Energie Negatief Nederland

Wie wil begrijpen waarom onze economie in de touwen hangt hoeft geen verstand te hebben van economie. Het doet er volstrekt niet toe wat de relatie is tussen onze staatsschuld en ons GDP. De reden hiervoor is dat er een parameter is die alle activiteit beheerst : de prijs van energie. U zult zeggen ‘die is erg laag!’ maar dan geeft u er blijk van het niet te begrijpen. De paradox bestaat er uit dat u de energie ‘krijgt’ omdat u hem niet zelf kunt opwekken, maar dat u er voor moet ‘werken’ omdat de energie leveranciers alleen Euro’s en Dollars accepteren. Net als dat we bij een super snelle trein kijken naar de aerodynamica en vormgeving cockpit etc, en niet beseffen dat het ding zonder de rails een waardeloze brok schroot zou zijn, staan we niet genoeg stil bij het idee dat onze maatschappij zonder de betrouwbare toevoer van extreme hoeveelheden (fossiele) energie er als een dood karkas bij zou hangen. Alle lichten uit, niks rijdt, koude huizen.

Zonder energie 

Nederland is Energie Negatief. Onze economie is Energie Negatief. Alles kost energie die we ergens vandaan moeten halen, die we krijgen of moeten betalen. Dit was in voorgaan de eeuwen niet het geval. Het begon met hout en turf en kolen verbranden voor onze verwarming, daarmee werd onze welvaart voor het eerst afhankelijk van de aanvoer van energie, maar in gebieden waar geen kolen of turf te vinden was leefden mensen energie neutraal. Wie denkt dat Oostenrijk altijd dennebomen had vergist zich, die moesten boeren planten omdat ze het snelst groeide, ook al verzuren ze de grond, brandhout is belangrijker.

Een situatie met economsche potentie 

Een boer met een ploeg en paarde was vroeger een pure energie bron, in de vorm van calorieen, zijn taak was het omzetten van zonneenergie in vaste vorm mbv de mineralen en gassen en het weer. Een verbetering van het boeren proces leidde netto tot een toename in de energie opbrengst, dwz een ploeg met een paard ervoor was in staat meer land productief te maken dan een ploeg zonder. Alleen als het paard met de opbrengst te voeden was was de investering in de aankoop ervan de moeite waard. Netto nam de energie productie (of harvesting) toe, en zo groeide de welvaart.

Vandaag leven we in een omgekeerde wereld. Veel mensen verdienen aan het opmaken van de fossiele bronnen, en die mensen willen vrolijk doorgaan om hun levenstijl in stand te houden. De gemiddelde burger is ook gewend geraakt aan allerlei energie verslindende activiteiten, de vrijheid van de burger wordt nauwkeurig gemanaged, hij heeft een drukke baan, maar iedereen werkt uiteindelijk voor uitermate goedkope (maar desalniettemin essentiele) energie en houdt niks over.

Niks mis met leuk meubulair overigens

De boer doet het met kunstmest en diesel, maar de kosten worden zo opgedreven dat hij in Nederland en elders nauwelijks verdient. Dit is geen toeval, intensieve landbouw is doorspekt van fossiele brandstof, min of meer een aanval op de autonomie van de boer. Hij mag geen zaden meer kweken (worden gepatenteerd), hij moet dientengevolge zaden kopen die een deklaag van gif hebben en zelf goed tegen dat gif kunnen, hij moet zijn land prepareren met chemicalien en besproeien en wat niet al. Maar als zijn vee mest maakt die prima brand dan is dat afval waaraan ook nog verdient wordt door een externe partij (de staat). Zijn financiele risico’s worden in de vorm van futures verhandeld, maar daarover hebben boeren geen enkele controle (zie deze video).

