Brandgevaar in Zonnecentrales

Het recente Symposium Coöperatieve Energieopslag geeft inzicht in een paar concrete energie opslag projecten die in Nederland succesvol zijn afgerond. Leerpunten zijn oa dat de netbedrijven niks doen (tenzij ze het zelf van plan zijn) en ook niet zijn in te schakelen om een locatie aan de rand van het net van grid connectie te voorzien, omdat de finaciering via SDE meestal vervallen is voordat het proces van aanleg is afgerond (of op gang gekomen). Dit is misschien expres geweest. Opslag wordt gekaderd als middel om meer te doen met bestaande grid capaciteit, ten koste van hernieuwbare opbrengst. Natuurlijk zijn grid en opslag vijanden, maar wordt opslag gewoon nog veel te duur gemaakt. Tesla doet dit veel beter.

Panelen gegroepeerd om brand veiligheids reden (op de daken worden de regels niet toegepast)

Een interessant punt in de presentaties is dat de brandweer iets te zeggen heeft over de realisatie. Ze geven aanwijzingen over de indeling van de panelen in oppervlaktes van max 2500 m2. Dit is omdat dat het grootste oppervlak is dat ze mogen laten uitbranden. U leest het goed, ze maken deze indeling en vervolgens gaan ze niks doen. De brandweer vind dat electrische branden niet te blussen zijn omdat de panelen stroom blijven leveren.

Zonnepanelen die overdag in brand vliegen door bv. kortsluiting zijn idd lastig te blussen als er stroom blijft lopen. Een brandweer die er water op spuit maakt het probleem alleen maar erger, en kan zelfs explosiegevaar creeren als er waterstof ontstaat. Het gekke is dat andere types branden ook lastig kunnen zijn, neem bv. petroleum branden. Daar kun je ook geen water op spuiten, dan spat de olie alle kanten op. Daar zijn schuimblus middelen voor ontwikkeld.

Uit mijn IT ervaring weet ik dat in een serverroom, omdat er veel kunstof wordt gebruikt en flink wat electrische capaciteit aanwezig is (een rack kan meerdere kWs gebruiken) niet met water kan worden geblust. Er wordt een gas dat FM200 heet gebruikt. Vast een fluor gas dat ozon schade veroorzaakt. Het vervangt de zuurstof en de brand stopt. Mensen die in de server ruimte zijn als dit gas wordt verspreid hebben wel pech. Dit is niet iets dat je bij een zonneweide zou kunnen gebruiken, maar is slechts een voorbeeld van een oplossing voor het electrische branden probleem.

Het lijkt me ook niet slim om een zonneweide in te delen in maximaal uitbrandbare oppervlakken. Dan zeg je in feite “Als er brand ontstaat doen we niks en ben je het grootst mogelijke deel van de zonneweide kwijt”. Tussen de delen kunnen wel barrieres worden opgericht, brandschermen, maar waarom grote brokken maken als kleiner ook kan? Het lijkt of er niet veel onderzoek gedaan is naar hoe brand zich door een zonnepark verspreid. Het lijkt ons logischer een groot aantal kleine compartimenten te maken.

De brandweer zou ook kunnen aandringen op onderzoek naar beveiligings methoden. Er zouden bv. hitte geactiveerde stroom onderbrekers kunnen worden bedacht die tussen de paneelconnectors geschakeld worden, of tussen groepen. Er zou een zwart schuim bedacht kunnen worden dat de panelen blindeert zodat ze geen stroom meer produceren tijdens een brand.

Het meest suffe vind ik dat er uiteindelijk niks gedaan wordt bij een brand (behalve de 2500 m2 afschermen). Die ben je dan dus kwijt. Als dat toch zo is dan lijkt het zinvoller om kleinere groepen te maken. Dit komt dan weer in de knel met het land oppervlak dat veel te kostbaar is of waarvan het gebruik voor zonneenergie omstreden is.

Agrovoltaics kan een oplossing zijn, niet denken ‘zonneweide of landbouw’ maar ‘zonneweide met landbouw’!

Het lijkt dat het netbedrijf nog veel te veel invloed heeft op de ontwikkeling van zonne energie productie in NL. De capaciteit van de centrales wordt in de netcapaciteit gepast, en een project wordt afgewezen als de centrale niet tijdens pieken uitschakelt. De piekstroom kan wel worden opgeslagen voor gebruik op een ander moment, maar dit is nog veel te duur, en nog volledig onder beheer van het netbedrijf.

Het symposium laat min of meer zien dat de markt, het netbedrijf en de brandweer allemaal bezig zijn de realisatie van dit soort projecten te vertragen en lastiger te maken. SDE kan wellicht expres termijnen hebben gekregen om te zorgen dat het geld -niet- naar grid uitbreiding gaat, maar dan zou het handig zijn als de regels wat liberaler werden zodat de invetiviteit van burgers, bedrijven en cooperaties meer kans krijgt.