Duurzame Cultuur

Wie de historische rijkdom van Nederland waardeert staat misschien niet altijd stil bij de oorzaak hiervan, namelijk het slim gebruiken van windenergie. Nederland stond eens vol met windmolens voor allerlei doeleinden. Nederland had de VOC en daarvoor de Hanzeschepen. Hiermee bracht de wind ons volk in elke uithoek van de wereld, nog voor kolen en olie of zelfs de stoommachine. De levens waren korter en heftiger dat wel, maar aan onze zeevaart hebben we ook onze ondernemende volksaard te danken. Je vind nederlanders nog altijd in gevaarlijke gebieden langs de grenzen van de beschaving. Zonder wind waren we Nederland niet geweest. 

Zeilschip de Tukker 

Wie die cultuur wil beschermen of koesteren en zich tevens aan een symbool van duurzaamheid wil verbinden zou eens moeten kijken naar de zeilwereld. Nog altijd heeft Nederland een aantal historische schepen (zelfs een replica Hanzeship) dat door liefhebbers en idieele instituten in leven wordt gehouden. Vaak ontbreekt het niet aan inzet, maar wel aan middelen, hoewel ligplekken voor historische schepen soms goedkoper zijn dan de hedendaagse polyester variant. Het mooie van zeilschepen is dat zij laten zien hoe krachtig de energie van de wind eigenlijk is. Men leert er hoe deze optimaal te benutten, hoe een koers te kiezen waarbij de stromingen meewerken. Het is een directe interactie waarbij moderne apparatuur niet eens nodig is (hoewel zeker handig).

Kunnen we ons meten met onze voorouders? 

Wind energie wordt aan de ene kant belasterd met ‘lelijk’ en ‘lawaaig’, argumenten waar men iets aan kan doen of overheen kan stappen. Onze fossiele (opslag en overslag) industrie is oerlelijk, maar inderdaad, deze bevindt zich niet op al te zichtbare plekken. Maar aan de andere kant wordt groot gedacht tav wind. Er zijn plannen voor wind op de Afsluitdijk en voor de Noord Oostpolder. De grootschaligheid houdt het bezit van energie bronnen voor burgers of gemeenten echter nog buiten bereik, iets dat wij historisch nooit accepteerden. Wat zou helpen is meer besef en waardering voor wat wind door de eeuwen heen gebracht heeft. Duurzaam uitje? Ga eens zeilen!

Zoekt u een efficentere PC?

De meeste PCs gebruiken nog altijd 50-80 Watt bij normaal gebruik (Gamen en grafisch renderen e.d. zijn veeleisender). Netbooks zijn al een verbetering en gebruiken soms maar 7-15 Watt. Wie echter werkelijk energie wil besparen kan nu een PC kopen die maar 2 Watt gebruikt. Zo weinig dat u niks meer betaald als u tegelijkertijd ergens een spaarlamp indraait.

De trim slice 

De Trim Slice is een Israelisch product. De prijs is waarschijnlijk zo laag dat wanneer u hem koopt en uw oude PC vervangt u de kosten binnen een paar jaar terug hebt verdient met de energiebesparing. Het is overigens niet de eerste of de enige ultra low power PC, maar wel een van de eerste met een Nvidia chip als CPU (Central Processing Unit), dus eigenlijk een grafische chip of GPU (Grapic Processing Unit). Deze chips die Nvidia voor zijn grafische kaarten maakt worden ontworpen om de complexe berekeningen voor het weergeven van 3d omgevingen zo snel en efficient mogelijk uit te voeren.

Nvidia bouwt ook supercomputers met zijn grafische kaarten, vaak voor een fractie van de traditionele prijs. Er zijn veel overeenkomsten tussen complexe simulaties (computational fluid dynamics e.d.) en 3d game rendering. Gamers zorgen zo voor voldoende cashflow om Nvidia in staat te stellen zijn producten door te ontwikkelen. Gaming an sich is geen zegen, door de relatief primitieve hardware en de voorspelbare drang naar groter en beter wordt een hoop electriciteit verspilt. 

