de laatste puntjes gewerkt van een verdrag dat alle partijen ter inzage wensen, maar slechts via een plenaire onderhandeling (vrij onwerkbaar) kan het voorstel worden aangepast. Het bemodig niet om te horen dat de VS, Duitsland, Frankrijk en Engeland een ovrleg hebben gehad en beweren op een lijn te zitten. Gezien de inzet van Duitsland is dat haast onmogelijk.

Een van de onderhandelaars uit het midden oosten zei dat hij zich zorgen maakte, China en India zijn bereid tot actie, maar de VS zegt niks en neemt een compleet onverenigbare positie in. Intussen hebben Angela Merkel en Kevin Rudd (PM Australie) hun zorgen uitgesproken.Ook Gordon Brown sprak zorgen uit, maar gegelijk een optimisme over een voorstel van de Ethiopische afgezant van Africa die de kosten verdeling tussen arme en rijke landen acceptabel zouden kunnen maken.

Een samenwerkings verband van landen genaamd ABASIC (Africa met Brazil, South Africa, India en China heeft een basis verdrag klaarliggen, maar zegt dat alleen te zullen gebruiken als er opeens een ongewenst ander verdrag wordt gepresenteerd. Al met al zijn er meer versies dan goed is voor een productief onderhandelingsproces (hiervoor is een oplossing).

Het enige zinnige werd vandaag door Arnold Swarzenegger gezegd:Leiders kiezen niet tussen een gered klimaat of de economie, dat is de mythe die de fossiele brandstof lobby pushed. Schone welvaart is zeer goed mogelijk.

Deelovereenkomsten

MIsschien is het een juiste inschatting om te zeggen dat een serie deelovereenkomsten mbt specifieke klimaatgevoelige activieten een basis zal vormen van een ommekeer naar een koolstofarme beschaving. Daarbij is een zeer bruikbaar criterium of waar het over gaat een positieve of negatieve ivloed heeft. Is de invloed positief dan betekend dat steun, is de invloed negatief dan moet de activitiet worden afgebouwd. Dit doorlopende evaluatie process zal uiteindelijk resulteren in koolstof eliminatie.

Carbon Capture

Het afvangen en opslaan van CO2 zal voorlopig niet in het CDM mechanisme worden meegenomen. De reden is dat er geen verzekering bestaat omtrend lekken in de geologische formaties en de bewaking van de opslag over langere periodes. De VS en UK zijn sterke voorstanders van carbon capture en storage. Het is positief dat een methode die impliciet het gebruik van fossiele brandstoffen bevorderd dit keer iig nog uitgesloten blijft.

Onbossing

Het wrd als een goed resultaat gezien als bosrijke naties financiele compensatie ontvangen voor het in stand houden van hun bossen. Dit lijkt de enige oplossing te zijn om de corrupte activieten een halt toe te roepen. Als de deal doorgaat betekend dat dat rijke landen zullen moeten werken (voor het geld dat we ervoor neertellen) omdat de bosrijke landen iets niet doen. Klimaat chantage noem ik dat.

Middelandse zee

Een van de mensen die ik vandaag heb gesproken is een vertegenwoordiger van het parlement van de middelandse zeelanden. De temperatuur van de middelandse zee zal snel 2 graden stijgen, met desastreuze gevolgen. Daarom zijn de staten die belang hebben bij dit waterlichaam verenigd. Zie hieronder zijn uitleg..

Leave a Reply