Japanners Woedend Over Fukushima

Terwijl TEPCO doorklungeld op kosten van de belastingbetaler en de rest van de wereld doordraait is het voor Japanners geen afgesloten hoofdstuk. Het wordt steeds duidelijker dat voedsel uit bepaalde gebieden in Japan radioactief zal zijn, en dat de deeltjes zich in wezen over de hele planeet hebben verspreid, en het dodental als gevolg maar moeilijk te bepalen zal zijn. In de rest van de wereld gaat de lobby rustig door met het promoten van de commerciele voordelen van kern energie, uitgaande dat alles goed gaat en de gevaren negerend.

"Our globe is now home to over 400 nuclear power plants

many of which have little or no insurance coverage against accidental damage.

Mogen we iedereen er hier aan herinneren dat kern energie niet verzekerd is? Nergens in de wereld, evident niet in Japan maar wetterlijk ook niet in de grote voorstander de VS is er een reserve voor het aanpakken van rampen. Dat kan ook niet, want financiele reserves vertegenwoordigen (als je het goed doet) energie, dus dat zou het rendement nog rampzaliger maken. Deze roekeloosheid hoeft niemand te verbazen, we hebben tenslotten een klimaat probleem, met name vanwege Ronald Reagan’s beslissing om het effect te negeren.

Hieronder een (non expert) vertaling van een speech van een Japanse Hoogleeraar Koide van de Universiteit van Kyoto.

font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: left; background-color: #f3f3f3; ">クリーンな食べ物はない。

Er is geen onbesmet voedsel.

残念ながら福島の事故は起きてしまい、全地球に汚染を広げてしまっている。そのため、クリーンとか安全という食べ物というものはありません。

Helaas, de ramp in Fukushima gebeurde en heeft radioactiviteit over de hele wereld verspreid. Er is dus geen voedsel meer dat onbesmet of veilig is.

ただし、猛烈に汚れている食べ物から比較的安全な食べ物まで、連続的に分布している。それをどのように受け入れるかが問題。
Er is echter een schaal van zeer besmet voedsel tot relatief veilig voedsel. De vraag is hoe dat voedsel te verdelen.

猛烈な汚染食品は原子力を進めていた方々に食べてもらう。東電幹部、原子力を進めてきた政治家や、学者に食べてもらう。そういう仕組みを作りたい。
Zwaar besmet voedsel zou gegeten moeten worden door mensen die kernenergie hebben aangemoedigd. Het management van TEPCO, en politici en wetenschappers die achter kern energie stonden. Zo’n systeem zou ik willen zien.

後は、原子力をここまで許してきてしまった大人たちに、汚染された食べ物を食べてもらって、子どもたちに汚染されていないものを食べさせてあげる。

De rest van het besmette voedsel zou gegeten moeten worden door volwassenen die geen actie tegen kern energie ondernamen zodat het veilige voedsel voor de kinderen overblijft. 

ただしそれを実現するためには、どの食べ物がどれだけ汚染されているのかを正確に検査する必要がある。その情報を提供するように東京電力に言っている

Echter, om dit systeem toe te passen moeten er accurate meetgegevens zijn van de besmettings niveaus. Ik heb TEPCO gevraagd die informatie te verstrekken.

その作業をしようとすると、膨大な作業になる。多くのお米・野菜・魚をきちんと検査することをしないと子どもたちに食べさせることはできない。

Het is een omstlachtig proces, maar tenzij we al ons voedsel goed inspecteren op radioactiviteit kunnen we het niet aan onze kinderen te eten geven. 

Leave a Reply