 

Uitwas van het Carbon/Credit Systeem : De Nederlandse Berg

Als je genoeg mensen kunt omkopen krijg je alles gedaan. Het financieel systeem waarin we leven, het carbon/credit systeem, heeft als doel zoveel mogelijk carbon (fossiele brandstoffen) zo snel mogelijk te verbruiken. Dit levert het meest geld op voor de deelnemers aan dat proces. De economische theorie voegt er nog een extra eis aan toe ‘zo efficient mogelijk’, dus zo veel mogelijk, zo snel mogelijk, maar wel zo efficient mogelijk (met de meeste benefits voor iedereen). De Nederlandse Berg is een treurige poging in te haken op deze fundamentele motivaties.Nutteloos, maar marge genererend.

Een duurzame molen in de schaduw van een product van fossiele kwistdrang, de ultieme belediging van ons land

Neem dit project vooral niet serieus. De lessen die er uit getrokken kunnen worden tav de zwakten van de mens zijn waardevol. Hier is alleen een vergissing gemaakt: De beperkte voorraad fossiele energie en de rampzalige effecten van de verkwisting hiervan aan fantasie creaties wordt nog niet als dement beschouwd. Dat verandert wel naarmate de economische crisis vordert (dat is tenslotte een fossiele energie crisis). Als Nederland merkt dat het eigenlijk dijken moet verzwaren om niet door de Noordzee verzwolgen te worden zal het enthousiasme voor een nutteloze hoop in de polder snel wegkwijnen. Met dijkverzwaring valt tenslotte ook vet brood te verdienen!

Methaan Burp Is In Volle Gang

Mensen die de signalen mbt het klimaat serieus nemen zullen al hebben gezocht naar voorbeelden uit ons verleden van snelle klimaatverandering. Er zijn voorbeelden van 65 miljoen jaar geleden en van ~250 miljoen jaar geleden. In beide warmde de aarde protseling snel op. Hoewel nog wel eens wordt geschreven dat de oorzaak een mystery is, is wel bekend dat een spurt aan de hoeveelheid broeikas gassen kan geven: Het smelten van methaan ijs.

"Earlier we found torch-like structures like this but they were only tens of metres in diameter. This is the first time that we’ve found continuous, powerful and impressive seeping structures more than 1,000 metres in diameter. " Dr Semiletov said.  (bron)

Methaan ijs of Clathrate ijs bevind zich op de boden van de oceanen waar veel organisch afval is terechtgekomen. Het bouwt zich over miljoenen jaren op, net als aardolie en steenkool in de aardkorst. Door de lage temperatuur en hoge druk blijft het diep onder water opgeslagen. Als het water opwarmt smelt het ijs en begint het gas op te borrelen. Dit veroorzaakt meer broeikas effect en daarmee meer opborrelend gas. Op gegeven moment is dit proces niet meer te stoppen.

Je kunt zien dat de zuurstof door vele bosbranden werdt opgebruikt, en de temperatuur snel steeg. 

Shell wil dit gas aan u verkopen onder het motto "Letsgo!". Maar deze methaan gassen zijn de gewisse dood van al het leven op aarde, zeker van ons al zo fragiel gemaakt eco systeem. Dit klinkt dramatisch, maar de "Great Dying" heet niet voor niets zo. Deze strefte die de reden werdt om een nieuw tijdperk te benoemen (vormde het eind van het Permian) was zo grondig dat slechts een klein percentage soorten overleefden. Alle toenmalige landdieren en planten en zeedieren verdwenen. De zeeen werden giftig en gassen van zuurstof arme rot uit de zee (H2S) vergiftigden de planten en alles op land. Dat was omdat de oceanen hun methaan hadden losgelaten (er zit overigens ook een massa CO2 in onze oceanen).

De risico’s van het bevroren methaan worden onderkend. Maar er wordt niet adequaat op gereageerd. Omdat onze economie een carbon/credit economie is die draait op fossiele brandstof als gas wordt alleen gekeken naar de exploiteerbaarheid van deze gasbron, getuige de quote hieronder:

Wie tot 2 kan tellen snapt dat we ons de afgelopen eeuw in een identieke situatie hebben gemanouvreerd als die aan het eind van het Permian. En de rapportages van de methaan burp beginnen binnen te komen. Er is in feite geen limiet aan de aandacht die we aan dit probleem zouden moeten besteden, ware het niet dat onze economie een carbon/credit economie is, en de kopstukken niet anders weten dan na te denken over hoe we zoveel mogelijk fossielle brandstoffen zo efficient mogelijk kunnen opsnoepen. Een suicidaal systeem op vele niveaus, maar ook op planetair niveau.

Oplossingen

Methaan is giftig en valt niet zo snel uit elkaar, zeedieren kunnen er niet tegen. Verbranden is geen optie omdat we de zuurstof nodig hebben, die is met het huidige tempo van fossiele verbranding over 4000 jaar al niet voldoende meer aanwezig om mensen in leven te houden. Als de methaan vrijkomt en de aarde warmt op zal alle methaan uit bevroren gronden en koude wateren opstijgen, en niet alleen methaan maar ook het Waterstofsulfide, H2S, een gas dat bij inademing acuut doodt en hoogst corrosief is.

De oceanen bevatten alle stoffen die nodig zijn voor een enorme zeewier groei. Naarmate het warmer wordt zullen de voedings stoffen verder van het oppervlak worden afgeschermd (doordat arm warm water lichter is dan rijk koud water). Dit heeft de oceanen al meerdere malen miljoenen jaren dood gelaten. 

Er is wel een oplossing, en die bestaat uit het afvangen en vastleggen van methaan, co2 en h2s waar mogelijk mbv duurzame energie. Het slimste is om er plastic van te maken, via methanol/methaan (met zonlicht kan men van CO en H2O methaan maken, dat kan dan worden verwerkt tot andere vaste stoffen). Met zonlicht kan ook van H2O en CO methanol gemaakt worden. Dit lijkt een hels karwei maar door hernieuwbare energie integraal toe te passen (ook bij de aanleg van installaties) is een groei van mitigerende capaciteit in bv. de woestijnen even exponentieel te maken als de toename van emissies. De oceanen zullen een tijd dood zijn, dat is alleen al vanwege de verzuring door CO2 en opwarming moeilijk te voorkomen. 


Electrische methanol synthese, een gorndstof voor plastics.

Om de oceanen te redden en het vrijkomen van de methaan te vertragen kan deze worden bevolkt door zeewier plantages. Hierover is op dit blog eerder melding gemaakt. Er is uitgerekend dat zo niet alleen de zuurgraad van de oceanen redelijk kan worden gehouden, maar het verhoogt de biomassa er in, en vangt 10% van de jaarlijkse emissies af. Het voordeel is ook dat de zeewier on nog koudere diepere delen van de ocean gedumpt kan worden als CCS. Het moge duidelijk zijn dat we bij structurele mitigatie op deze manier over een 1000 jaren plan praten, en de mensheid langs de afgrond van uitsterven zal scheren.

Een futuristische (maar snel realistischer) optie is om zoveel mogelijk van robots en automatische systemen gebruik te maken. Dit is het idee achter de Robo(eco)nomie. Robots kunnen kanalen graven, bomen planten, de zee doorkruisen en autonoom ecosystemen bewaken. Ze kunnen werken mbv zonnestoom, ze kunnen werken in gebieden die voor mensen niet langer aantrekkelijk zijn om deze te gebruiken bij de mitigatie van de klimaat verandering. Goed gebouwde machines kunnen dit tot in de eeuwigheid doen. Greencheck is geen voorstander van ‘carbon/industriele robotische dominantie’, dwz de mens raakt ondergeschikt aan de boekhouding die de carbon utilisatie maximaliseerd. Maar autonome systemen zijn parners in de strijd voor een welvarender (en zekerder) toekomst met zoveel mogelijk leven op aarde. Duurzame energie gaat hiermee hand in hand. Het zou fijn zijn als we onze suicidale houding plaats lieten maken voor een koele en vastberaden overlevingsdrang, en als onze politici zich afvroegen of ze moeten blijven luisteren naar de lokroep van de bewoners van het carbon/credit moeras (broeierig, dodelijk met veel methaan overal) of die van de voorstanders van de bescherming en restauratie van het ecosysteem waar we nu 250 miljoen jaar van hebben kunnen genieten.

