Thorium en de Hoog Temperatuur Reactor

Er is tegenwoordig vaak sprake van Thorium reactoren. Thorium is een metaal als Uranium dat in een reactor kan worden opgewerkt naar Uranium. Het proces verloopt anders dan normale kernsplitsing, dus bestaande reactoren zijn niet bruikbaar. Hier een link naar een goed interview over Thorium. Voorstanders van Thorium zeggen dat het groener is en natuurlijk meer voorhanden. Er wordt inderdaad minder plutonium geproduceerd, dus dat scheelt alweer een hoop langzaam vervallend radioactief gif (plutonium is ook zeer giftig).

Thorium zit in camera lenzen om de brekings index te vergroten 

In het interview waar naar gelinked wordt uit Diederik Samson een vaak onder het tapijt geveegd argument : Moeten we het wel willen? Kern energie is complex, hoog technologisch en zeer hoog risico, maar met welk voordeel? Het is vele malen verstandiger om low tech zonne wind en golf technologie te bouwen die eenvoudig te onderhouden is, relatief autonoom en die geen extreme milieuschade oplevert (die bijvoorbeeld eenvoudigweg niet kan exploderen), dan met veel pijn en moeite een fragiel en gevaarlijk systeem te creeren, een soort monster dat je moet dienen.

Een nieuw type thorium reactor lijkt eenvoudig, maar produceert nog steeds radioactief afval 

Het lijkt er op dat we thorium centrales gaan zien, kennelijk in India. Hiervan wordt gezegd dat India dit doet omdat het weinig Uranium heeft, maar het is waarschijnlijker dat India corrupt genoeg gevonden is voor experimenten door de grote investeerders uit de olie en gas industrie. Na het land met GM gewassen en gefinancierde kunstmest in de greep te hebben gekregen wordt het nu toneel voor grote megalomane (beton en olie verslindende) bouwprojecten. Daar kan een experimentele centrale wel bij. 

doh! 

We horen steeds (ook in het gelinkte inteview) dat om onze levens standaard te handhaven we toch echt kernenergie nodig zullen hebben. Maar we zien ook dat kern energie en andere energie bronnen gehakt maken van de levensstandaard van japanners en Canadezen. Wie denkt dat grote industriele bedrijven iets geven om de levensstandaard moet eens in Nigeria of in andere industrie gebieden gaan kijken. Men doet het voor het geld en het recht om zelf aan de vuiligheid te ontsnappen. En dan, we voelen allemaal wel aan dat het ook best met duurzame energie kan. Het wordt tijd noodoplossingen te verwerpen voor een structurele opbouw van zoveel mogelijk grondstof onafhankelijke duurzame energiecapaciteit. 

Leave a Reply