Begrotings/Lente Akkoord, de Barensween van de Roboeconomie

Het lente akkoord (pdf) is een mengeling van goede en slechte beslissingen, een compromis. Het is duidelijk de strijd tussen degene die zo lang mogelijk met de toenemende schaarste van fossiele brandstoffen willen omgaan en degene die de potentie van opwekken van energie als bron van welvaart geen dag langer willen remmen. Er is een grijs gebied waar de beslissing hoe dan ook groen uitvalt. Wil de industrie bv de energie voor zichzelf houden (door de prijs omhoog te gooien, bv via de btw) dan motiveert dat mensen om zelf de energie die ze nodig hebben op te wekken, een netto vergroenend effect.

"De btw-verlaging die GL, op aandrang van onder meer Natuur en Milieu en de al even groene ASN Bank, uit het vuur heeft weten te slepen, blijkt echter niet snel als een echte btw-verlaging doorgevoerd te kunnen worden… Wie vanaf 1 juli zonnepanelen aanschaft, krijgt die dan ook niet met 6 procent btw erop, zoals GL wil, maar net als nu met 19 procent, waarna het verschil van 13 procent weer wordt terugbetaald." (bron)

De btw verlaging op zonnepanelen wordt gebracht als subsidie. De Trouw kopt "Subsidiedraak jaagt zonnesector in gordijnen", alsof je met een idioot te maken hebt. "Een overheid die geld aan onderdanen geeft, dat riekt dus naar subsidie", achterlijke kinderkrant, want wat zijn salarissen voor de ambtenaren en andere overheids activiteiten, willen we onze snelwegen zelf aanleggen? Geen hypotheek rente aftrek? VVD alfaltsubsidie partij! 

Willen we dat niet dan moeten we ons socialer opstellen en niet doen alsof iedereen zich in een moderne samenleving zelf moet kunnen redden, dat kan namelijk pas als iedereen gegarandeerd voor zijn eigen eten kan zorgen, en omdat je daar geld voor nodig hebt, iets waar de banken , het bedrijfsleven en de overheid op staan, kan dat nu eenmaal niet. We zijn allemaal afhankelijk van de eigenaren van fossiele brandstoffen en hun distributeurs (de banken). Met een zonnepaneel op uw dak (en dat is heus niet de enige optie) kunt u in ieder geval rekenen op ongeveer 30 Euro koopkracht per m2 per jaar. U heeft weer eigen productief ‘land’ en hoeft daar niks voor te doen!  

Btw op zonnepanelen is net zoiets als btw op brood. Hij moet nul zijn. Electriciteit is essentieel voor onze maatschappij, deste meer deste beter, de winst voor de staat is indirect, de koopkracht van eigenaren neemt immers toe.

Er is in termen van levensvreugde veel te zeggen voor het langer inzetten van ouderen. De industrialisatie heeft echter veel arbeidskrachten overbodig gemaakt. Zou deze industrie op duurzame energie draaien dan zou dat ‘probleem’ blijven bestaan, iets dat in wezen neerkomt op een cultuurtekort, nl. wat kunnen mensen gezamelijk doen of delen waar ze van genieten zonder iets op te maken? Meer kleine bedrijfjes, kruideniers, bakkers misschien? 

Het vooruitzicht van een geindustrialiseerde wereld zonder energie schaarste wordt overigens door de oliebanken zo goed als ontkend, die streven liever naar verschaling met een rijke elite, de zogenaamde plutocratie. Ze richten zich op het isoleren van groepen die vervolgens worden afgeschreven. Het woord nog raakt in zwang zoals ‘de pensioenen hebben nog een dekkingsgraad van 80%’. Geen media aandacht voor lelijkheid of armoede, geen oplossingen. Daar verkoop je geen reclameruimte mee.

Maar doordat er duidelijk alternatieven zijn voor Eneco en Greenchoice (even bellen en u heeft ze op de stoep, panelen, collectoren u zegt het maar), is de geboorte van de schonere en veel goedkopere ‘roboeconomie’ (geautomatiseerde, ecologisch verantwoorde economie) een kwestie van tijd. Elke energie prijs verhogiing is een barenswee..

Nieuwe Zonnepanelen gaan beter renderen 

  • De subsidie voor zonnepanelen wordt vanaf 1 juli 2012 in gang gezet met een budget van 22 miljoen euro.
  • Kleinverbruikers kunnen 15 procent korting krijgen met de subsidie op de aanschaf van zonnepanelen/Zonnepanelen gaan onder het lage btw-tarief van 6 procent vallen

Bestaande Zonnepanelen gaan beter renderen

  • Stroom en aardgas worden duurder door de btw-verhoging van 2 procentpunt.
  • Daarnaast gaat ook de energiebelasting op aardgas omhoog met 1,55 cent per kubieke meter.
  • Bij een tarief van bijvoorbeeld 66 cent per kubieke meter komt dat neer op een verhoging van 2 procent

De btw verlaging betekend dat uw panelen in theorie 13% geodkoper kunnen worden. Dat scheelt ongeveer 1,4 jaar tot ze netto inkomen voor u gaan genereren. Daarbij betekend de btw verhoging op energie, stroom en gas dat uw terug geleverde stroom (een groot deel in de zomer) 2% meer zal opbrengen. Het financieel rendement van uw panelen is dus per 1 juli 2 procent hoger.

