Australie Brand, Bethlehem Bevriest


Join our supporters! and Check our twitter account

Een familie schuilt onder een stijger om een bosbrand te overleven

In Austrailie is een nieuwe kleur geintroduceerd om de temperatuurvoorspellingen mogelijk te maken. Een soort paarsblauw voor 54 graden Celcius. Het land is voor een groot deel woestijn en de warmte kan daar geen kant op.

Extreme hitte in Australie

Er zijn twee reacties mogelijk op deze hoge temperaturen, de eerste, onder economische omstandigheden te verwachten reactie is die van meer brandverzekeringen, paniek en het verlaten van de te hete gebieden, klagen en wenen. Dat komt omdat je op basis van een afnemende olie, kolen en gas voorziening geen grootschalige ecologische actie kunt ondernemen. Daarvoor krijg je van banken geen ‘krediet’ want waar wordt de ‘winst’ gemaakt?

De Roboeconomie, of Robo-eco-nomie, maakt gebruik van robotische/automatische systemen die draaien op hernieuwbare energie om welvaart te brengen en de ecologie te herstellen.

De slimmere ‘Roboeconomische’ respons gaat uit van het zeer grote zonareal dat Australie heeft, van het gebruik van steen als bouwstof zonder cement oid dmv zon gedreven technologieen. Dan ontstaat er een visie van een mega irrigatie project dat zeewater zoet maakt en diep in het hart van Australie brengt, waar het voor verkoeling en plantengroei, en dus massale CO2 afvangst kan zorgen. De zon schijnt ook boven de jungle van de Amazone, maar het is er niet droog.

Het potentieel voor ecologisch herstel op basis van hernieuwbare energie heeft geen limiet. Het gaat gebeuren en is al vaak gebeurt. Wil u dat er dan ook nog mensen zijn dan moet u deze klimaat catastrofe stoppen.

Klimaatactie zal op basis van hernieuwbare energie moeten plaatsvinden. Alleen dan kan het worden doorgezet. Als het afhangt van kolen, olie of gas dan kunnen de prijzen actie blokkeren, banken kunnen andere keuzes maken bij kredietverstrekking en ben je dus overgeleverd aan het systeem dat je probeert te bestrijden, dwz je hebt al verloren. In deze strijd win je door hernieuwbare energiebronnen met hernieuwbare energie te maken, iets dat prima kan.

Witte kerst in Bethlehem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *