Noodmaatregelen tegen Klimaatverandering

Niemand in de tweede kamer in Den Haag kan meer ontkennen dat er iets vreemds aan de hand is. De temperaturen breken alle records elke maand weer. Iemand die niet de mening van de overgrote meerderheid van experts als uitgangspunt neemt liegt hierover of mist de intelligentie die van iemand in zijn ambt mag worden verwacht. Van de armste buurt tot de rijkste wijk weet iedereen dat er iets niet goed gaat met onze planeet.

Wanneer is het dan tijd voor noodmaatregelen? Waarom de schade hoger laten oplopen als experts ons vertellen dat de situatie zo ernstig wordt. Wat maakt dat iedereen zich als orkest op de Titanic gedraagt en niet reageert op een serieuze bedreiging? Het leeft bij de kiezer, al betekent die uitdrukking meestal dat de kiezer ook iets vindt. In dit geval vinden veel kiezers dat er een probleem is en dat daar wat aan gedaan moet worden.

Shell heeft niemand gechanteerd nemen wij even aan, of klem gezet. Alle mensen die blindelings voor fossiel zijn willen dat omdat ze er iets uit halen, of misschien omdat ze geen bal geven om wat er over twintig jaar gebeurt. Wat echter zeker is is dat deze mensen datgene wat hun pro fossiele houding hun geeft (inkomsten, levensstijl) ook op een andere manier kunnen bereiken, zeker als de politiek bereid is dat te faciliteren. De olie industrie kan worden uitgefaseerd.

Het is waanzin om te zeuren over banen enz. die verloren gaan. Je kunt blij wijze van spreken de pensioenen van mensen die door de fossiele vervuiling vroeg overleden verdelen over de fossiele werkelozen. Daarbij is er zo veel te doen, zeker als we besluiten daar speciale actie voor te ondernemen, dat dit veel werk zal veroorzaken. Een ding dat zeker is : Een beetje meebobben op de economie en verwachten dat het goed gaat is geen optie.

Net als Erdogan de Gulen leden uit zijn ambtenarij probeert te drijven, of net als de VS communisten achterna zat (en zit) moeten we de pro fossiele klimaat actie vertragers uit ons overheids apparaat gaan weren. Er moeten offers worden gebracht tov het bedrijfsleven dat niet meer alles zomaar mag gaan doen of promoten, zo’n beetje als met sigaretten. Geen vleesreclamen, geen vliegvakantie reclame, en actie actie actie.

Er is bijna geen nieuwe technologie nodig om het probleem te bestrijden, en het zal blijvend veel banen creeren, maar we kunnen het niet op een beloop laten. De klimaatzaak verplicht Nederland al veel meer te doen dan het nu doet. De kiezers moeten de business-as-usual mentaliteit niet langer tolereren. Het is tijd om te erkennen dat Nederland en zijn bevolking ernstig bedreigd worden, en dat we de middelen hebben om daar iets tegen te doen. Wanneer beginnen we de situatie serieus te nemen?

 

Leave a Reply