Vermoeden bevestigd, Klimaat Verandering vergroot aantal Vulkaanuitbarstingen

Update 14 mei 2014 Climate change could increase volcanic eruptions

Eerder schreven we over de effecten van het smelten van de polen op de ondergrond. Onze aardkorst is niet zo dik (~35 km) en drijft op een zee van gesmoten steen en ijzer. Het is vergelijkbaar met een isolatiedeken op een zwembad. De varandering waarover eerder werd gespeculeerd zou in totaal 1 km kunnen bedragen on de pool zone. Da’s heeft gevolgen.

“The disappearance of ice caps will change the pressures
acting on the Earth’s crust and set off volcanic eruptions across the
globe” (bron)

Nu schrijft de Scientific American er ook over in een typisch ‘May’-style artikel. De Guardian (hierboven) is een stuk duidelijker dan de Scientific American, wat aan het politieke klimaat kan liggen, al zou dat een trieste constatering moeten zijn. Ze stellen alleen vast dat het kan.

The study doesn’t address whether modern-day climate change would have
any impact on the frequency of volcanic eruptions, though in theory it’s
possible, Jegen said. (bron)

Er zit ook een opvallende ommissie in het stuk :

the rapid melting of continental glaciers and the resulting sea-level rise eventually increased volcanic eruptions as much as fold.

Er ontbreekt een getal tussen as en fold. As much as 10-fold? 20-fold? Het maakt niet zoveel uit want de trend is al vastgesteld. Het is geen hypothese maar een empirisch feit dat vulkaan uitbarstingen toenemen, alsook aardbevingen.  De vS heeft wat dat betreft een zwakke plek, en daar zou heel wat heisa over kunnen ontstaan, nl de Yellowstone Caldera.

Researchers report the super-volcano
underneath the state of Wyoming
has been rising at a record rate
since 2004. Its floor has gone up three inches per year for the last
three years indicating the fastest rate since records began in 1923
” (bron)

Als deze mega vulkaan barst dan wordt het ten eerste een flinke explosie, ten tweede een athmosferische ramp. Niet veel mensen in de VS zullen zo’n gebeurtenis overleven. Link naar actuele aardbevingen kaart.

Is het mogelijk de trend te keren? Het lijkt typisch iets waar je nu eenmaal niets aan kan doen. De atmosfeer zal blijven opwarmen tenzij we de CO2 en andere broeikas gassen eruit verwijderen. Dat is om verschillende redenen zeer wenselijk (understatement van de eeuw). Misschien is het gebruik van geothermische energie hiervoor een goede methode. Momenteel laten we bedrijven as EON en Electrabel echter nog CO2 spuien, ook al beloven ze CO2 carpture en storage om dat vervolgens niet te doen.

De gemeente Rotterdam … onderhandelt momenteel met de bedrijven om ze te bewegen hun belofte toch nog na te komen. Juridisch hebben ze waarschijnlijk geen poot om op te staan,
omdat de CCS-eis geen onderdeel was van de milieuvergunning.
(bron)

Leave a Reply