Monsanto Besmetting Betekent Hostile Takeover

In italie is een strijd uitgebroken tussen een boer die GM mais plantte en milieu activisten die daar geen prijs op stellen (de NYT). De mais, met de naam MON810 bevat genen voor de productie van een twee gifstoffen tegen insecten die van mais houden. Onderzoek heeft echter angetoond dat het consumeren van de mais schade and de nieren, lever en de bloedsomloop (hart) aanricht. Daarbij konden secundaire schadelijke effecten niet worden uitgesloten.

Een onderschat aspect is dat Monsanto, via patent recht, eigenaar wordt van alle besmette gewassen en zaden!! (Dit overkwam een zaadveredelaar! video)


"Monsanto is eigenaar van elke hogere levensvorm waarin zijn
gepatenteerde genen worden gevonden."

Genetisch gemanipuleerde gewassen zijn verboden in Europa, toch is recent gerapporteerd dat veel koolzaad van een gemanipuleerde variant is en dat veel boeren gemanipuleerde runder houden omdat het erg makkelijk is de materialen voor inseminatie in de VS te bestellen.

Onderstaande video laat zien hoe Monsanto compleet nalaat adequaat te testen en in de VS via hun lobby ongeteste voedselsoorten op de markt hebben kunnen brengen.

part 2 part 3

Het is volstrekt onwenselijk dat boeren om welke reden dan ook een fait accompli creeren om dan te zeggen dat het toch geen zin heeft om Monsato tegen te houden omdat een deel van de gewassen al besmet zijn. Monsato gewassen creeren namelijk een situatie waarbij boeren van jaar op jaar afhankelijk worden van dat bedrijf, terwijl de gewassen het niet beter doen. De souvereiniteit van Europa (en de volksgezondheid) staat op het spel.

De activisten van Greenpeace hebben, toen de velden met MON180 illegaal waren verklaard, deze onmiddelijk geruimd. 

"Luca Zaia, the previous agriculture minister and president of the nearby Veneto region, applauded the rampage,
saying: “There is a need to show multinationals that they can’t
introduce Frankenstein crops into our country without authorization.”

In Argentinia vind men dat de gifstoffen uitendelijk leiden tot de ontwikkeling van super onkruid. Het gebruik van GM crops met resistentie tegen pesticides die niet blijkt te werken leidt to het gebruik van veel meer pesticiden en illegale middelen. De grond wordt hier grondig mee vermoord. Terwijl de gif handelaren die hier prima bij boeren rapporteren artsen dat dieren en mensen die met de overbesproeide GM velden in aanraking komen ziek worden en dood gaan.

Getroffen boer die koeien verloor waarvan de familie ziek werd : "Toen de politie kwam werden hun lippen gevoelloos en konden ze niet ademen. Ze smeerden hem na 10 minuten."

"Falsifying news is not against the law."

Leave a Reply