Koop nu, Installeer later?

De meeste mensen weten dat er een subsidie voor een PV installatie geldt van maximaal 650 Euro. Deze pot en de aanmeld website staat/stond onder hoge druk, en misschien zijn de 3000 aanvragen door een vervelende woningcorporatie opgeslokt,(iets dat alleen kan door de facturen te antedateren, wat toch niet de bedoeling kan zijn van de regeling), dan geldt nog steeds het btw voordeel tot 1 september. Tot die datum is de btw 19%, daarna 21%.

 Drie fasen PV systeem aanschaf

  • Inschatting van uw budget, opbrengst en evt lening en plaatsings mogelijkheden
  • Aanschaf systeem en evt voorbereiden electrische aansluitng, certiq etc.
  • Installatie systeem, financieel voordeel

Misschien is het u ook opgevallen dat de installatie kosten een apart verhaal zijn tav het systeem. U koopt eigenlijk een standaard pakket, omvormer, panelen, kabels, klemmen en steunen, voor het gewenste aantal panelen. Daarna wordt dit systeem geinstalleerd, iets waar bouwkundig inzicht en efficiente organisatie van bv steigers, ladders, etc voor nodig is. De kosten van dit onderdeel beginnen bij 400 Euro, vaak ~50 Euro per paneel, dwz ~1,5 jaaropbrengst.

De prijs van normale panelen ligt rond de 500 Euro incl. per paneel 

Misschien komt het beter uit om de panelen als kit aan te schaffen en deze later te installeren, zo pakt u nog wel het BTW voordeel voor 1 september mee. Mocht dit interessant zijn dan kunt u altijd een email sturen aan info@greencheck.nl, voor een inventarisatie van de opbrengst en de aanschaf van een passende kit.

Laat de Libor Fraude de Druppel zijn

Joris Luyendijk behandeld de libor fraude in de NRC als een standaard bankfraude probleem en verdedigt de bankiers met de standaard verhalen over hoe moeilijk ze het zichzelf maken terwijl ze je economie plunderen. De libor (interbankaire rente) manipulatie heeft een inpact gehad op bijna elke lening en die duurder gemaakt dan nodig, ja, ook uw hypotheek. Dit lijkt niet zo ernstig maar het heeft al veel mensen in financiele problemen gebracht, vooral in de VS waar door de kosten van de medische zorg ouderen eerder overlijden als ze minder geld hebben. De opgelegde bezuinigingen leiden tot wanhoop, prostitutie en drugsslachtoffers dit is momenteel ook te zien in bijvoorbeeld Griekenland.

Is het hebzucht ? Nee, het is van fundamenteel belang voor banken om geld uit de maatschappij te slurpen, want dat geld moet jij dan weer bij ze gaan lenen (of er voor werken) en zo houden banken controle over wat wel en niet gebeurt (windmolen ‘riscovol’, plastic klompen fabriek ‘geweldig’). Er zijn plenty bedrijfsmodellen die de macht van het bankwezen zouden aantasten en de maatschappij ten goede komen, maar die komen vreemd genoeg niet voor.

De totale controle over geld is ook nodig om de relatie met de beschikbare brandstoffen te regelen, de zn. carbon/credit relatie omdat je anders alarmerende prijssignalen krijgt. In de VS is de autobrandstof toevoer met meer dan 40% afgenomen sinds 2008. Maar dat merkt niemand omdat 20% werkeloos is en men geen brandstof kan betalen.

Luyendijk kopieert de klachten van de bankiers dat ze zo’n riskant leven hebben en elk moment kunnen worden ontslagen, maar daar worden ze kennelijk goed voor gecompenseerd anders kozen ze wel een ander beroep. Sympathie behoeftige bankiers? Terwijl ze vrolijk geld verdienen met het instorten van bedrijven en economieen? Weet Joris dat je als bank in Londen de hetzelde ding oneindig keren mag belenen, het zogenaamde rehypothecation? Zo houden banken de macht, door legale valsemunterij. Daarom loopt alle bankfraude in de wereld via Londen.