Er zit methaan onder het ijs

Heads Up Voor de Tijdelijke willekeurige afschrijving (TWA)

 Via de makers van de DonQi windturbine, die een beetje te duur is maar voor het geld zeer solide, kregen we onderstaande mededeling. Deze zetten we 1 op 1 door. Als u in zonnepanelen wil investeren kan Greencheck u misschien van dienst zijn, dan gaarne uw vraag richten aan info@greencheck.nl.

meer foto’s hier

"Bij aanschaf of bestelling in 2011 van één of meerdere turbines kunt u gebruik maken van de fiscale voordelen die de overheid u biedt, namelijk de TWA (tijdelijke willekeurige afschrijving), EIA (energie investering aftrek) en de KIA (kleinschaligheidsaftrek). Hiermee kunt u over 2011/2012 tot 170% van de aanschafwaarde versneld afschrijven. Netto kan het voordeel oplopen tot 45% van de investering."

Tijdelijke willekeurige afschrijving (TWA)

Met de belastingregeling tijdelijke willekeurige afschrijving (TWA) mag u nieuwe bedrijfsmiddelen versneld afschrijven. Hiermee brengt u de winst omlaag, waardoor u minder belasting betaalt. Alle bedrijfsmiddelen vallen onder de regeling, met uitzondering van:

  • gebouwen;
  • grond, weg- en waterbouwkundige werken;
  • bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige personenauto’s);
  • dieren;
  • immateriële activa, zoals software.

Voorwaarden

U moet onder meer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • U mag niet meer afschrijven dan het bedrag van de investering of de kosten voor de voortbrenging.
  • U gaat de investeringsverplichting aan in 2011. U komt ook in aanmerking voor de regeling als u dat jaar de kosten voor de voortbrenging maakt.

Aanvragen

Meer info op de site van de rijksoverheid

Fukushima Update : Meer Radioactiviteit, En Het Radioactive Geheim Van Kool en Schaliegas

Het is al bijna een vage herinnering, maar de centrales in Fukushima zijn nog altijd niet stabiel. De oorzaak hiervan is dat kernreacties semi spontaan verlopen, de splijtstof wordt gereguleerd op een punt waar het eigenlijk vanzelf ook splijt. En bovendien zijn de pellets uranium en plutonium (mixed oxides, van alles) toch al versmolten tot een grote klomp metaal waarvan men alleen kan hopen dat hij niet spontaan ontploft. 3500 graden van binnen, daar hebben we het over. Het produceert nogal wat kankerverwekkend afval, en dat gaat nu weer in zee. Niet zo cru zult u denken, "kanker, dat zegt toch alleen het kankerfonds!". Maar vraag u eens af waar de toename in kanker in onze maatschappij vandaan komt. Niet alleen kernenergie, dat zou wel bizonder rampzalig zijn, maar kolen, olie en gas veroorzaken ook het vrijkomen van zware metalen. Een van de redenen waarom schaliegas boringen zo’n slecht idee is is omdat het proces radioactieve stoffen losmaakt uit het gesteente, waardoor het in het drinkwater terecht komt. 

By burning away all the pesky carbon and other impurities, coal power plants produce heaps of radiation. [Zou dat bij het verbranden van olie en gas ook zo kunnen zijn?]

(oops, source : scientific american)  

Areva, de Franse kern energie gigant waagt het zelfs te klagen over het teruglopende aantal opdrachten. Miljarden verlies. Goed, we hebben de kolen en gaslobby aan onze zijde in de strijd tegen kerncentrales, vaak worden deze ook tegenover elkaar gezet. Dat is echter een valse keuzevrijheid. U snapt al wat we hier bedoelen.

"Areva neemt een last van 2,4 miljard euro om de afzeggingen en de vertragingen op te vangen. Ook kondigde het bedrijf aan onderdelen te gaan verkopen in de hoop daar 1,2 miljard euro aan over te houden." (Necroten in de aftocht)

Vuilverbranders Krijgen Vrijbaan

Volgens de Volkskrant krijgen vuilverbranders in Europa een speciale status. Afval verbranden is namelijk ‘duurzaam’. Er wordt een aanzienlijk deel gerecycled(80% wordt geclaimd!), maar verbranden is nooit een goed idee.

"De status luidt ‘installatie voor nuttige toepassing’. Door dit keurmerk worden Nederlandse verbranders van afval aantrekkelijker voor bedrijven en overheden in binnen- en buitenland om restafval te laten verbranden.

‘Restafval’ is een naam die verzonnen lijkt om ons te doen geloven dat het echt nutteloos afval is. Maar ten eerst gaat er heelwat recyclebaar plastic en papier de verbrandingsovens in, ook wordt heel wat materiaal afval genoemd als het brandbaar is en niemand oplet (of de opbrengst wordt gewaardeerd). Maar het belangrijkste punt is dat het helemaal niet groen is. Verbranden is nooit groen, niet bij biomassa, niet bij afval, nooit, Er wordt genoeg verbrand, we moeten zo min mogelijk verbranden, zo veel mogelijk koolstof vastleggen.


Boehoe, Essent, we hebben je echt nodig!! 

Nu het aantrekkelijker wordt om vuil te verbranden zou ik opletten hoelang het duurt voor bij u in de buurt wordt gelobbyd om de bomen te kappen. Dat is altijd goed brandhout. En maar produceren mbv fossiele brandstoffen, en maar verbranden wat nog niet voor emissies zorgde.

Roboeconomie

Recyclen kost energie, en daarmee is het kostbaar. Tot je een recycle fabriek naast een windpark zet (of dat windpark naast de fabriek zet) en opeens is de marge op elke kWh uit te drukken in tonnen bruikbare grondstof. Dat is het tegenovergestelde van verbranden, het behouden van de stoffen die in vuilinis verzameld zijn en ze hergebruiken zodat minder fossiele brandstoffen worden gebruikt bij de winning, en zodat er een cyclus ontstaat. Zolang er genoeg duurzame energie (die op den duur gratis is) wordt gerealiseerd is elk laatst stofje uit te pluizen, te raffineren, te recyclen. Dat is slim, en dat kan men dan tot het einde der dagen doen.

Met een domme staatssecretaris als Joop Atsma (noem hem Joop Astma) zul je een logica horen van ‘afval is geld waard, dus verbranden we het’ die refereert aan de prijs competitie voor verbrandbare grondstoffen, kolen, olie en gas, die steeds duurder worden. In plaats van de zien wat duurzame alternatieven zijn wordt eerst gezorgd dat onze afhankelijkheid van nieuwe productie toeneemt door recyclen te ontmoedigen. In een strjd om de koolstof moleculen gaat het er hard aan toe, terwijl we helemaal niet klem zitten in een afhankelijkheid van koolstof/waterstof (ook in afval natuurlijk de brandbare bestandelen).

"Atsma kijkt positief naar het idee. Hij wil dat in het te maken onderhoudsplan rekening wordt gehouden met het eventueel plaatsen van windmolens." (VK)

Atsma wil ook slimme dingen steunen, al is het met windparken altijd de vraag of de stroom voor de reele prijs wordt verkocht (nl voor wat nodig is voor het onderhoude van de molens), of voor de fossiele competitie prijs. En natuurlijk valt de uitbating van een nieuw park in handen van Nuon of Essent oid.  Er zit overigans ook al een getijde turbine in de Asluitdijk.

Met duurzame energie opwekking hoef je niet hard te concureren want er is ruim voldoende voor iedereen. Maar met dit soort domme wetten zal de opmars van de duurzame economie weer worden uitgesteld, het milieu verder aangetast, en kan eindsprint naar onze klimaat verdommenis nog eens accelereren. 

In de categorie afvalverwerking met rampzalige gevolgen, Schol wordt duurzaam!

Met 6 miljoen voor visserij of visserijkweek wordt de bestaande visstanden de nekslag gegeven. Nu met een product dat ‘trendy schol’ heet. We zouden geen nieuwe vissoorten hoeven aanprijzen als we de hoogwaardige soorten niet allemaal wegvisten. De tellingen van visstanden hebben een vreemd verloop, eerst doen vissers alsof ze minder vangen dan in werkelijkheid, maar als de vis bijna op is doen ze alsof ze meer vangen omdat anders noodmaatregelen genomen worden. Natuurlijk is het overlaten van de telling aan de visindustrie en gelieerde instituten net zo iets als een zelf regulerende financiele markt, waanzin. 

Visserijbedrijven en een grote verwerker van schol proberen deze vissoort in de markt te zetten als een modern en duurzaam product. Daarbij leggen ze de nadruk op het ‘hoge gebruiksgemak’.

Let even op de taal van de quote hierboven. ‘Proberen deze vissoort op de mart te zetten als een duurzaam product’. Daarvoor wil Bleker wel betalen. De druk achter het voortzetten van de echte visserij is natuurlijk ook financieel. De schepen moeten worden afbetaald. Maar het is een race naar de afgrond. De conclusie is dat het veel mensen niet uitmaakt of ze in een geblindeerde touringcars richting afgrond racen, zolang de verwarming het maar doet en er een leuke film wordt gedraaid.

De volkskrant staat overigens vol moois vandaag, bijvoorbeeld de aankondiging van de stemming op een wet die onbedwelmde (rituele) slacht uit ons ‘rechtsgebied’ zal verbannen. Afgezien van het dierenleed voor de slacht dat hiermee niet wordt bestreden, is dit regelrechte subsidie op de logistiek en de fossiele industrie die het halal vlees uit het buitenland moet invoeren. Was hier een Nieuw Zeeldnase lobby aan het werk die al droomde van een luchtbrug tussen het schapenrijke eiland en ons kikkerlandje met steun van Exxon Mobile? Het is ook nooit goed. De ‘Economie’ maximaliseert het gebruik en de effectiveit van fossiele brandstoffen. Dit vindt plaats via het carbon/credit bank systeem. Wie dat begrijpt snapt dat geen enkele ‘economische’ oplossing zal werken. Zolang de politiek ingebed is in een commerciele lobby, zullen ook wetswijzigingen die ‘steun van het bedrijfsleven’ krijgen 100% gegarandeerd nadelig zijn voor het welzijn van de mensheid.

Hackin Offences

It has been clear for some time hacking is not considered a consumer’s occupation. Texas Instruments demands you fill out a form almost clearly stating you are not a terrorist before you are given the resources to work with their microcontrollers. These devices are everywhere, very versatile and allow anyone to build automated sensing systems they may think of. The are now fueling a creative and empowering wave making people aware they can do things themselves on a par with Siemens, Sony, etc.

But this is all very ‘uneconomical’ and ‘unsafe’. Uneconomical because it does not allow control of the economic cycle, the technology push, it trows out profitable concepts on the street for all to grab, you can make an audio player using 2 or 3 components, costing less than $5, but you can also control a factoryline with a controller and free software, spending less than $10. You van invent stuff that means you could build a new business and compete. All that is highly undesirable. Cheap stuff doesn’t generate margins in the financial sector, it doesn’t secure the jobs there. It erodes the monopolies.

So Greencheck expects hacking to be demonized before long. Terrorists use microcontrollers. It is only a function of the way our economy prefers centalized control of any valuable asset. The West we have patent laws and ACTA to increasingly restrict our actions.

In Nigeria and Malaysia they are now going to restrict the activities of techies. Computer nerds will have to be legally approved/certified to work or face penalties. 

"The gist of it is this: the plan is to create a Board of Computing Professionals and make it mandatory by law for all computing professionals to be registered with and certified by said board." (source)

"In other words, if I don’t register, it is technically illegal for me to even email ANY MALAYSIAN with even an IDEA for a tech-related project. It would be against the law for me to even sketch, on a napkin, my idea for a new app while having coffee with someone." (source)

Can you feel how this can work exactly the same for any technical innovation? What if the app uses a little web enabled device to report sensor data. Only certified hackers allowed! 

Naomi Klein : “This is how civlizations commit suicide”


Life is to prescious to be risked for any profit..

Duurzame Crisis

Hoewel oa door de groei in Azie en Zuid Amerika de emissies nog steeds stijgen kan een bepaald verduurzamend effect van de economische crisis worden vermoed. Volgens Greencheck is de economische crisis een energie crisis, en is de beperking van krediet rond de wereld primair bedoelt om onproductieve verkwisting van fossiele brandstoffen tegen te gaan. Dit regime moet minstens worden volgehouden tot gas en kolen redelijke vervangers zijn geworden. De financiele sector is daarbij een probleem omdat het leeft van het verstrekken van krediet, dwz het uitdelen van brandstof.

