Voedselschaarste ja, Klimaatprobleem nee?

CNN heeft een artikel waarin de recente sterke stijging van voedselprijzen wordt besrpoken. Oa doordat rusland vanwege droogte zijn graan export heeft gestaakt, maar ook omdat de overschotten in de afgelopen jaren zijn verdwenen is er reden ons zorgen te maken over onze boterham.

De Wereldbank heeft in een recent rapport al aangegeven dat er niet veel te doen is aan sterke prijsfluctuaties in de voedsel markt. Een van de manieren om de prijzen stabiel te houden die kennelijk al eens is toegpast is om niet bestaand graan e.d. aan te bieden. Zn. Naked Shortselling is zojuist pas voor aandelen ook in Europa verboden geworden. Er is een ander woord voor, dat is liegen over wat je hebt. Als het om voedsel gaat is dat geen optie. Hogere prijzen leiden tot meer productie, het prijs signaal heeft een onmisbare functie.

Als oorzaak van de prijsfluctuaties wordt op de UN Food and Agricultural Organization website genoemd:

  • The growing importance as a cereal producer of the Black Sea region,
    where yields fluctuate greatly from one season   to the next
  • The
    expected increase of extreme weather events linked to climate change
  • The growing importance of non-commercial actors in commodities
    market

Non-commercial actors in commodities
market zijn speculanten, banken als JPM en Goldman Sachs en het is algemeen bekend dat deze voedsel van de markt zullen halen als ze denken dat er grotere schaarste aankomt. Speculatie in de voedselmarkt verstoort prijs signalen en werkt een adequate response op voedsel tekorten tegen omdat het geld onttrekt dat de boeren zouden kunnen gebruiken om meer voedsel te verbouwen.

Deel twee 

Het CNN artikel quote Julian Cribb die geen verband ziet tussen voedsel schaarste en het klimaat probleem:

"The most urgent issue confronting humanity in the next 50 years is not
climate change or the financial crisis, it is whether we can achieve
and sustain such a harvest," said Julian Cribb, scientist and author of
"The Coming Famine."

Afname in voedsel productie wordt wel degelijk in verband gebracht met klimaat verandering, vooral wanneer die de watervoorziening aantast. In de hele mediterrane regio zullen bijvoorbeeld oogsten afnemen en in Noord Africa verwacht men zelfs verwoestijning. Dan hebben we het nog niet over Afrika.

De financiele krisis hangt ook samen met de voedsel voorziening. De grote banken die iedereen angstvallig in leven houdt vormen een machtsbolwerk die ten eerste olie verkwisting in stand houdt en ten tweede ecologische verwoesting toestaat.

Het bankwezen heeft de weelde van onze aarde al tien keer verkocht, en de schuld die dit heeft gecreerd wordt nu op de mensen afgeschreven, de schuld loopt in de veel duizenden miljarden. Banken hebben idereen opgelicht en verdienen ontmanteld te worden. Daarmee is de speculatie ook van de baan, en zou de wereld een verstandig (dwz op overleven gericht) systeem kunnen introduceren.

Het Wallstreet koppel met graan veredelaars zoals Monsanto is een ander probleem. Monsanto plant gemanipuleerd graan in europa dat andere granen besmet met hun ‘gepatenteerde genen’ waarop ze eigndom claimen van die andere granen. De graan/pecticide combinaties van monsanto werken niet, en de mensen die door banken worden gedwongen deze te kopen gaan falliet en plegen zelfmoord, een verziekte bevolking en giftige landbouwgrond achterlatend.

Een andere factor die niet wordt genoemd door Julian Cribb (misschein wel elders in zijn boek) is olie. Olie raakt op. Olie is de oorzaak van de problemen, omdat door het ongelimirteerde gebruik de bevolking enrom is toegenomen. Mensen als Michael Ruppert claimen dat de aarde simpelweg niet in staat is om zonder olie de huidige bevolking in leven te houden. Het amerikaanse leger verwacht al problemen in 2015.

Leave a Reply