Ons Nieuwe Voorland

Windmolenparken groeien ondanks de tegenwerking van de VVD, voor onze kust. Hoewel zichtbaar blijken ze weinig negatieve effecten te hebben op bv. het toerisme. Schultz heeft net de ontwikkelings toestemming voor kustgebieden weer ingetrokken, wat een goede stap is, ook al stonden er veel ontwikkelaars te popelen met plannen. Maar onze kust blijft zo waarschijnlijk ook uit de gratie voor windturbines, terwijl die naarmate ze groter en hoger zijn steeds minder overlast veroorzaken. Verloren welvaart, echter winst voor fossiel.

Het plaatje hierboven is pas het begin. Natuulijk zijn er nu mensen die vinden dat je niks kunt doen tussen wind turbines, maar er zullen er meer komen, en het zijn vast of drijvende punten, aanlegplaatsen op zee, waar je meestal alleen kunt zijn met een schip dat duizenden euros per dag kost om hem daar te houden. Er zal een ontwikkeling plaatsvinden die zal beginnen bij offshore windparken en eindigen in offshore steden, wat kan gebeurt over het algemeen.

Brandstoffen maken en tanken op zee

Momenteel werken we nog in een sterk verstoorde markt omdat de fossiele en financiele belangen (niet noodzakelijkerwijs de bedrijfsbelangen die van fossiel of krediet gebruik maken) zaken proberen te houden zoals ze zijn. Daarom horen we nog weinig over schepen die op ammoniak (NH3) varen (groene vervanger voor diesel) en dat die ammoniak op zee met stroom van windturbines wordt gemaakt, zodat de schepen zich van brandstof kunnen voorzien buiten de havens, langs de belangrijke routes. Logistiek is echter een belangrijke manier om de wereld afhankelijk van fossiel te houden. Waar is het project van Maesk?

Onbeperkte voedingsbron

Vissersboten varen nu naar de kust van Senegal om daar de vis te roven, en dan terug te varen naar Scheveningen en de lading te lossen, de schippers vinden het niks, maar de boot wordt afbetaald (de de diesel omzet moet worden beschermd)! Dit terwijl het kweken van vis heel goed kan, ook op open zee. Mareriaal om dat mee te doen drijft er al overal, vooral in de lege onbegane en zeer grote gebieden in de pacific.


Het doel moet zijn om het leven in de zeen uit te breiden. Deste minder fossiel daarbij wordt gebruikt deste sneller het kan gaan, en deste meer leven we zullen kunnen brengen in de oceanen. Waarom? Omdat het leven op aarde nu kwetsbaar is, deste meer leven, deste waarschijnlijker dat er leven is dat kan omgaan met de veranderingen. Onze oceanen hebben alle nutrienten die daar voor nodig zijn, maar meestal niet aan het oppervlak. Een mooi bijverschijnsel is dat meer leven is dat het werkelijk iets doet aan de hoeveelheid CO2, en dat deze aanpak door een koelend effect ook voor verkoeling op land, en daarmee samenhangend overleven van planten op land zorgt.

Wonen op zee

Wonen aan de kust is heel normaal, en op veel plaatsen op de wereld geen lijdensweg. Wonen op zee heeft als belangrijkste nadeel maar ook voordeel dat de open zee vrij gebied is. Nu zou deze moeten worden ontsloten door brandstof of een zeilboot, waarna men al snel terug zou moeten naar het vaste land. Een drijvende gemeenschap met genoeg wind en zonne energie tot zijn beschikking kan echter volledig zelfstandig bestaan. De locatie is bijna arbitrair, dat is zowieso het geval met gemeenschappen die zich op duurzame energie baseren, de hulpbronnen in de omgeving, niet de fossiele toevoer bepalen of men er kan leven.

Onwikkeling van het potentieel dat ontstaat door offshore wind parken zal gradueel gaan, met kleine kwekerijen aan de basis, waarbij dan personeel verblijven komen, aanleg stijgers voor pleziervaart, meer drijvende bebouwing, voor de kust en langs scheepvaart routes. Er is steeds minder weerstand om dat te doen, en er zijn een hoop redenen om het te stimuleren of na te streven.

Zie oa http://www.mermaidproject.eu/

Leave a Reply