Olie Residu in de Golf van Mexico zal Giftig Blijven

40+ jaar, omdat de residuen uitereageerd zijn in het (door kunstmest lozing en de erop volgende algae blooms) zuurstof arme water.

Leave a Reply