Reuter Green Business..SUCKS!!

Reuters News staat niet bekend om een hang naar feiten en zaken van belang voor het algemene publiek. Hier een selectie van de berichten van vandaag..

"Profit surprises seen for companies tied to oil spill"

Ja, inderdaad, er is winst te melden in de bedrijven die worden ingezet om de schade van de (voortdurende) olie ramp in de Golf van Mexico te beperken. De vraag is of dit nieuws is, of waarmo het nieuws is? Is het omdat er positief nieuws moet zijn tov enormheid van de ramp? Waarom wordt geen ruimte ingeruimd om te berichten dat experts beweren dat de relief wells een ‘sham‘ zijn? De veronderstelde drukverlaging van de olie bron mbv extra boorgaten zou geen kans hebben omdat de versteviging in het originele boorgat is weg gevaagd, waardoor de wanden te zwak zijn om onder druk te kunnen staan. En dan de giftigheid van benzeen en het oplosmiddel Corexit. Maar laten we melden dat de opruim bedrijven winst maken.

"Analysis: SEC probe casts shadows over solar companies"

De Securities and Exchange Commission, het bureau dat er over zou moeten waken dat de beurs handel en beurs genoteerde bedrijven bonafide handelen, heeft nu een aantal PV bedrijven in het vizier genomen. Dit slaat alles. Insiders weten namelijk dat de SEC volledig corrupt is, iets dat makkelijk aan te tonen is omdat de SEC al jaren deals heeft met bedrijven die aandelen verhandelen van bedrijven die helemaal niet bestaan (phantom shares). En dan hebben we het nog niet over de zaak Madoff. Voor $900 mln wordt de beurs investeerder professioneel berooft. Elke activiteit van een instituut dat zo onder spanning staat door eigen ‘incompetentie’ moet met een politiek oog worden bekeken. Zolang er geen vervanger is van olie om de economie draaiende te houden zijn banken en hun sateliet instituten in te zetten om dat zo te houden. Om even het contrast te benadrukken, China heeft nu een eigen rating agency en komt tot heel andere conclusies dan de criminelen op Wall Street.

"Tesla formalizes Toyota deal, to deliver 2 cars"

Tesla heeft net een aanval op haar financien overleeft in het land waar auto fabrikanten meer verdiende met de (gesubsidieerde) credietverstrekking op SUVs dan op het eigenlijke verkoop van deze gas guzzlers. In Azie is men mijlen verder met electrisch vervoer, in veel steden heb je al geen niet-electrische brommers meer (Hong Kong). Alleen in het westen wordt de waterstof onzin geslikt met de gebruikelijke obstakels zoals een ander Reuters artikel aangeeft "UK hydrogen cars are coming – if you
can fill up
"

. (Ja, we gaan namelijk voor een brandstof waar je een hele nieuwe infrastructuur voor moet aanleggen, niet een zoals electriciteit of ammonia waar die al voor bestaat. Dan gebruiken we het ten onrechte om het Smartgrid te verkopen, want onze winst gaat voor het overleven van de westerse maatschappij, zolang de muziek speelt willen we winst zien). Terwijl electrisch auto’s uit de 70’s nog steeds rijden, met dezelfde batterijen!

Reuters SUCKS!!

Leave a Reply