Saldering

Er wordt in 2013 een pilot beloofd tav saldering, dwz productie elders voor gebruik thuis zonder dat dat als  bedrijfsmatige energie productie (met alle dure regels daaromtrend) wordt beschouwd. Op bedrijven terreinen mag dat al, dwz verschillende huizen op een terrein mogen energie produceren en gebruiken alsof het ‘achter de meter is’.

Er wordt afgevraagd of dit tav de overheids financieen houdbaar is. Dan gaat het om het derven van btw en energie belasting op het verkoop van stroom en gas aan de burger. De overheid is voor een deel van zijn budget van die inkomsten afhankelijk, 2 miljard bedraagd dat ongeveer. Geld ontleent zijn waarde fundamenteel aan de voor de verkoop beschikbare hoeveelheid energie, schoon of fossiel. Dus terwijl de staat belasting misloopt stijgt de waarde van de munt door het toenemende aanbod van electriciteit en gereduceerde gebruik van gas. Niet om treuren dus. De goedkoopste burger is er een die voor zichzelf kan zorgen.

Energie zal het goedkoopst zijn waar men deze door slimme productie in de meeste welvaartswaarde weet om te zetten. Dus we doen er goed aan om meer fabricage in Nederland te laten plaatsvinden, zodat we de innovatie op de werkvloer stimuleren en met unieke producten de wereld kunnen veroveren. De nederlandse doorstart van Helianthos in weerwil van de eigenaar Nuon is een voorbeeld van hoe het moet. Straks maken we zelf voor weinig geld (en uiteindelijk voor niks) onze eigen bron van welvaart.

Kolenbelasting

De vrijstelling van kolen belasting voor energie opwekking wordt afgeschaft. In een eerder stuk over vergroening van de belastingen is te lezen dat dit ongeveer 35 Euro per ton zou gaan opbrengen. Dit vertaalt zich in een kosten stijging voor kolenstroom van rond de 30% ? Gastarieven gaan omhoog, maar over de vrijstelling van belastingen voor gas wordt niet gerept. De gewraakte Gastransitie is dus nog steeds in volle gang.

Ondersteuning Groene Financiering 

"Financiers zijn bij projecten op gebied  van energie besparing en duurzame energie soms terughoudend om fina ciering te verstrekken, bijvoorbeeld vanwege de onbekendheid met dergelijke projecten, de kleinschaligheid van projecten of een te hoog risicoprofiel van de individuele projecten"

Dus krijgen ze 10 miljoen subsidie om wat aan te klooien en te kunnen zeggen dat ze hun best gedaan hebben, ondertussen doodkalm hun eigen belang, nl. CASHFLOW van CENTRAAL GEDISTRIBUEERDE (DOORGAANS FOSSIELE) ENERGIE, veiligstellend tegen vervelende innovatie of burgerlijke vrijheid. Risico nemen banken al sinds de uitvinding van de Black-Scholes  options pricing formula niet meer, wat ze wel doen is risico’s los verhandelen, ter waarde van meer dan 100 maal de totale BGP (gecombineerd BNP van de wereld). Risico’s in het kader van decentrale energie zijn echter niet welkom omdat ze cashflow reduceren en omdat het de zuiverheid van het (carbon/credit) geldsysteem aantast. 

Energie Opslag

Het is belangrijk dat we nu eisen dat er electriciteits opslag oplossingen komen. Dan voorkomen we dure zinloze investeringen in het netwerk die de burger die zelf schoon opwekt benadeelt tov de vervuilende centrales, ook als deze in een land staan waar de milieu wetten zwakker zijn. Edison accu’s kosten drie keer zoveel als normal accu’s maar gaan 10 keer zo lang mee. Ook andere oplossingen voor opslag zoals vanadium flow batteries worden vertraagt en op een gevaarlijke of verkeerde manier gepresenteerd. Er wordt net zolang over gesproken tot men er achter is hoe deze het beste kunnen worden ontmoedigd.

Het is beter om het belang van de mensen die in de fossiele centrale opwekking industrie werken te erkennen zodat we geen valse verwachtingen koesteren. De duurzame economie kan er niet met hun hulp komen, want niemand wil dief zijn van eigen portemonnai. Maar alle mensen die nu in de bedrijven zitten die garen spinnen bij de centrale opwekking en distributie en het gebruik van steeds schaarsere kool(water)stof(fen) kunnen ook in een decentrale schone energie bebaseerde economie een fijn leven lijden. Ze zullen dan wel iets anders met hun tijd doen. Harde maatregelen om de werkelijke schone (niet de gas!) transitie te maken zijn dus nooit wreed, in tegenstelling tot de zware effectieve brandstof kortingen die we onder het mom van bezuinigingen en in naam van dezelfde fossiele centrale opwekkers aan onze maatschappij opleggen. Bent u koolstof massochist met Staatschuld Stockholm syndroom? Het kan duidelijk veel beter dan dit akkoord, maar het begrip hoe begint te komen. 

Leave a Reply