Monthly Archives: October 2010

   To our Podcasts

Energie Vakbeurs 2010

Vandaag een bezoek gebracht aan de Energie Vakbeurs 2010 in de Brabanthallen. Vandaag vond daar ook de Duurzame Energie Conferentie plaats, maar deze was voor niet verenigingsleden 395,- Euro en voor leden van een aantal relevante vakverenigingen 225,15 Euro, dit om het exclusief te houden.

Duurzaamheid staat veel meer op de voorgrond dan vorig jaar, al is het politieke klimaat voor duurzame investeringen zojuist verslechterd. De prijzen van duurzame energie, met name PV gaan nog niet omlaag, hoewel dit toch zou moeten kunnen met cellen van 1,50/Wp.

Een interessante innovatie was de T5 adaptor voor T8 armaturen, (onbetaalde reclame) waardoor minder efficiente T8 armaturen modernere T5 buizen bv. de TL5 ECO van Phillips (onbetaalde reclame) kunnen voeren. TL is nog steeds competitief met LED.

Hier volgt morgen een uitgebreidere uiteenzetting van sommige producten en ideen die op de Energie 2010 vakbeurs te zien waren.

De beurs is niet voor consumenten bedoeld, dus veel producten (zoals industriele installaties) zijn minder geschikt om op individuele basis toe te passen. Dat zou echter een reden kunnen zijn om zich als wijk, straat of flat bewoner te verenigen in iets dat vergelijkbaar is met een woningbouwvereniging. Energie zal meer lokaal worden opgewekt, en hopelijk door u zelf.

Gezien oa

Triple Solar Dakelementen die tevens als zonnewarmte paneel dienen (en mogelijk zelfs PV)

A20e.nu Efficientie intiatief o.a. zonne voorverwarming van waswater

Eposs Verlichtings techniek (T5 adapter)


Wolter & Dros
Administatieve support voor particuliere energie installaties

Condarmatic LED TL die zich aanpast aan omgevingslicht

Insted Warmte Koude opslag

Ledzgo eh..

Energie besparen doen wij zo Energie advies

   To our Podcasts

U Kunt Klimaatoverleg Niet Aan Anderen Overlaten

Het UNFCC overleg is zonder resultaat gebleven, of liever heeft hetzelfde resulaat als de COP15 in Kopenhagen vorig jaar. De VS verwijt China geen controle toe te laten mbt de emissies, en China schreeuwt het uit dat de VS zijn emissies met 75% zou moeten reduceren (per hoofd van de bevolking) om op het emissie niveau te komen dat China nu heeft. 

Het moet niemand verbazen dat deze overleggen mislukken, we zijn immers bijna bij COP16 zonder veel resultaat. Zulke centrale overleggen zijn ideal want iedereen wacht op de uitkomst, dus je kunt zonder veel inspanning elke actie in de wacht zetten. Dat is precies waar de VS het overleg voor gebruikt. 

Het is een wonder, en teleurstellend, dat Nederlanders zo laconiek zijn over de bedreiging van ons land, ons ecosysteem en (iets waarvan maar weinigen op de hoogte zijn) leven op aarde in het algemeen. Dat olie maatschappijen nog gewoon kunnen opereren in ons land en dat de bouw van kolen centrales zelfs maar overwogen wordt geeft blijk van suicidale zachtheid in de hoofden van een van de meest gelukkige bevolkingen op aarde. Het scenario is 2 graden of meer, en is nog steeds de limiet voor een beheersbare verandering. Waarom laat u dit voor u en uw kinderen beslissen?

Hieronder nogmaals een zeer ambitieus scenario, en ziet u de grijze band in de temperatuur grafiek? Wanneer beseffen we dat duurzaam het leven goedkoper maakt, noodzakelijk is en dat business as usual of graduele verandering GEEN opties zijn? We moeten een ASAP plan voor transitie bewandelen en vervuilende industrieen direct aan banden leggen. Wat hebben we nodig en wat is luxe? De VS kan niet in die termen denken. Vergeet de VS.

   To our Podcasts

Eco Communities In Russia and the UK

Mensen uit verschillende landen kregen de kans op eigen land volgens eigen regels gemeenschappen op te bouwen. Niet simplistisch of als vlucht, maar als keuze. Het is moeilijk om sommige denkbeelden van deze mensen in de gangbare commerciele denktrant in te passen, vooral het idee dat we met onze geavanceerde levenstijl slechts de vernietiging van alles, inclusief onszelf realiseren.

Quote (German Sterligov): "Any novelty is the work of the devil, everything that is old has been tested for thousands of years. People used to live quite well, they just gave birth to children and multiplied. True, they quarreled and went to war, but came to terms in the end. But now great discoveries by damned scientist means simultaneous suicide for all of us."

