Links (Energie) Nationalisme

Links en Rechts zijn frames die voor altijd geassocieerd zullen blijven met extreme voorbeelden uit het verleden, maar er is wel degelijk een duidelijke basis voor Rechts aan te wijzen : Het fossiele krediet systeem oftewel wat we tegenwoordig kapitalisme noemen. Rechts dient het fossiele kapitalisme, dus de banken en dat doet Rechts omdat het gelooft dat dat het beste idee is. Helaas zit er nog een aspect aan ons moderne geld, namelijk dat het niks waard zou zijn zonder fossiele energie die we er voor kunnen kopen. Daarmee is Rechts dus fundamenteel pro-fossiel.

Rechts is gevormd door bankaire en fossiele belangen

De kracht van Rechts kapitalisme is dus dat er een bijna onuitputtelijke energiebron achter zit, die werd eigenlijk pas echt ontketend toen Nixon de goudstandaard losliet, zodat de Federal Reserve in de VS geld kon drukken waarvoor het dan olie kon importeren alsof deze al eigendom was van de VS. In Europa gebeurde iets soortgelijks, onze olie afhankelijkheid had soortgelijke structuur, maar in principe werkte het voor Nederland zo dat aangezien wij de olie in Indonesie en elders produceerden we altijd konden rekenen op olie voor onze guldens. Noorwegen heeft nog steeds zo’n situatie, het produceert olie en gas, en dus heeft de Noorse Kroon internationaal koopkracht. Rechts bestaat uit dienaren van de banken, fossiel en industrie in NL, dus het is helemaal geen democratische partij of politieke stroming, meer een antwoord op de vraag : Wie speelt de lakei rol het meest effectief?

Links was ooit een beweging voor arbeiders, maar door de overvloed aan fossiel en de nederlandse rijkdom als energie rotonde kregen arbeiders het zo goed dat er op links weinig van de ‘socialistische beweging’ over is. Nu worden de arbeiders belangen meestal door iemand behartigt die eigenlijk knetter rechts is. De industrie redeneert dat je sommige mensen arm moet houden anders gaan ze andere dingen doen. Arbeid is nog steeds nodig, het systeem is wel aan het automatiseren en robotiseren, maar banken houden van fossiele cashflow dus al te efficient mag het ook weer niet, getuige alle kleine bakkerijen en koffie tentjes die we hebben. Dit is allemaal georganiseerd door Rechts, alles waar banken of fossiel achter staan voeren ze uit. Niet altijd wat de overige industrie wil, als deze bijvoorbeeld minder fossiele energie willen gebruiken of een eigen valuta creeren om minder te hoeven lenen.

‘Linkse’ partijen werden door rechts de taak gegeven de overvloedige welvaart eerlijker te verdelen, maar die tijd is voorbij

Het nadeel van het rechtse denken is dat niet veel mensen het doen. Er zijn zeker een hoop welvarende nederlanders die op de VVD stemmen maar dat zijn er niet genoeg. Het fundament van Rechts, dus fossiel en de banken hebben daarom een aantal andere bewegingen gesponsord, soms via via. De beweging van Baudet bijvoorbeeld, maar ook Wilders, beide nemen redelijk verwarde burgers, of bepaalde simplistische denkwijzen en gebruiken die om gekozen te worden. Kenmerkend voor beide is dat ze pro-fossiel zijn en tegen klimaatactie. Dat is omdat dat hun basis is. Heel Rechts is pro-fossiel en zou niet bestaan zonder de fossiele spelers die hen in het zadel houden.

