Heffingen Import Chinese Zonnepanelen

zonnecellen maken met zonlicht, het kan bv. in Spanje, Italie en Griekenland

Het nieuws meldt dat de export van zonnepanelen is ingezakt nu er heffingen zijn in Europa en de VS. Fabrieken in China liggen stil en de werknemers wordt moed ingesproken. De prijs van panelen is chinezen te duur. Het is een gigantische overwinning voor de fossiele industrie, die in ons economische systeem altijd meer lobby geld hebben dan enige andere partij. Het is een misdaad tegen Europa en de VS, en de mensheid.

There is such a thing as a free lunch, nl. zonnepanelen uit China 

Een argument is dat de Europese industrie niet kan concureren en inzakt. Dat Siemens e.d. geen zonnepanelen produceren. Economische wereldhandel krijgt vrij baan behalve als het om zonnepanelen gaat. Maar waarom zou het dan zo goed zijn om China panelen te laten dumpen?

Panelen worden gemaakt met fossiele brandstoffen. Het zijn unieke producten in onze consumptie maatschappij want hoewel er eerst flink koolstof mee wordt verstookt is dat in 1 tot 4 jaar gecompenseerd. Daarna is er nog 21 jaar gegarandeerde ‘absorptie’ van koolstof, namelijk uw electriciteitsrekening die lager is, ofwel de centrale verstookt voor u geen gas. Het is de financiele context die een face maakt van de economische afwegingen rond zonnepanelen. Dit is als volgt uit te leggen:

Ollie B Bommel en de kolen vermenigvuldiger 

Stel u heeft een ton kolen, u heeft de keus, of verstoken of in de opslag te doen, 8 jaar, en dan heeft u 2 ton kolen. Natuurlijk heeft u nu energie nodig en als er alleen maar kolen zijn dan zult u een deel verstoken, maar elke rationele persoon zal een deel in de opslag doen, en na 8 jaar de eerste gratis ton oogsten. Aangezien er voorraad is voor meer dan 8 jaar kan met deze opslagmogelijkheid de hele kolenmijnbouw staken, zonder dat iemand ooit nog kolen tekort komt. Dit opslag waar we het over hebben zijn zonnepanelen!

Zonnepanelen zijn ‘kolenvermenigvuldigers’, daarom is het waanzin er geen krediet voor te verstrekken als welvaart het doel is. Dat is het echter niet in onze economie, daar is carboncashflow het doel 

Wie ligt hier dwars? Het zijn de banken, die zien hoe Duitsland en andere landen langzaam minder kolen en gas nodig hebben, door besparing, isolatie, opwekking van energie. Kom nog eens met een duurzame goedkope accu en warmte opslag en kolen en gas kunnen het vergeten. Daarmee ook de kolen en gas kredietverstrekkers (banken). Die willen dat niet. Net als de schizofrene wereldbank, die voor kolen is en tegelijk zegt dat de wereld door gebruik van kolen in 2060 onleefbaar zal zijn!

De Wereldbank wil de armen helpen door kolen en olie te verstoken, terwijl duidelijk is dat de armen er onder lijden. De armen vs. de rijken, klassiek verdeel en heers. Niemand blijft immers gespaard als het klimaat 4 graden warmer wordt.

De heffingen zouden nog niet zo erg zijn als China zelf bleef produceren voor zichzelf. Maar in China willen de kredietverstrekkers geen geld creeren (dwz koolstof krediet aanspreken, kolen geven) om de panelen beschikibaar te stellen aan de chinezen. Dom, wreed, kortzichtig en suicidaal (een woord dat steeds vaker in de context van klimaatbeleid wordt genoemd).

Omdat in China de kolen belangen domineren (anders zouden de banken krediet verstrekken voor goedkope zonnepanelen) doen zij hun duit in het zakje door de VS aan te klagen via de WTO. De WTO is gewoon een groep banken en juristen die lobbyen voor wetten in allerlei landen zodat deze makkelijker te plunderen zijn. De amerikanen zouden subsidie geven aan wind projecten en daarmee de concurentie vervalsen. Concurentie op wereldschaal moet plaatsvinden anders is er niks meer te doen voor de mondiale (carbon intensieve) logistiek.

In een 1-2tje tussen de carbon dominate partijen (banken vs/china/Europa, WTO) worden we van onze welvaart beroofd 

Wat nu?

Dit is een grote tegenslag. Het beste zou zijn om Spanje, Italie en Griekenland aan te wijzen als zonnepaneel productenten, niet op basis van kolenstroom maar op basis van zonnestroom. Dan worden de panelen spot goedkoop, schoon gefabriceert en levert dit voor deze landen de nodige werkgelegeheid en welvaart op. Dus ipv panelen naar Europa en de VS, de fabrieken verschepen. Silicon, een belangrijke grondstof kan ook met zonlicht worden geraffineerd, glas kan met zonlicht worden geproduceerd, de hele keten kan los worden gemaakt van koolstof krediet, aandeelhouders en economische belangen. Dan kan de welvaart die het gevolg is van goedkope schone energie Europa er weer bovenop helpen.

Concureren 

Wie echt met olie en kolen wil concureren kan dat vergeten, want de financiele markt die 80%+ fossiel krediet verhandeld en waarin meer dan 100 keer de waarde van onze gehele planeet rondgaat (deels in zn. dark pools, het schaduw banksysteem), kun je de financiele klappen niet zien aankomen. Je kunt geen krediet gebaseerde aandeelhouders hebbende organisatie in leven houden die het hele systeem om zeep helpt, da’s logisch. Wat je wel kan is lokaal equivalente brandstoffen produceren. Dwz Ammoniak voor auto’s en vrachtauto’s, methaan van CO2 en H2O en golf, geothermische of wind energie. Methanol uit electricteit. Natuurlijk is dat een omweg, en heb je primair duurzame energie bronnen nodig, maar door de kleinschaligheid is het moeilijk te bestrijden.

Een angstig leven voor degene die in de koolstof duisternis worden gevangen gehouden.

Er is net als met rechtshandhaving een kantelpunt waarbij de kosten ervan niet meer op te brengen zijn, dwz een rechtstaat is van onschatbare waarde. Als iedereen ramen ingooit wordt niemand meer gearresteerd. Een koolstof dominante economie is voor de koolstof handelaren van onschatbare waarde, want eens prikken mensen de zwarte ballon door en zien ze de zon, en willen ze nooit meer terug. Als een kelder die is afgeplakt met vuilniszakken waarin we ons blind en gevangen wanen. Meer goedkopere zonnepanelen graag!

Er zijn redelijk grote partijen panelen te koop in de havens. Mocht u interesse hebben kunt u ons altijd vragen naar een quote via info@greencheck.nl

Leave a Reply