De wereld economie is niet groen. Het is een product van de behoeften van banken en industrien en olie maatschappijen, door wereldwijde logistiek kan veel meer smerige productie plaatsvinden en hebben de brandstof leveranciers en banken inkomsten. Tegelijkertijd kunnen regeringen door een soort kat en muis spel op de zijlijn worden gezet. De vlucht is altijd naar boven, naar de ongeteste belofte, bv. de SDR van het IMF, een hybride fiat munt die natuurlijk net zo weinig waard is als de Euro of de Dollar zonder een synchroon lopende stroom fossiele brandstoffen. Veel logischer zou het zijn om de energie productie te ‘crowdsourcen’, dat zou een parallele aanbods groei bewerkstelligen, de snelste manier om het welvaarts niveau te verzekeren. In plaats daarvan blijft iedereen gefocust op het slijten van smerige, giftige en uiteindelijk geocidale rotzooi. 

Ehh…Jakkes! 

De roep om zn. protectionisme groeit. In Frankrijk wil men meer franse waar kopen. Dit is een briljant idee. De makers dichter bij de consumenten, en nog dezelde taal spreken ook. Dit zou zeer goed kunnen werken. Frankrijk heeft relatief weinig grote schuldenaren onder zijn burgers, wel veel boeren en andere productenten van nuttige waar. Het zou een interessante casus zijn om te zien of het land 100% zelfvoorzienend zou kunnen zijn op basis van duurzame energie bronnen.

Protectionisme is een geladen term. Autonomie klinkt al beter. ‘Voorkeur voor eigen producten’ is weer een andere manier om hetzelfde te zeggen, chauvinisme is chauvinistisch. Het voordeel is dat als mensen krap zitten ze extra gaan letten op kwaliteit. Mensen begrijpen ook dat als ze de bakker willen houden ze er af en toe een brood moeten kopen. Er zitten veel verschillende duurzame- maar ook welvaartseffecten aan een terugkeer van trots op eigen producten.

Achete Francais!

“My proposal is to rectify our country’s brand image, to encourage consumers to buy French and to support very small-and medium-sized companies,” Bayrou said in a posting on his website today, ahead of the official announcement of his candidacy this afternoon.

Wie eigen producten koopt schept banen in eigen land. Het geld komt niet in handen van buitenlandse banken en kan daar niet gebruikt worden voor vijandige overnames in eigen land (om maar een zijstraat te noemen). De logistieke milieudruk is lager. Er is betere kwaliteitscontrole mogelijk omdat de producent geen ontraceerbare toeleverancier is (die slaven of kinderarbeid gebruikt of zijn chemisch afval zomaar in de rivier dumpt).

Een probleem wordt gevormd door de energie voorziening, als die van buiten Nederland (of igv  Frankrijk, Frankrijk) koimt dan moet deze gekocht worden met buitenlandse valuta. Dat creert opeens eisen aan de productie, deze moet buitenlanders interesseren. Dit laat ook meteen zien hoe de verkoop van olie in Dollars leidt tot internationalisering en meer competitie (die ten eerste niet eerlijk is tav de VS en ten tweede leidt tot verschraling van de kwaliteit). Om van de internationale prijsdruk af te komen is er een simpele oplossing : Gebruik eigen duurzame energie. Kan men produceren met eigen energie dan is de productie goedkoper en kunnen de producten dus makkelijker concureren.

Als iedereen zijn energie marge afkoopt met een duurzame energie bron (zodat deze kosten niet meer in rekening hoeven te worden gebracht) dan zijn in een klap de kosten van alles een heel stuk lager (bijna nul) en zijn de kredietverstrekkers overbodig (en natuurlijk de fossiele energie verkopers). De maarschappij wordt dan goedkoper, groener en welvarender. Dus stroopwafels ipv brownies. 

Het is tijd dat het publiek doorkrijgt dat de lijdensweg die de kredietcrisis heet een dienst is die we aan een vervelend oud en overbodig systeem leveren. We lijden om geen andere reden dan dat een kleine groep mensen er een leuke levenstijl op na wil houden. We doen dit omdat we geneigd zijn mensen met een leuke levensstijl te geloven, als gids te zien. De man die uit de helicopter op het binnenhof over een rode loper naar zijn witte wijn met sushi stapt zegt dat het nog even pijn zal doen, maar dan zal de economie weer gaan groeien. Daarvoor zouden we moeten bedanken. Bedenk nu maar iets, en weet je het niet, maak dan plaats voor de robo(eco)nomie.