   To our Podcasts

China Spreekt Klare Taal

Reuters rapporteert dat de chinese klimaat onderhandelaar de VS heeft uitgemaakt voor ‘Een varken dat zich voor de spiegel mooi maakt’ omdat het er op staat dat China bindende targets adopteert terwijl de VS (volgens China) niet eens in staat is de meest milde reducties te implementeren. China heeft gelijk. Deze ronde is een repeat van de onderhandelingen in Kopenhagen.

Waar het om gaat is dat een chinese burger ongeveer een derde van de uitstoot genereert in vergelijking met een Amerikaan. Daarbij is China vanwege de risico’s van een energie crisis en milieu overwegingen hard bezig de wereldleider op het gebied van alternatieve energie te worden. Het is dus hypocriet van de VS om percentuele reducties te eisen zonder zelf iets op te offeren. Het laat vooral zien dat de VS een industrieel geleide natie is die niet geeft om de volgende generatie. Het laat zien dat zolang de ‘economie’ door deze industrieen gevormd wordt er geen argument sterk genoeg is om tot effectieve maatregelen te komen. 

De VS is in een industriele zelfmoordspiraal terecht gekomen, over het hele land wordt het water ondrinkbaar gemaakt door het zn fracking, worden mensen op straat en uit huis gezet om nutteloze financiele instituten in stand te houden, wordt het bedrijven toegestaan om zonder vermelding politici te sponsoren, organisch tuinieren verboden, leraren ontslagen. De VS is niet verantwoordelijk voor de toekomst ook al wist de industrie sinds 1957 van het gevaar en de realiteit van global warming. De VS leunt achterover tegen het nucleaire arsenaal en vraagt zich niet af of het er overmorgen nog zal zijn. Negeer de VS en maak een overeenkomst zonder hen.

   To our Podcasts

Feiten, en de Relevante Feiten Graag

Het is voor een beter geinformeerd persoon moeilijk om sommige media uitingen te verwerken. De media zijn niet alleen op politiek gebied zeer onbetrouwbaar, waar het ons gemeenschappelijk bezit (onze planeet) betreft is het ook om radeloos van te worden. Hieronder een klein voorbeeld, illustratief door de zorgeloosheid waarmee het uw realiteit vormt (als u wilt vertrouwen).

Op de BBC website lees ik een blogpost van Richard Black over de vage tellingen van tonijnen in de Middelandse Zee. Dit is een typisch hier noch daar artikel, het legt uit dat vissers met hulp van de observers frauderen met de vangst nummers, en deze niet lager maar hoger proberen te laten uitvallen. Black beschrijft de problematiek correct en geeft ook aan dat verkeerde tellingen gevaarlijk zijn voor de visstand. U denkt, goed zo! We moeten dus beter gaan tellen! Hoe doen we dat?

Nu is de Bleufin Tuna stand met 85% afgenomen sinds het vissen begon. Al in 2007 heeft de EU het vissen op Tonijn verboden omdat de quota bleken te leiden to een gedecimeerde tonijnstand. Dit jaar is weer getracht een moratorium in te stellen, maar dit werd door de grote tonijn consumenten in de VN verworpen. Het zou hun "Fishing Economies" schaden, ja nogal wiedes.

De Tonijn zweeft op de rand van uitsterven. Misschien kunt u nu een reden bedenken waarom vissers het willen doen voorkomen dat ze meer gevangen hebben dan werkelijk het geval is?

Maar Mitsubishi speculeert intussen op het uitsterven van te Tonijn, en slaat tonnen en tonnen op bij -60 graden om de komende 15 jaar te verkopen, daarmee het uitsterven in de hand werkend. Als de "Fishing Economy" zo belangrijk was dan zou dit toch zeker verboden zijn, en als de stand zich bij verstandig management in 2022 zou hebben hersteld (met bijna 60% zekerhied, vet!), waarom zou Mitsubishi dan in zulke opslag investeren?

Het feit is dat overbevissing, vervuiling, zuurstof verlies en verzuring onze oceanen dood maken. De visstand zal zich niet herstellen, de VN verwacht dat er over 40 jaar geen vis meer is.

Richard Black doet wat zoveel media channels doen, een beetje half met veel zou en wellicht en eventueel. Waarom? Zodat u niks doet, zodat u doorgaat met vis eten, zodat u doorgaat me benzine en diesel gebruiken, zodat U doorgaat met uw zelfmoord, want dode oceanen produceren giftige dampen zoals H2S.

Wie net als ik de signalen van zelfvernietiging in de media herkent snapt misschien waarom ik deze met toenemende moeite verdraag.

momenteel heeft het scenario hierboven geen happy end

   To our Podcasts

Winner Take All for Corporations Means No Clean Energy

Wie hoopt op een climate deal in China or Cancun should listen to the below. The US is so down that it is being managed like any third world country. Dislocating the political system means no control of citizen over their sovereign territory. No ability to take action against climate change.


   To our Podcasts

Even Aan U Zelf Denken SVP

We hebben het over de empathische mens die sommige dingen nooit zou doen versus de agressieve mens die niet geeft om het uiterlijk van het slagveld, slechts of de strijd om geld gewonnen is. Hoe stopt u de vernietiging waar u medeplichtig aan bent?

