Vermoeden bevestigd, Klimaat Verandering vergroot aantal Vulkaanuitbarstingen

Update 14 mei 2014 Climate change could increase volcanic eruptions

Eerder schreven we over de effecten van het smelten van de polen op de ondergrond. Onze aardkorst is niet zo dik (~35 km) en drijft op een zee van gesmoten steen en ijzer. Het is vergelijkbaar met een isolatiedeken op een zwembad. De varandering waarover eerder werd gespeculeerd zou in totaal 1 km kunnen bedragen on de pool zone. Da’s heeft gevolgen.

“The disappearance of ice caps will change the pressures
acting on the Earth’s crust and set off volcanic eruptions across the
globe” (bron)

Nu schrijft de Scientific American er ook over in een typisch ‘May’-style artikel. De Guardian (hierboven) is een stuk duidelijker dan de Scientific American, wat aan het politieke klimaat kan liggen, al zou dat een trieste constatering moeten zijn. Ze stellen alleen vast dat het kan.

The study doesn’t address whether modern-day climate change would have
any impact on the frequency of volcanic eruptions, though in theory it’s
possible, Jegen said. (bron)

Er zit ook een opvallende ommissie in het stuk :

the rapid melting of continental glaciers and the resulting sea-level rise eventually increased volcanic eruptions as much as fold.

Er ontbreekt een getal tussen as en fold. As much as 10-fold? 20-fold? Het maakt niet zoveel uit want de trend is al vastgesteld. Het is geen hypothese maar een empirisch feit dat vulkaan uitbarstingen toenemen, alsook aardbevingen.  De vS heeft wat dat betreft een zwakke plek, en daar zou heel wat heisa over kunnen ontstaan, nl de Yellowstone Caldera.

Researchers report the super-volcano
underneath the state of Wyoming
has been rising at a record rate
since 2004. Its floor has gone up three inches per year for the last
three years indicating the fastest rate since records began in 1923
” (bron)

Als deze mega vulkaan barst dan wordt het ten eerste een flinke explosie, ten tweede een athmosferische ramp. Niet veel mensen in de VS zullen zo’n gebeurtenis overleven. Link naar actuele aardbevingen kaart.

Is het mogelijk de trend te keren? Het lijkt typisch iets waar je nu eenmaal niets aan kan doen. De atmosfeer zal blijven opwarmen tenzij we de CO2 en andere broeikas gassen eruit verwijderen. Dat is om verschillende redenen zeer wenselijk (understatement van de eeuw). Misschien is het gebruik van geothermische energie hiervoor een goede methode. Momenteel laten we bedrijven as EON en Electrabel echter nog CO2 spuien, ook al beloven ze CO2 carpture en storage om dat vervolgens niet te doen.

De gemeente Rotterdam … onderhandelt momenteel met de bedrijven om ze te bewegen hun belofte toch nog na te komen. Juridisch hebben ze waarschijnlijk geen poot om op te staan,
omdat de CCS-eis geen onderdeel was van de milieuvergunning.
(bron)

“Economic Growth” = Carbon Expansion

“Economic expansion” is only possible if there is more power to make things, and carbon in engines is exactly that. China is doing it like it’s 1850 all over again because that means no coal is wasted on cleaning, carbon capture and such.

In Rotterdam two new powerplants just started, one of Electrabel (Belgium), one of EON, that where going to have CO2 capture and storage under the North Sea. Their argument to forget about it is “no more money”. Our Rotterdam politicians claim to have no way to force them to comply with promisses. Of course Holland doesn’t need power plants, prices of electricity are falling and some plants are making losses. Until the coal producers start to really dump their coal. The price can be zero as long as they can get it to where it is burned.

What happens in Indonesia when it gets to it’s vast coal reserves? What happens if we adapt to chinese standards under ‘economic’ pressure. This is why we simply need more rewable energy, because that type of energy too can bring more production of goods and services we desire, only without the slavery and pollution.


The Skyfall island is a former under sea coal mining facility where koreans where kept as slaves.

Installatie Den Haag

Dit systeem van 9 klassieke panelen werd geinstalleerd op een plat dak. Het grind van het dak werd als ballast gebruikt, in de Renusol 5.2 bakken paste precies 100 Kilo grind. De bakken en panelen zelf wegen ongeveer 25 kg, dus de daklast wordt niet veel vergroot. De panelen met witte tussenruimten zijn iets minder esthetisch dan die met zwarte achtergrond, maar leveren doordat ze iets koeler blijven iets meer op. Het betreft hier 9 panelen in serie, dus als een ring verbonden.

De Aurora One 2.0 inverter wordt bereikt via de ventilatiebuis naast de CV opbouw (met het schoorsteentje). Schaduw van de CV opbouw was een reden om niet het maximum aantal te plaatsen. Met deze tussenruimte zijn schaduw effecten minimaal. Bovendien zal waneer 1 paneel links of rechts van de opbouw schaduw krijgt (zoals op de foto) dit paneel door de bypass diode worden gepasseerd, zonder dat het vermogen van de rest hieronder lijdt. Vermogen is 2250 Wp. De klant wil omdat het met de dakbelasting zo meevalt nog drie panelen plaatsen (komen op de voorgrond). Meer foto’s en afronding in januari. Voor meer informatie : info@greencheck.nl