Wordt er alarm geslagen dan zouden we op deze carbon crunch reageren. De economische crisis is een energie crisis, we laten ons door de bankiers aanpraten dat we Zuid Europa moeten afknijpen zodat we hier niks van brandstof tekorten merken (arme grieken zeggen het zelf, ze kunnen geen olie meer importeren, dat scheelt in de markt!). In plaats van zo toenemende instabiliteit en risico te accepteren en ons veilig te wanen moeten we het energie tekort agressief met hernieuwbare energie aanpakken. Vooral Concentrated Solar Power is een snel implementeerbaar type energie centrale waar de tekeningen van klaar liggen. Het is niet te duur, maar overfinancialized/leveraged. Banken STFU, nationaliseren die hap en niet de macht geven, want het enige dat ze daarmee doen is de schijn ophouden dat ze belangrijk zijn door mensen vol ‘spijt’ de nek om te draaien terwijl we de fossiele energie die we nodig hebben om onze duurzame toekomst op te bouwen verspillen.

Wat Doet Europa Met Renewables

"How to best support renewables after 2020 in order to provide visibility for investors", No 2030 target. The commision examines alternative options, such as..

RELYING ON THE CARBON MARKET

Listen to the video. Energy should be freed and pushed and supported as it is the basis of our wealth. Not efficiency, not a big grid, not a bankbond construction. Don’t listen to the financial markets, they are carbon credit markets.

If you allow energy companies to lobby a diverse group of politicians, there will only be consensus about what the energy companies want to happen. 

Ozon, een bijkomend probleem van toenemend gebruik van brandstoffen

Kennelijk is ozon laag bij de grond een gevolg van autoverkeer en energiecentrales (niet de zonne- of pv- variant). Het is net zo’n prbleem als NOx. Dit is niet een klimaatprobleem, maar wel een probleem voor boeren. Vreemd genoeg wordt tav Ozon naarstig naar oplossingen gezocht. Dat moet ook wel omdat ozon planten sterk aantast, en deze zich niet lijken aan te passen.

Ozon vervuiling is een direct gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het lijkt overigens cumulatief, dwz het probleem bouwt zich op in onze atmosfeer. VOC’s ofwel  Volatile Organic Compounds zijn oa half verbrande benzine en diesel etc. Naast roet en benzeen en de CO2 en de vervuiling van de olie industrie nu dus ook VOC’s die ozon veroorzaken.

"Since ozone concentrations have been rising for decades, the scientists initially thought that varieties developed more recently would be more ozone-tolerant. But the scientists didn’t see any significant improvement in ozone tolerance in soybean varieties released since the 1980s." (bron) Bummer. OF JE GEBRUIKT GEEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN

In een ander artikel wordt nog maar eens duidelijk hoe rampzalig de strategie van Monsanto is, het bedrijf dat zich lokale varianten van gewassen wederrechtelijk toeeigent en de wereld een gevaarlijke monocultuur van deels giftige deels giftolerante gewassen de wereld oplegt.

 "The world superstars of (ozone) stress resistance hailed from a little village in far northern Sweden, called Fiskeby." (bron) BECAUSE MONSANTO HADN’T YET ERADICATED THE VARIETY

Gezondheids effecten

Ozon is ook schadelijk voor de mens. Ozon is reactief, net als chloordamp en leidt tot irritatie en longschade. In de longen dringt het verder door dan andere stoffen omdat Ozon minder geod in het slijm van de luchtpijp oplost.

"Epithelial cells lining the respiratory tract are the main target of ozone and its products. These cells become injured and leak intracellular enzymes such as lactate dehydrogenase into the airway lumen, as well as plasma components.

Ozon effecten en de aantallen mensen die deze effecten ondervinden (bron)

Fossiele brandstoffen veroorzaken dus niet alleen veel NOx, roet, radioactiviteit en vervuiling, maar ook en in toenemende mate ozon. Fossiele brandstoffen zijn een duidelijke bedreiging voor de volksgezondheid, een bedreiging voor onze voedselvoorziening en een bedreiging van onze toekomst op deze planeet. Dat olie maatschappijen vrij mogen handelen terwijl er prima alternatieven zijn is een bewijs dat onze commerciele democratie niet werkt.  

Indonesie Verbrandt Oerang Utangs

 In Indonesie heeft men ontdekt dat de wereld zich ergens druk om maakt, CO2, en het zal de eigen oerwouden daarom niet zomaar met rust laten…

"The international community think our forest is a free toilet for their carbon," Irawardi said in April. "Every day they are saying they want clean air and to protect forests … but they want to inhale our clean air without paying anything."

Het land laat de palmolie consessie houders ongehinderd turf branden onder het regenwoud van Sumatra. De daar levende Oerang Utangs zullen in de rook en vlammen omkomen. Dit is het gezicht van de carbon offset handel die ten eerste alle carbon uitstoot garandeert en ten tweede een basis vormt voor een derivatenhandel die ook tot meer fossiele brandstof consumptie leidt.

