Zeg maar dag tegen je fiets! Zelf sturen wordt illegaal!

Zelfrijdende auto’s zijn de hype van de dag. Volgens sommige omdat dat veiliger is, iets dat maar deels een reden kan zijn, want veel ongelukken zijn dodelijk door de aanwezigheid van benzine in auto’s, of hoe ze zijn ontworpen (getuige de grotere veiligheid van sommige modellen). Beide factoren zijn aan te pakken. Zelf rijden introduceert weer andere risico’s, bv. hacking van de dataset (zodat de robot denkt dat de weg rechtdoor gaat bij een afgrond), of de electronica van de auto zelf.

Zelf rijden zou illegaal kunnen worden. Zie ook het stuk van F Hegger

Wanneer we een nieuwe brandstof willen introduceren in auto’s bv. waterstof of ammoniak, dan moet deze duizend keer veiliger zijn dan de reeds bestaande alternatieven (dit is de werkelijke standaard eis). Dit gebeurt dus zelden. Maar als we de bestuurder er uit willen halen mag dat wel. Waarom?

Een logische verklaring van de zoektocht naar zelf rijdende auto’s is tweeledig. Ten eerste is het een mooie testcase voor ontwikkeling van AI, kunstmatige intelligentie. Een systeem dat zelfstandig rondrijdt is een stap in de richting van een dat zelfstandig rondloopt. Ten tweede is er een fossiel belang, nl. dat de rijstijl van een automatische auto zuiniger zal zijn dan die van een auto bestuurd door bv. een man die de motor gebruikt als instrument voor persoonlijke expressie.

De totale investering die gedaan zal worden in zelfrijdende autos kan beter en automatischer openbaar vervoer worden gestoken. Dat zou het aantal verkeersslachtoffers ook doen afnemen (alle mensen die voor autorijden geen geduld hebben van de we), het zou de wegen ontlasten zodat de mensen de er echt van houden deze kunnen gebruiken. Openbaar vervoer is echter schadelijk voor de fossiele omzet, het is socialiserend (mensen zien elkaar) dus het dient de economie niet voldoende. Daarom is het geprivatiseerde spoor niet zo’n succes.

Lijn volgende robot..

De zelfsturende auto vanwege verkeersveiligheid leidt logischerwijs ook tot de zelfsturende fiets or motorfiets. Of gaat dat te ver? Vreemd toch omdat met fietsen en motoren ook veel dodelijke ongevallen gebeuren. Waarom geen verbod op zelf bestuurde fietsen? Waarom geen e-bike route waarlangs je je fiets op automaat het traject kunt laten volgen zoals bovenstaande lijn volgende robots. Wellicht met laden on the go (sleepcontact achter de fiets) ? Waarom zouden we de mensen zelf laten sturen als we met wat simpele electronica deze taak kunnen overnemen. Laat mensen trappen of laden, en verder zittend tweetend en textend of van een goed boek (een spannende video) genietend van en naar het werk gaan.

Google’s motorfiets

Of..het geleide lopen. Het lopen van de toekomst. Niet meer zelf op of omkijken, maar gewoon blindelings voortstappend reagerend op electische stootjes die ons vertellen of we links of rechtsaf moeten zwenken. “Nog 300 stappen tot uw bestemming” want lopen is gevaarlijk. Jaarlijks komen duizenden voetgangers om door geraakt te zijn door ao nog in ontwikkeling zijnde automatische autos. ┬áNu lopen we gevaar door turend naar het kaartje op onze smartphone door een rood voetgangerslicht te sjokken. Dat kan zo niet langer.

Zelflopende Robot van Google/Alphabet (voorheen Boston Dynamics

De groei van onze automatische omgeving betekent verlies van autonomie voor de mens, en daarmee ook verlies van politieke controle. In de huidige fossiele context bestaat zo de kans van een fossiel gebaseerde Brave New World/1984 (BNW voor de mooie mensen, 1984 voor de lelijke). Een wereld waarin onze vrijheid zich bevind binnen de context van een vooraf bepaald levensplan, en onze wil zich slechts kan richten op vooraf gekozen bestemmingen.