Als Linkse partij heb je dus eigenlijk niks. Je had het idee dat de welvaart over een grotere groep gelijk verdeeld moet worden, maar dat was fossiele welvaart en daar was je zelf geen ‘eigenaar’ van. Als je als Linkse partij op de hand van Banken en Fossiel ging dan kreeg je wel tractie, maar dan was je niet langer Links volgens de definitie. Die periode heeft Nederland ook gehad met PVDA politici die van Shell afkomstig waren en later bij banken gingen werken. Het is een feit dat Nederland een welvarend land was met veel sociale voorzienigen maar in Den Haag was de koers pro fossiel, pro Tata Steel, pro Schiphol, pro Chemelot, pro lozen in de Schelde en bunker brandstof, een grote smerige industrieele zooi werd afgedekt omdat mensen comfortabel waren en de NOS hen liet zien dat het Rechts bestaan best goed was (en dat was het vaak ook, nu zien we vaker barsten in hun visie).

Rechts verzamelt stemmen met het uitdragen van denkbeelden waar het niks om geeft

Rechts wordt nu met behulp van Baudet steeds extremer, en nationalisme (wat al een beetje bestond als Wilders xenofobie, ineffectief anti-islamisme) en fascisme steken de kop op. Alle bozen groepen worden door Rechts opgeeist want het is oorlog. Fossiel ligt zwaar onder vuur. Het eind is in zicht, er zijn klimaat doelen, een taxonomie waardoor investeringen van banken gestuurd kunnen worden (behalve dat de lobby probeert kernenergie en bomen als brandstof en zelfs gas er in toe te laten). De VVD en D66 hebben zich onmogelijk gemaakt ondanks een ‘klimaat bewust’ regeerakkoord. De VVD kan heel goed falen als het dat wil, en D66 is in feite de VVD en stemt door het regeer akkoord iig mee met Rechts. De boosheid van kiezers wordt zo veel mogelijk gebruikt, maar niet dat van mensen uit Groningen!!! Want Baudet is Rechts dus pro fossiel. Elke andere woede zal hij gretig gebruiken en zo valt hij keihard door de mand.

Maar nationalisme hoort logischerwijs meer bij Links. Als je Links definieert (zoals je zou moeten) als ‘anti-fossiel’, immers de oorsprong ligt bij de arbeider, bij de boer die zijn opbrengst deelt omdat men er samen aan gewerkt heeft (weet u nog, de RABO ooit). Het ligt bij het gebruiken van verspreide middelen, de inzet van veel mensen om elkaars leven beter te maken. De Rechtse frame van Links is dat het ook eens in die geldpot van Rechts wil graaien, die fossiele welvaart. Maar dat regelt Rechts al en zo heb je dus over de hele wereld Faux Linkse politici zoals Bernie Sanders, Elisabeth Warren die zeuren over de persoonlijke rijkdom van Elon Musk of Jeff Bezos. Ze doen het werk van de banken door arme hard werkende (en dan ook werkelijk) een woede te laten voelen bij iets waar ze absoluut niks aan gaan doen of kunnen doen, wat bovendien nergens op slaat(zie mijn andere post over miljardairs) maar wat mensen wel naar geld doet verlangen (dus banken machtig houdt).

Links wil welvaart zonder banken of fossiel, op basis van wind, zon en andere lokale duurzame energiebronnen

Echt Links is tegen fossiel, is voor duurzame energie. Waarom? Omdat je dan op veel plekken kunt produceren zonder ‘economische druk’, dwz je kunt zelf eigenaar zijn van de energie bron en dan heb je geen bank meer die achter je winstgevendheid aanzit. Met duurzame energie kan makkelijk alle energie voor Nederland worden opgewekt, als je even wat groter denkt. Leg gewoon het Markermeer half vol met zonnepanelen, dan kun je alle electriciteitscentrales uitschakelen. Dit is het idee achter de Markermeerzonnecentrale.nl.

Links moet gewoon als uitgangspunt nemen dat het zo snel mogelijk alle energie fossiel- en kernenergie vrij wil maken (dus je hebt geen super experts nodig en haalt je geen decennia lange gefinacierde projecten op je hals), maar wind, zon geothermie en golf energie voor alle productie, diensten, vervoer en comfort. Dit kan Links allemaal zelf regelen, dat doet ze al voor een groot deel, maar er is nog niet duidelijk het begrip dat ze hier een totaal andere koers vaart dan Rechts, maar wel een waarmee ze macht kan opbouwen en behouden. Ze moet er niet bij Rechts om vragen!

