Schaliegas en het Ongeboren Kind

"The results suggest that exposure to NGD (Natural Gas Development) before birth increases the overall prevalence of low birth weight by 25 percent, increases overall prevalence of small for gestational age by 17 percent and reduces 5 minute APGAR scores, while little impact on premature birth is detected." 

(bron)

"De resultaten laten zien dat blootstelling aan Schaliegaswinning (locaties) voor de geboorte het voorkomen van laag geboortegewicht met 25% doet toenemen alsmede het vookomen van onderontwikkeling voor de leeftijd met 17%. Het reduceert de APGAR score (leeftijd 5 minuten) maar heeft geen invloed op het geboorte tijdstip." 

Leave a Reply