"The commercial industrial technologies that are used in agriculture today to feed the world… are not inherently sustainable," Monsanto CEO Robert Shapiro


In plaats van deze situatie als fundamenteel risico te zien wordt ons voorgehouden dat het zo prima gaat. Dat is omdat de handelaren er een leuke levensstijl aan over houden, maar ook de meerderheid van de bevolking. De fossiele reserves zijn een behoorlijke zegen geweest, die ons nog steeds druk in de weer houdt. Dat we intussen bijna niks meer bezitten (dwz schuldeloos in eigendom hebben) valt weinig mensen op, en dat de daardoor zeer lastig van koers kunnen veranderen is ook onmerkbaar. Ja we kopen zonnepanelen en zonneboilers en spaarlampen, maar een land dat zijn welvaart wil borgen zou deze energie negativiteit een balk in het oog moeten zijn. "Nederland kan zonder" zou de leus moeten zijn. En dat is niet eens onhaalbaar.

Efficientie is de enige haalbare verbetering in een carbon/credit economie, verbruik stelselmatig elimineren is een nono! 

We vergissen ons als we bij de transitie van energie negatief naar energie positief luisteren naar de verhalen van finaciers of energie maatschappijen. Deze zijn fundamenteel niet geinteresseerd in de autonomie van een dorp, stad, provincie of land. Niet. Want ze halen hun marges uit het voortzetten van de energie negativiteit. Er zijn twee manieren om aan deze capture te ontkomen. Ten eerste kunnen onafhankelijke geldschieters investeren in duurzame energie productie. Dit heeft twee voordelen: Het geld dat wordt verdient (niet terug verdient, want er is geen lening met kosten) kan ook worden uitgegeven zonder energie negatief te zijn, en omdat de installatie in eigendom is kan deze ook als krediet worden verstrekt. Het is absoluut niet vanzelfsprekend dat een energie installatie net een beetje winst maakt oid. Energie productie zou 100% winstgevend moeten zijn, zoals zonnepanelen dat gemiddeld 15 jaar zijn als ze zichzelf betaald hebben. Ten tweede zou de regering een energie reserve kunnen creeren. Daarvoor moet het de banken en energie bedrijven negeren en een decreet uitvaardigen waarin staat dat het zus en zoveel fossiele energie ter beschikking stelt aan producenten van duurzame energiebronnen. Met de huidige capture door het financieel systeem en de energie lobby tot op europees niveau lijkt zo’n move onwaarschijnlijk, we zien steeds meer de ‘executie stijl’ van bestuur door onze regering, de plannen liggen vast, dissent will not be tolerated. (De koers is gezet naar de plutocratische gaseconomie).

Alleen als de relatie tussen fossiele energie en ons geldsysteem wordt aangepakt is het mogelijk te ontkomen aan de willekeur van financiering. Die wil geen krediet verstrekken voor duurzame energie, tenzij er hoge kosten aan verbonden zijn. Een zeer belangrijke stap zou het zijn om een nieuwe valuta te introduceren, de Calorie oid. Dit zou de enige munt zijn waarmee we fossiele energie kunnen kopen, en deze zou niet door banken als krediet verstrekt kunnen worden door andere partijen dan de regeringen. Alle calories zouden bij de energie bedrijven terecht komen en daar door de regering worden geint (want wat hebben energie bedrijven aan energie valuta?). Wat zouden de regeringen er voor terug vragen? Niks is niet redelijk. Deelname in het werk dat in de eliminatie van de fossiele afhankelijkheid en het veilig stellen van duurzame energie gaat zitten? (hier was de tekst eerder vermangeld).

Tegelijk zou alle op duurzame basis plaatsvindende bedrijvigheid onbelast blijven. Duurzaam boeren onbelast, duurzame bakkers onbelast. Lagere OZB voor efficientere huizen. Lagere belastingen door efficientere gemeenten. Terug naar autarkie en autonomie op elke schaal. Dat of vechten om de controle over oprakende fossiele brandstoffen in een decor van een stervend ecosysteem.  

Leave a Reply