Energie Centraletje Bouwen, Waarom Niet in Nederland?

Zo lijkt het in de hoofden van de dominante partijen te klinken. Het Russische bedrijf InterRao is in gesprek met het Duitse RWE willen investeren in een nieuwe centrale in Nederland. Misschien is het gemak waarmee de laatste drie nieuwe kolen centrales ons in de maag zijn gesplitst een motivatie. Nederland zal zich moeten verzetten om niet in de kolenkit van Europa te veranderen..

Slavoj Žižek – Are Catastrophes Virtual?

Zizek maakt een aantal goed punten. Hij verdenkt mensen ervan te zijn gekidnapt door ideen die weliswaar goed passen in onze ervaring, maar die niettemin beestachtig van aard zijn en ons uiteindelijk zullen vernietigen. Wat we weten, begrijpen, weerhoudt ons er niet van compleet tegengestelde dingen te doen. Dieren hebben deze afwijking niet.

Zijn oplossing is om onze ondergang te erkennen als een door ons onbewust nagesteefd eindpunt, maar tegelijk te werken aan onze ondergang in het bereiken van deze ondergang. Predestinatie betekent niet dat de destinatie niet kan worden veranderd. Daarvoor is het wel nodig onze huidige vrijheden als beperkingen te gaan zien, dwz dat de wetten die we gehoorzamen niet langer gehoorzaamd kunnen worden. Dan ligt de weg open naar een ander eindpunt. 

We moeten kiezen alleen dingen te doen waarin we werkelijk geloven. Stoppen als we er niet werkelijk in geloven.


Emissies Woon/Werk Verkeer

Moeten werkgevers verantwoordelijk worden gemaakt voor de emissies van woon/werk verkeer?

Sir Richard Barson Over $200 Olie

Jules Deeler Zegt Het!

 


Goed punt 1

 

"De wereld stort in rond ons in elkaar, waartegen wij vanwege de belangen des windhandels niks konden of wilden ondenemen zult u begrijpen, maar daar staat tegenover dat.."

Fantasie en Wetenschap

Wie zich van de propaganda aard van de AGW ontkenners wil overtuigen hoeft alleen deze video even te zien. Het versrpeiden van twijfel en misinformatie over de relatie tussen fossiele brandstoffen, broeikas gassen en het klimaat is al sinds de 50er jaren bezig. Dat is stap 1.

Stap 2. is het erkennen van het uit de hand lopen van de opwarming. Mensen zijn binnenkort niet meer de grootste oorzaak van de emissie van broeikas gassen in de atmosfeer, het is de aarde die opwarmt. Met name het methaan op de bodem van de zee en in de permafrost zijn bezig te ontstnappen. Het smelten van het pool ijs is de oorzaak, omdat daardoor de zee rond de Noordpool sneller opwarmt.

Stap 3. Oncontroleerbare opwarming zal resulteren in een evolutionaire reset, een uitsterving van bijna al het leven in de zee en op land. Vergeet niet dat methaan die vrijkomt lang methaan blijft. Methaan is niet gezond, en het is niet alleen, er is ook H2S.

Een warme zuurstof loze ocean met veel door regen weg gewassen organisch materiaal ontwikkeld algen blooms van algen die giftige gassen maken. Hierboven een voorbeeld hiervan bij Namibie. Oceanen vol met deze algen zullen genoeg gif maken om het meeste leven (85%) op aarde de das om te doen.

Er is de keuze dit proces te stoppen en te bestrijden, of er als mensheid aan kapot te gaan. De media verspreid informatie die ons aanmoedigt onszelf te vernietigen, dat is waar de winst zit. Cru? Uitsterven, dat is pas cru.

Serieuze tijdschriften zoals Nature durven grafieken zoals hieronder te tonen:

Daarbij wordt opgemerkt dat het zee ijs op de Noordpool behouden kan blijven en daarmee de ijsbeer het ook zal redden. Van u wordt een coprofagie verwacht. U moet dit geloven. Natuurlijk zal het versnelt opwarmende water aan de Noordpool in 2030 op miraculueze wijze zo zijn afgekoeld (zonder ijs albedo) dat het weer aangroeid, en rap ook! In 2030 zegt de leugen.

Een kritische beschouwing die ik hier klakkeloos overneem omdat het 10000000 keer aannemelijk is dan bovenstaande SHIT vinden we hier:

"In fact, if you wanted to stabilize concentrations the 2020
levels (to achieve above scenario, red), you would in fact have to cut GHG emissions about 60% to 70%
almost immediately (NOW, red) and have further cuts over time
(as I discuss here and RealClimate discusses here)."

Wij maken ons liever zorgen over een terrorist, waarbij de kans op sterven miniem is, dan over een klip en klaar proces dat aantoonbaar bezig is alle diersoorten inclusief de mens uit te roeien. Waarom? Omdat degene die ons laten zien hoe we een leuk leven kunnen hebben, verre reizen kunnen maken, luxe huizen, mooie vrouwen etc. niet willen accepteren dat de aarde dat niet langer trekt. Integendeel, als verwende kinderen ontkent het grootste deel dat het tijd is voor de afwas. Als heroine verslaafden snakken ze naar nog meer vluchten, nog meer hardhout, nog meer ipods, nog meer celebrities, ook al gaat het ten koste van alles. En zelfs Nature durft de waarheid niet hard op tafel te gooien.

Nogmaals: De twijfel die wordt gezaaid over deze scenario’s is een propaganda strategie die al meer dan een halve eeuw wordt ingezet tegen allerlei gevaren waar wetenschappers ons van op de hoogte brengen. Wetenschap werkt niet met bewijs, waaraan je kunt twijfelen, maar met een methode, die uit en treure door collega’s wordt nagelopen en bekrisiseerd. Wetenschappelijke conclusies zijn altijd hoogst waarschijnlijk.

De andere aanval op wetenschap is het doen van onrealistische aannames. "Als we allemaal vandaag stoppen met olie gebruiken en we vinden morgen een simpele kern fusie reactor uit dan zijn we waarschijnlijk uit de brand.". Het publiek moet niet geacht worden hier de nuances in te ontrafelen, dat doet de wetenschappelijke gemeenschap wel.

Het feit is dat er al 15 jaar consensus is over door mensen veroorzaakte opwarming. Er is consensus over de stijging deze eeuw, en er is consensus dat we oncontroleerbare klimaatverandering op de nu bewanderlde wijze niet gaan stoppen. Laat deze consensus aan de leiding en stel de verwende kinderen eens teleur. Voor uw eigen verwende kinderen bijvoorbeeld.

"This report is for the policy community involved in negotiating and agreeing
carbon budgets at national, regional or international level. It summarises
findings on the size of a global carbon budget consistent with the United Nations
Framework Convention on Climate Change objective to “prevent dangerous
anthropogenic interference with the climate system”. The report provides
illustrations of how this global carbon budget can be apportioned to different
countries. Its aim is to provoke a public debate about what constitutes an
acceptable risk of dangerous climate change; a debate which to date has
been confined to politicians."

(bron)

Duurzaam of Niet Duurzaam : Slow Energy

Wat is duurzaam? Als je het klimaat probleem begrijpt dan is geen enkele energie bron die broeikas gassen voortbrengt duurzaam. Met dit criteria kunnen we bijvoorbeeld de website Slow Energy eens onder de loep nemen. De site heeft de volgende nieuws items:

GasTerra test brandstofcelketel in woning voor decentrale stroomopwekking Niet Duurzaam

Eerste zonnepanelen op perronkap van station Utrecht Centraal geplaatst  Wel Duurzaam

Bedrijven op de Amsterdamse Zuidas uitgedaagd om 3000 zonnepanelen te plaatsen binnen één jaar Wel Duurzaam

Restwarmte van het Universitair Medisch Centrum Groningen gaat 1700 woningen verwarmen in de omgeving van het ziekenhuis Niet duurzaam (wel besparend)

Stadsverwarming
Purmerend (SVP) gaat snoeihout uit Nederlandse bossen gebruiken om de
bewoners van Purmerend te voorzien van decentrale duurzame warmte
Zeker niet Duurzaam

Vaessen Industries legt laatste hand aan de plaatsing van 25.000 zonnepanelen op daken van 5 fabrieken in Dilsen-Stokkem Wel Duurzaam

Tweede Kamer wil dat minister Verhagen onderzoek doet naar plaatsing van zonnepanelen op geluidsschermen langs snelwegen Wel Duurzaam

Provinciale Staten van Gelderland wil biogasfabriek in de Achterhoek Niet Duurzaam (reduceert amoniak uitstoot?)

Cofely Energy Solutions en De Groene Groep sluiten overeenkomst om decentrale duurzame energiecentrale op te richten Niet Duurzaam, onderdeel van mega energie bedrijf Suez (13,6 miljard omzet)

Onderwaterturbines in rivieren Wel Duurzaam

Volgens SER blokkeren gemeenten duurzame plannen in Gelderland Niet duurzaam "Ook stelt de raad (SER) dat de provincie veel te ambitieus is in het streven naar CO2-reductie"

Vanaf 2011 100 miljoen beschikbaar voor nieuwe duurzame energie-subsidies Wel Duurzaam

Smart grids zijn nodig voor decentrale duurzame energie Niet Duurzaam

Van de 12 recente items zijn 7 niet duurzaam, een score van 41% . Biogas projecten hebben zeker zin, maar het is misschien beter als de amoniak wetgeving wordt herzien zodat beter van deze schoon (H20 N2) brandende brandstof gebruik kan worden gemaakt. Nu worden nitraten omgezet in methaan, dat bij verbranding CO2 genereerd.

Slow Energy neemt geen standpunt in mbt de nieuws items, iets dat men toch mag verwachten. Als een site dat niet doet is het een doorgeefluik, iets dat in een wereld die nog niet door de olie en kolen en gas industrie wordt geregeerd volstrekt niet helpt.

Canada In Suriname

Misschien moet iemand eens vragen waarom Bouterse de candezen het goud uit de surinaamse jungle laat graven, en waarom het ok is dat daarmee deze bossen eraan gaan. Dit is ook een resultaat van het monetair gedrag van de VS, want als de VS de banken en de industrie in toom had gehouden, en de productie niet naar Azie had laten verplaatsen, dan had de VS nu niet het desastreuze dollar beleid hoeven voeren waardoor mensen terecht een interesse in goud ontwikkelen.

Olie en de Economie

Op de olie website Oil-price.net is een recent artikel te vinden met de titel :"Do Rising Oil Prices Predict Another Economic Recession?", ofwel "Zijn stijgende olie prijzen een voorbode van een volgende economische recessie". Olie is nu $91 per vat en flink in prijs gestegen. De redenen zijn drieerlie (is dat nederlands?), aan de ene kant het inflatoire beleid van de federal reserve (je kunt geen currency war voeren zonder inflatie te creeren), aan de andere kant de toevoer problemen, en aan de derde minder zichtbare kant de prijsmanipulatie (er wordt een aantal keren meer olie verhandeld dan er boven de grond in tankers en opslagplaatsen bestaat, dus er is zoals altijd een fiat systeem gecreerd waarmee tevens de prijs kan worden beinvloed).

De vraag of de olie prijs een recessie zal veroorzaken is een misleidende. Misleidend in de zin dat het een autonomie aan de economie toeschrijft die niet bestaat. Misleidend omdat het een vraag maakt van een 100% zeker causaal verband. Wie produceert nog wat als er opeens geen olie te koop was? Wat zuo het nut zijn? Je kunt het bijvoorbeeld niet naar de kopers vervoeren. De illusie dat er een economie zou bestaan zonder olie is banaal. Waarom wordt olie eigenlijk verhandeld? Het is een enorm risico. Zouden we onze zuurstof voorraad verhandelen als we wisten dat het op zou raken ? We zouden het ransoeneren en hopen dat we nog genoeg hadden om een vervanger te vinden.

Het is tevens min of meer sadistisch om de vraag te stellen. De vraag zou moeten zijn : Zal duurdere energie een recessie veroorzaken? Ja, natuurlijk doet het dat. Is het strikt noodzakelijk? Nee natuurlijk niet, als we maar van die fossiele energie af stappen. Kunt u zich voorstellen dat wind energie sterk in prijs fluctureert? Een plotseling tekort aan golf energie leidt tot grote prijs stijgingen?

Nu we in een (door het klimaat probleem veroorzaakte) klimaat verandering lijken gevangen zal de waarde van zonne electriciteit wel iets dalen omdat het rendement met slecht weer tegenvalt. Maar zou een economie gebaseerd op alleen maar alternatieve bronnen (ex nucleair) zich over de prijs ervan zorgen maken?

Een duurzame economie is niet alleen een potentiele redder van het leven op aarde (want het ongecontrolleerde opwarmen is slechts nog met draconische maatregelen te bestrijden), het is ook een veel stabielere bron van welvaart. Eis deze welvaart vandaag.

Burgemeesters Nemen het Voortouw

Burgermeesters van steden over de hele wereld hebben een Mexico City Pact gesloten, gericht op hun samenwerking mbt klimaatmitigatie en reducering van emissies. Dit is waarschijnlijk het meest productieve resultaat van de Cancun COP16 klimaat top. Local Governments For Sustainability is een website waar intiatieven en informatie gericht op lokale overheden te vinden is. Check ook onderstaande meeting in Bonn. Het is gezien de toenemende kosten van transport en de afnemende voorraad fossiele brandstoffen alsmede de grote variatie van verstoringen vanwege het klimaat probleem (droogte, overstromingen, stormen, sneeuw) logisch dat de meest effectieve respons van lokale overheden uitgaat.