"Het valt wel mee, kijk het nog even aan."  Dat zijn de suggesties van de gasbedrijven en is redelijk symbolisch voor het vernietigings proces waar onze planeet aan wordt blootgesteld. "Wacht nog even" zeggen industieen omdat ze winst maken, terwijl u ziek wordt. Probeer deze eens :Als het U niet bevalt, dan stop het nu.

   To our Podcasts

China Should Force Climate Action

It may be an alien thought for many, but really, there is no acceptable failure that can come out of the current climate negotiations in China and the upcoming negotiations in Mexico. China has its own climate records that show a worrying trend since the last 50 years. Using this simulator you can see that the world needs to be lowering emissions by 1% after 2016, anything more will make us pass the 2 degree catastrophic limit. These models however do not appear to include any runaway (methane hydrate) feedback emissions that are widely understood to take over from man made emissions at a certain temperature. 

There are stong interests pushing for fossil exploration and implementation of nuclear power, around the world renewable development is thwarted and delayed by these interests, mainly industrial and banking, while specifically the industry has know for more than 50 years they where causing climate change. At the current rate we are destined to cascade into a repeat of the end permian extinction, which means no human will survive, the planet will revert to primordial chemistry for about 500.000 years.

The world may have a considerable number of leaders and heads of industry that simply don’t care about what the planet will be like after they die. These people should not be allowed to be responsible for that world. Governments however are put in a tough spot by the same industries that oppose an adequate response, and globalization has weakened the position of governments and allowed for insertion of global minded political figures (like Tony Blair) that sell out their own countries for a nice job at Goldman Sachs.

Those who care mix with those who don’t

Governements should try to take back power from the industries, and refuse to be held hostage by banks and corporations that threaten to leave or implode. This is the bigger battle that has to accompany the climate battle, and it may not be initiated by the supposed governments. For example in the US the organization with strategic responsibility (the Pentagon) appears to be both autonomous and fully aware of the climate problem. Consider that with a legally supported corporate puppet government, who should the army serve?

In the same vein, when do the contributers to the UN step up an start taking the best action based on their real security concerns, not the weak action they can get permission for from people that don’t care?

   To our Podcasts

Duurzame Energie Koepel: Keuzes in Regeerakkoord Slecht voor Duurzaamheid en de Economie

De Duurzame energie koepel is een samenwerkings verband van 350 bedrijven die samenwerken op het gebied van duurzame energie. In hun persbericht mbt tot het nieuwe regeer akkoord uit de koepel teleurstelling en onzekerheid mbt de gemaakte keuzes.

Ten eerste is de keuze voor kernenergie over decentraal duurzaam slecht voor de economie:

"De Duurzame Energie Koepel heeft dit jaar laten doorrekenen dat een
stevige inzet op grootschalige toepassing van duurzame energie  op alle
hernieuwbare technologieën een sterk positief effect zal hebben op de
economie. Door de vele kansen te benutten op een decentrale duurzame
energie opwekking wordt naast een positief effect op de werkgelegenheid
ook veel nieuwe additionele economische activiteit gegenereerd die
veel, merendeels private, investeringen zal uitlokken tot meer dan 50
miljard tot 2020."

Ten tweede komen de klimaat doelen in gevaar

"Zowel recente studies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) als
de Duurzame Energie Koepel geven namelijk aan dat een verdere
beleidsintensivering noodzakelijk is, zelfs voor het behalen van 14%
doelstelling. Met voortgaan op de route van de afgelopen jaren halen we
de 14% niet en loopt Nederland uiteindelijk risico op Europese boetes."

Ten derde is de keuze voor ‘gesloten einde’ stimulering van duurzame energie een rem op lang termijn en doorinvesteringen. Het risico op het mislopen van subsidies is te groot voor complexere trajecten.

"Het voortzetten van het gesloten eind karakter van de regeling voor
veel technologieën zal echter de onzekerheid in het verkrijgen van
ondersteuning in het financieren van de onrendabele top niet oplossen.
Dit gesloten eind karakter is een belangrijke reden van de grote
achterstand die Nederland heeft opgelopen in Europa."

Als laatste wordt positief gereageerd op het voornemen de verlening van vergunningen voor lokale, kleinschalige productie van energie en warmte eenvoudiger te maken. Dat kan prima na de recente aanpassing in de warmte wet. De wet stelt sinds kort een maximum prijsniveau voor geleverde warmte (ongeacht of bewoners dat nodig vinden of niet), waardoor alle technieken met aardgas moeten concureren. In de huidige vorm remt de wet duurzaam investeren, maar gaswarmte productie zal we wel bij varen.

Het is vreemd dat in een democratie zo’n grote organisatie zo’n behoudend tot negatief oordeel velt. Het wordt tijd dat dit soort belangen organisaties ook op europees niveau gelijke representatie krijgen naast die van de fossiele en nucleaire industie.