De Hypotheekbijstelling

U zult denken, wat heeft het onderstaande met duurzaamheid te maken. Alles. Want doordat we nu we moeten investeren in zonnepanelen etc. vast zitten komt de energie transitie veel trager op gang. Ook stemmen veel mensen die zo klem zitten rechts, dus pro-fossiel. De mobiliteit op de arbeidsmarkt lijdt er ook onder, dus ook het onstaan van nieuwe bedrijfstakken. De banken vinden dit prima, ze zijn fundamenteel-pro fossiel. 

Ik hoor mensen klagen dat we nog maar 90% mogen lenen, en niet meer dan een paar jaarsalarisen. Dat maakt het kopen en verkopen van huizen lastig, mensen zitten ‘vast’. Niet om irritant te doen maar twee dingen storen me hieraan. Ten eerste heb ik verschillende huizenkopers gewaarschuwd toen de banken besloten om meer te lenen (tot 120%) en grotere bedragen (tot hoeveel jaarsalarissen) en de huizen prijzen stegen (ook door de lagere rente en de hypotheekrente aftrek) dat dit een schijnwaarde stijging was. Ook de truc (risico) van de beleggingshypotheek was eenvoudig te doorzien.

Iedereen was lyrisch over de waardestijging en ging er in mee. Dat is begrijpelijk. De banken pakten hier een groot voordeel mee, want al die handel door de stijging van de prijzen was er anders niet geweest, en ook de economische groei door de besteding van winst van huizeneigenaren. Het was een grote subsidie bubbel bedacht door de banken. Maar nu gaat het de andere kant op, en het tweede ding dat me stoort is dat mensen zich dat aanrekenen. Ze zeggen “nou ik krijg straks minder voor mijn huis” en zijn sip over de eigen inleg. De banken zeggen “We moeten verantwoordelijker zijn” en ook al hebben ze minder omzet omdat de verkoop daalt, ze lachen in hun knuisjes want ze hoeven fuck-all te doen. Ze zijn alweer opper machtig over onze vrijheid om te verhuizen bv.

Wat banken zouden moeten doen is iets waarvan mensen niet weten dat het kan, en wat niemand voorstelt, en dat is dat ze de hoofdsom van hypotheken van mensen zo moeten aanpassen dat deze 1. hun hypotheek kunnen betalen en 2. de prijzen van huizen zo daalt dat mensen weer vrij zijn om te wonen waar ze willen (binnen grenzen natuurlijk).

De taxatie van een huis in 1995 was voor een groot deel gebaseerd op de financieringsmogelijkheid, dwz door de banken bepaald. Nu zijn de eigenaren van de huizen de dupe, omdat die nog een hoge hypotheek hebben, en de kopers maar een lagere krijgen van de bank. De banken moeten dat recht trekken door over de hele linie, alle hypotheken te verlagen. Dus een eigenaar heeft (van de ene dag op de andere) geen 350.000 hypotheek, maar een van 250.000 af te betalen. Door het over de hele linie te doen voor alle hypotheken verandert er niets aan de relatieve waarde van huizen. Voor internationale transacties moet wel iets bedacht worden.

Het is idioot dat we al 20 jaar achter de feiten aanlopen en onze politiek ons elke keer weer laat beetnemen door de banken, die zelf blijven doen alsof ze het beste met ons voor hebben. Ja, inderdaad, zolang ze goed kunnen boeren. Geen gesprekken meer van “jeez nu zit ik klem” en “ik heb het al vier jaar te koop staan, kost me bakken met geld”. De banken kunnen aan dit leed een einde maken. Het is een kwestie van een pennestreek en we zijn er vanaf.