Het is duidelijk, Indonesie wordt nog steeds door corrupte mensen geregeerd, mensen die dat kennelijk nodig hebben en niet zien hoe waardevol hun land is. Helaas wordt men zich er langzaam van bewust dat er ook kolen te vinden zijn. Welvaart op basis van de tevens aanwezige zonne, golf en wind energie leidt niet tot een gelijke machtsconcentratie en zal het dientengevolge waarschijnlijk afleggen.

"The situation is indeed extremely dire," he said. "Every time I have visited Tripa in the last 12 months I have found several orangutans hanging on for their very survival, right at the forest edge."

De woordkeus van de Guardian is niet naief. Ze hebben het stuk de titel gegeven : Fires threaten to ‘extinguish’ critical Indonesian orangutan population. Extinguish is een fout gekozen woord dat in de context van vuur echter een positieve betekenis heeft. Op deze manier is de lezer enigsinds in verwarring over de morele implicaties van het gemelde. Het juiste woord is incinerate.

Royal Dutch Shell, One Way Ticket To Hell

 Shell maakt aanstalten nieuwe bronnen van fossiele en diepzee koolwaterstoffen aan te boren in de poolzeen. Een gewaagde onderneming met gegarandeerd desastreuze gevolgen voor onze planeet. Doorgaan met het opstroken van koolstof dat miljoenen jaren geleden aan de biosfeer werdt onttrokken zal onherroepelijk leiden tot het uitsterven van de mens, volgens hetzelfde scenario als de grootste uitsterving van soorten aan het eind van het Permian.

Meer artikels mbt de mechanismen van massauitstervingen 

Mensen die denken dat we eenvoudigweg naar een warmere planeet gaan zoals die waar de dinosaurs op leefden vergeten dat deze dinosaurusen de plek innamen van andere grote landdieren die door zuurstofgebrek als gevolg van de temperatuursverandering waren uitgestorven. Het duurde overigens ongeveer 4 miljoen jaar voor er op de uitgestorven planeet de eerste kleine dino’s konden worden gevonden.

We moeten in het belang van het voortbestaan van onze soort een probleem maken van alles wat olie maatschappijen in commerciele vrijheid doen. Het zijn puur vervuilers. Ze zijn absoluut overbodig. Ze bedreigen ons met het vrijmaken van nog meer vervuilenden chemicalien die nu veilig in onze aardmantel liggen opgeslagen. Dit is geen eervolle zaak, geen zaak waar men deftig over kan doen.

Reactie op Hittegolf? Airco Harder!

De amerikanen worden gestraft voor hun lakse houding tov het klimaat. Een ongekende hittegolf drijft de temperaturen op sommige plaatsen tot de 50 graden Celcius. Washington vandaag 38 graden Celcius. Dit veroorzaakt bosbranden en vernietigd oogsten. De appel oogst in Michigan is 90% kleiner dan normaal.

Historic heat wave topples Dust Bowl-era extreme heat records

A historic heat wave on a scale and intensity not seen in the U.S. since the great heat waves of the 1930s Dust Bowl era set new all-time heat records for at least ten major cities Friday.  (bron)

In Nederland is het ook warm. Wij laten onze media ons aanraden de airco zo hard mogelijk te zetten, alsof de schade nog niet groot genoeg is. We verspillen schaarse fossiele brandstoffen bij het bestrijden van de consequenties van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Ondertussen laten we ons door het bankwezen, dat verdient aan een consumerende maatschappij, maar ook aan een instortende economie, zonder dat het belang heeft bij het daadwerkelijk oplossen van problemen, de les lezen over hoe Europa te redden. Noodfondsen en Euro obligaties dienen om de illusie van een functionerend financieel systeem vol te houden, en alleen daartoe, de maatschappij komt intussen om in de problemen die het door hetzelfde financiele systeem wordt opgelegd. Het intereseert niet dat er elke dag weer fraude en corruptie in het bankwezen wordt geconstateerd, het gaat erom dat we met dit gezeur niet vooruit komen.

Het ecologisch scenario dat zich onder onze ogen voltrekt moet worden onderbroken. Dat kan alleen als we de fossiele afhankelijkheid van onze economie en de rol die banken spelen om dat zo te houden onderkennen. De markt maximaliseert de benutting van fossiele hulpbronnen omdat er dan de meeste handel ontstaat, en omdat de verkopers van olie dat willen.