De Ratiocratie, een fix voor de ‘Democratie’

De democratie in Nederland is kapot, de demos, de kiezers, hebben geen grip of zicht op de wetsvoorstellen die het bedrijfsleven voorbereid en bij kamerleden onder de deur door schuift, met leuke commisariaatjes en toekomstige banen als beloning. Als een partij stemt houdt het de mening van de individuele kamerleden angstvallig geheim terwijl dat ons juist laat zien op wie we zouden kunnen stemmen om onze mening in de kamer gerepresenteerd te krijgen.

De Meute

Ondertussen zijn er partijen die hier tegen in gaan maar verder geen enkel zinvol beleid hebben, de hoofdreden is dat zinvol beleid complex is en daarom lastig te communiceren naar kiezers. De oplossingen tenderen zo naar hele ruwe maatregelen, bv. alle moskeen dicht, koran verbranden etc. Dit soort oplossingen creert problemen, de kunst is om een oplossing voor problemen te vinden die zoveel mogelijk doelstellingen helpt te realiseren, niet alleen het beeindigen van een irritatie. We streven niet naar een land zonder immigranten, maar naar een welvarend, gelukkig en gezond land. Dat blijft ook moeilijk als er geen immigranten zijn, dus zie daar niet teveel heil in.

De Media

De democratie is ook kapot omdat de media onze aandacht continue op inhoudsloze en nutteloze zaken richt. De media is als een brandweerwagen die met veel lawaai en zwaailichten door de stad rondjes rijdt omdat mensen dan denken dat er iets belangrijks gebeurt. De telefoon aannemen doet men niet in de brandweerwagen, dat is te ingewikkeld. Zijkant van de wagen is als billboard verhuurd, branden worden door zelfstandige journalisten opgespoort en door vrijwilligers geblust. Ondertussen schalt het uit de luidspreker op de steeds weer langsstormende wagen “Er is brand! Er is brand!” .

De transmissie van informatie in het politieke proces is ernstig verstoord door belanghebbende partijen

Het Economisme

De democratie is tenslotte kapot omdat het leidende belang een getal is het BNP, waar de meeste stemgerechtigden geen invloed op hebben. De meeste zijn werknemer, niet werkgever, het BNP bevat vage financiele getallen, die banken onderling verzinnen. Is het analyse, voorspelling of beleid wat een econoom zegt? Je kunt er niet van opaan, waar je wel van opaan kunt is dat ‘de economie’ altijd een couveuze kindje blijft waar jij niks voor kunt doen, waar je banken, economen etc. voor nodig hebt. Die hebben de macht en die maken het beleid. Wat kamerleden doen is zorgen dat dit niet tot zoveel onvrede leidt dat er iets wezelijks verandert.

Vrijheid van meningsuiting

Afgelopen weken gebeurde het dat POW News een relletje in scene zette die de Minister President aangreep om grof taalgebruik te introduceren, waarop dit door alle kanten werd veroordeelt. Er was geen rel, maar dit is al niet meer belangrijk. “Pleurt op” is helemaal terug, en onze MP heeft de integratie eigenhandig een decennium teruggedraait. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar er wordt vaak vergeten dat het natuurlijk gaat om uitingen die geen invloed hebben op acties, op zaken die ons dagelijks leven verstoren. Dan is het discriminatie, hate speech, misleiding, malversatie, wanprestatie. Als een chirurg aan de operatietafel om een emmer slagroom vraagt, wordt hij ontslagen (hopen we). Als je woorden een organisatie creeren die vervolgens intimideert dan doe je meer dan je uiten, je pleegt een daad met tastbare consequenties. POW News mag niet opruien, wat levert dat voor bijdrage aan ons doel om welvarend en gelukkig te zijn? Maar wie zegt dat POW News en de VVD niet samenwerken?

De Ratiocratie

Er wordt veel gedebatteerd in de kamer, en dan gaat het vaak over de feiten. Vooral ‘links’ tegen ‘rechts’ doen dat continu omdat links vaak wel van feiten houdt, en rechts gewoon zegt wat het moet om de krijgen wat het wil. De SP is een partij die dit trucje nu (eindelijk) lijkt over te nemen. De ratio zien we vaak bij het boekhouden, dan snappen de partijen elkaar, want waar haalt de ene die 400 miljoen vandaan? Het is een gedeelde werkelijkheid, het CPB wikt en weegt, de politici hebben daarmee houvast. De ratio in het debat helpt de kanten vervolgens duidelijk te maken wie de dwaas is en wie een solide plan heeft.

De ratiocratie introduceert de mening van de kiezer als die deze gevormd zou hebben volgens de meest geaccepteerde en gevalideerde methoden

Maar feiten bestaan niet in de politiek, het zijn jou feiten, mijn feiten. ECN zegt dit, TNO zegt dat, wie heeft gelijk? Welke hoogleraar wordt betaald om stellig voor kern energie te zijn? Dat je een energie bespreking hebt waar de VVD twee random pro fossiele delfterikken laat aanschuiven. Dat een PVVer zegt niks van de economie te begrijpen, of dat klimaatverandering een hoax is oid. De ratio is er, maar er wordt teveel met de feiten gespeeld.


Wie fossiel verbrand verwijdert zuurstof uit te atmosfeer

Motie van Vaststelling

Waarom geen motie die een feit vaststelt. Of beter nog, die als effect heeft dat de breedst mogelijke best gekwalificeerde mening op een bepaald punt wordt gezocht waar dan iedereen in de kamer mee moet werken. Als voorbeeld, kamerlid x wil een wet tegen verbranding omdat de zuurstof concentratie in onze atmosfeer afneemt, en er ook zuurstof neutrale alternatieven zijn. Dan zegt de PVV “Onzin, wat een idioot dat de zuurstof afneemt dat zijn de immigranten”. Dan komen de linkse partijen bij elkaar, omdat ze wel wat zien in de denkrichting, en zeggen “Motie van Vaststelling : Neemt de O2 concentratie af?”. Na twee maanden ligt er een overzicht van meningen, van experts natuurlijk, metingen van over de hele wereld, en ja, inderdaad, de zuurstof conentratie neemt af (we hebben zelf al berekend dat we over 4000 jaar zullen stikken, maar dat kan ook veel eerder zijn).

Feiten zijn koppig, maar een vastgesteld feit moet in de politieke redenatie altijd erkend worden

Om corruptie, lobby etc. te voorkomen kan een motie van vaststelling worden vernieuwd op basis van nieuwe gegevens, maar daarbij wordt in tegenstelling tot wat gebruikelijk is in het politieke steekspel alleen wetenschappelijk methoden gebruikt, geen persoonlijke meningen of devinaties. Vervolgens kan in de kamer een PVVer niet zeggen “Onzin” maar moet deze proberen niet achterlijk voor te komen terwijl hij/zij zegt “Ok, uitgaande van dat de zuurstof concentratie afneemt, laten we de immigranten eruit gooien want die gebruiken onze zuurstof.”. Toch een verschil.

Feitenrijke politiek

Zo zal zelfs als de media rondtoetert dat er van alles aan de hand is in de kamer de ratio iets hebben om vanuit te gaan dat relevant is en in touch met de realiteit. En het proces van vaststelling kan volledig transparant plaatsvinden, toegespits op het verbeteren van de besluitvorming door het voorkomen van hartnekkige leugens. Natuurlijk gaan veel kamerleden dan bankiers en economen als experts aanhalen maar daar is al een CPB voor, en economie is geen wetenschap maar een fossiele marketing ideologie. Dat kan dan weer wel worden vastgesteld.

 

 

 

Leave a Reply