Open Source In De Praktijk

De term Open Source wordt vaak gebruikt als het om duurzaamheid gaat. De term komt uit de softwareontwikkelingswereld waar ontwikkelaars samen een bijdrage leverden aan projecten. De website sourceforge is om de open source community heen ontstaan, en is nog steeds een rijke bron voor allerlei verschillende applicaties.  

Er zijn een aantal aspecten die Open Source definieren. Hierover zullen de meningen wellicht verschillen, hier de mening van een voormalig open source software ontwikkelaar. De term ‘Open Source’ slaat op de source code, de ongecompileerde programeer code, hieronder een voorbeeld van PHP sourcecode, waar dit blog in is geprogrammeerd.

Software ontwikkeling is een vreemd bezigheid. Het werk bestaat uit het ordenen van opdrachten in groepen en series zodat er een bepaalde meestal visuele ervaring ontstaat, een waar de gebruiker iets aan heeft. Voorbeelden zijn video editing, spelletjes, communicatie, astronomie berekeningen, van deze applicaties zijn Open Source versies.

De Werkplaats Is Vrij En Kostenloos

Om open Source te werken is in beginsel niks meer nodig dan een ontwikkel omgeving. Deze heeft een taal, commando’s, compilers, alle elementen om van een idee naar een prototype naar een eindproduct te gaan. Deze onderdelen en mogelijkheden zijn kostenloos voor de ontwikkelaar. Tegelijkertijd is de ontwikkelaar eigenaar van de omgeving. In dat opzicht is software ontwikkeling zeer vergelijkbaar met werken in een garage die replica oldtimers bouwt. Er zijn materialen en gereedschappen en de mechaniciens kunnen er lustig op los knutselen.

De Tijd Kost Niets

Het aantal uren dat men in een Open Source project stopt bepaalt men zelf. Maar deze uren heeft men beschikbaar zonder dat men in de problemen komt. Recent werd gemeld dat een Open Source ontwikkelaar Dries Buytaert de creator van het CMS Drupal 10.000 keer code had toegevoegd (niet alleen zijn eigen code volgens hemzelf). In het begin doen mensen dit zonder vergoeding, maar gaandeweg wordt dit een baan. Dit is prima zolang de maker ook wordt beloond, maar dat is niet zo bij Open Source. 

Linus Thorvalds vond het leuk om een lichte versie van UNIX te schrijven, een zeer robuust operating system (zoals windows). Dat had veel commerciele waarde omdat UNIX tot dat moment alleen kon draaien op grote mainframes. Redhat Linux dook in het gat, nam de creatie van Thorvald en is nu een bedrijf met 3200 werknemers heeft en een omzet van meer dan $700 mln (en dan zijn er nog een paar spinoffs). Er zit wat in om beloning ook te zien in termen van uitvoeren werk met de creatie, maar Linus zijn uren zijn nooit vergoed.

Iedereen Kan Meedoen   

Software is zeer specifiek geschikt voor Open Source omdat het in de meeste talen een modulaire structuur heeft. De ontwikkelaar schrijft functies en procedures die alleen op hele functionele manier interacteren met de rest van de code. Iedereen kan snappen wat een functie of procedure doet, iedereen heeft hetzelfde beeld van de code, en elk onderdeel is in principe beschikbaar voor inspectie. Als een nieuw stuk code wordt toegevoegd kan die handeling ook worden teruggedraait. Net alsof iedereen door een paar ogen naar een in aanbouw zijnde oldtimer kijkt en de ene na de andere handeling gezamelijk uitvoeren. Onderdelen kunnen vervangen worden door betere of andere versies, net als carburateurs of turbocompressors of schokdempers. Het specialisme is maar heel beperkt.

Open Source Projecten

Als mensen een open Source Project voorstellen als het gaat om duurzaamheid of iets dergelijks dan zijn er verschillende vragen. Ten eerste is de vraag: Waarom niet commercieel. Een project dat geen geld kan verdienen is niet zinvol. Ten tweede is de vraag: Wie betaalt dat? Als het om een tijdelijke subsidie of ter beschikkingstelling gaat dan is de vraag of het een hobby is of vrijgevigheid. Het kan zijn dat iemand wil helpen en dat is geweldig. Is dat echter een goede basis voor een project? Kan zijn. In veel gevallen wordt echter Open Source ontwikkeling voorgesteld zonder faciliteiten of vergoeding.

Het intellectueel eigendom wordt per definite niet beschermd. Nu heeft software iets dat eem GNU GPL license heet (General Public License), dat is een contract dat je de code niet voor commerciele doeleinden zult gebruiken. Redhat hierboven heeft dat contract kunnen omzeilen door de linux code weg te geven met het GPL contract, maar zelf extra code te schrijven en services te bieden. Probleem is wel dat iemand die een GPL overeenkomst aan zijn code toevoegd er nooit meer aan kan verdienen. Een vergelijkbaar contract is het Creative Commons contract voor creatief materiaal. Er kan echter makkelijk vastgesteld worden dat de niet verdienende houder van het GPL weinig kan uitrichten tegen een goed verdienende commerciele partij die het idee wil commercialiseren.

Wordt vervolgt (moet schrijven tot zondag onderbreken)

Leave a Reply