Zon en wind energie wordt lokaal opgewekt, en moet in eigendom zijn van de mensen die in de buurt wonen, of van de overheid zijn.

Wat voor de macht van Links op deze basis nodig is is een beseft dat banken zich niet met duurzame energie moeten bemoeien. Ook de fossiele sector niet. Duurzame energie is van een dorp, stad, regio, provincie of land. Het is een fundamenteel lokaal iets. En als je in Emmen 100 MW zonnestroom opwerkt en het wordt pas in Zwolle een keer nuttig gebruikt (behalve voor wooncomfort) dus bv. in een kunstmest fabriek of broodbakkerij of door een boer die electrisch ploegt. Dan zijn er geldstromen tussen Emmen en Zwolle en deelt iedereen mee in de lokale creatie van weelde uit bv. landbouw of de bakkerij. Dat geld kan bij de energie bron gecreerd worden en hoeft niet van een bank te komen! Met hernieuwbare energie is weelde iets dat op veel verschillende plekken onafhankelijk opgewekt gaat worden en door een overheid over de bevolking verdeelt moet worden door de energie die mensen gebruiken deels via belasting te herverdelen (geld is immers energie krediet, nu nog fossiel krediet zoals boven wel duidelijk werd). Dit is een nieuw type economie, meer lijkend op de agrarische. Hoe deden boeren dat die voor 1000 mensen voedsel verbouwden met 20 man?

De hoge gasprijzen zijn een prima reden voor een Links offensief voor een energie bron ter grote van de Markermeerzonnecentrale.nl

Links moet hier bovenop zitten. Duurzame energie in lokaal eigendom, distributie van die energie en gebruik ervan is het domein van Links. En door de lokale aard van de productie is eigenlijk ook nationalisme het domein van links. Voor Rechts is nationalisme totaal niet van belang, de industrie plukt de mensen van waar het maar wil op de wereld, drijft op multinationals en globalisme, verhuist zo naar een ander land. Maar daar kun je niet op rekenen in de post-fossiele wereld, of na een werkelijk effectieve kentering om emissies te reduceren. Dan moet de energie van dichtbij komen en zal Nederland voor Nederland moeten zorgen (want er zal voorlopig overal een tekort zijn).

Nederland zal energetisch op zichzelf worden teruggeworpen na serieuze reducties van emissies. Er ontstaat een nieuw energie en handels nationalisme

Nederland loopt ook nog onder, en de chaos is niet iets wat we moeten omarmen maar voorkomen. Daarom is het zelfs nodig om zo snel mogelijk meer besef te krijgen van een land dat we moeten behouden, en dat de energie die daarvoor nodig is niet van fossiele bronnen kan komen, banken vinden dat ook helemaal niet interessant, ze verhuizen waar ze de meeste cashflow kunnen hebben, en is dat niet Nederland, dan zijn ze zo weg. Met duurzame energie kun je echter eindeloos dijken ophogen, de energie van de zon raakt voorlopig niet op. Hoe gaan we de verandering van ons land uitvoeren als we de bouw van duurzame energie bronnen niet serieus accelereren. Dit is het domein van Links, de machtsbasis, de manier om veiligheid en een toekomst voor Nederland te schetsen en problemen op te lossen. Ze beantwoorden de vraag : Hoe gaat Nederland deze uitdaging aan?

Parallel Structures

If you watch the below video you can recognize that modern society is super sensitive to being indoctrinated and pushed into a schizophrenic mindset, a psychosis, in which falsehoods are considered true and people don’t even get around to contemplating their reality with effective mental equipment because of stacked lies and fables they became sensitive to..

How to get out of it? Havel found that ‘parallel structures’ where a way to escape the totalitarian lies. A part of society that lives in the same physical world, but not in the same moral world as the one that is being mentally distorted. This can be a religious group, an ideological movement with or without realistic objectives or motives. This is why many totalitarian regimes where against religions and cultural minorities.