Cop15 Nieuws 14 december

De onderhandelingen in Kopenhagen

Sommigen maken zich zorgen over de verdeling van discussie punten. Grote beslissingen worden tot het eind uitgesteld, en de posities lopen nog wijd uiteen. Het verdrag wordt gaandeweg verder uitgekleed in het belang van consensus. Obama ontvangt kritiek omdat hij met zijn late betrokkenheid weinig invloed kan uitoefenen op het resultaat en onerhandelaars gekozen heeft die zijn eigen posities niet uitdragen (Clinton en Stern). De indiaase minister Jairam Ramesh zei dat het verdrag (op basis van het Kyoto protocol) op dinsdag avond klaar moet liggen voor inzage.

China US Kyoto of niet?

Volgense insiders is er wat betreft de onderhandelingen weinig schot in de zaak, omdat de posities van de VS en China lijnrecht tegenover elkaar staan. China wil een voortzetting van Kyoto, met serieuze targets, de VS noemt het Kyoto verdrag niet eens in haar versie, erkend de VN niet, will een uitzonderings positie en speculatieve emmissie markt. Vreemd genoeg beweegt de wereld met de VS mee en het lijkt er op dat een hernieuwd Kyoto verdrag waarbij alleen de VS niets hoeft te doen een goed resultaat zou zijn. De targets van het moment zijn iig nog niet schep genoeg.

De arme/afrikaanse landen wilde zondag verzekeringen dat de rijke landen niet samenspande om de emissies hoog te houden. De delegaties dreigden e conferentie te boycotten. Het principe is nu nog dat een eindverdrag op basis van consensus wordt samengesteld, dus alle partijn moeten overeenstemming bereiken. Kijkend naar emissies zijn de arfikaanse landen echter niet belangrijk, ze vormen en verwaardeloosbaar deel van het problem, echter ze hebben wel steun nodig. De 192 UN leden zijn bereid 10 miljard usd neer te leggen zei Ban Ki Moon op maandag. Het is lastig om met de geschiedenis van misbruik van IMF fondsen in de effectiviteit van grote geld injecties te geloven. Groene microcredieten zijn een optie, maar de implementatie laat ruimte voor misbruik. Kortom, nog geen oplossing in zicht.

Russisch voorstel

Rusland stelt voor een overeenkomst tussen vier landen op te stellen met China, India, de VS en Brazilie (de BRIC landen). Op deze manier zijn de grootste vervuilers en Brazilie met haar beher van haar regenwouden allemaal aan targts gebonden. Rusland heeft een eigen reductie van 25% toegezegd, maar denkt deze oa met nucleare enegie te bereiken, dat terwijl al in 2013 ernstige Uranium tekorten worden verwacht.

Een kosten management voorstel van Mexico en Noorwegen

Mexico en NOorwegen zijn met een voorstel gekomen waarbij fondsen worden geworven uit bij opbod verkochte emissie rechten in combinatie met een toewijzing aan ontwikkelings landen op basis van BNP, emissie en populatie.

Ontbossing

Een voorstel om de onbossing in 2020 met 50% te verminderen viel zondag uit het accoord vanwege de gebrekkige compensatie. Dit komt in feite neer op chantage door de regenwoud landen (waaronder ook bv. Congo). INtussen beweren Susilo Bambang (indonesie) en Sarkozy aan een ‘ambitieus plan’, Indonesie heet 10% van het bestaande regenwoud op haar grondgebied.

Het Witte Huis Kruimelt Mee

Van het witte huis kwam een voorstel voor 350 milioen steun voor R&D ten behoeve van ontwikkelings landen. Het geld zou echter niet van de VS komen.

Leave a Reply