PostcodeRoos vs Onderhands lenen

De regeling die het voor mensen mogelijk maakt om te investeren in zonnepanelen op een dak in hun postcode gebied (of een direct aangrenzend gebied), de zogenaamde Postcoderoos regeling is geen succes. Het maximaal geinstalleerd vermogen is laag waardoor een individuele eigenaar volledig gesaldeerd zou worden a 0.23 Euro per KWh, maar door de regeling blijft er maar rond de 0.16 per KWh over, en dat verlaagt het rendement aanzienlijk. Daarbij zijn er extra kosten voor een extra aansluiting en de cooperatie die de panelen in eigendom heeft en kost een en ander veel tijd en organisatie. Waar om werd gevraagd was een manier om de opbrengst van panelen die ergens achter een meter geinstalleerd waren te verrekenen met verbruikers aan andere adressen. Dat kan zeer eenvoudig, met het berekenen van zogenaamde ‘meelifters’ hebben energie bedrijven al decennia ervaring. Faal dus en dit remt veel cooperatieven in hun initiatieven.

Onderhands lenen is gratis 😉

Wij hebben een paar jaar geleden een andere werkwijze bedacht, namelijk een die gebruik maakt van onderhandse leningen. Dit houdt in dat iemand een installatie aanschaft, en daar de kosten en opbrengst van tevoren goed heeft ingeschat (info@greencheck.nl). Vervolgens worden lenigen opgesteld met een standaard waarde van bv. 100,- of 500,- euro. Deze worden verkocht aan de deelnemers aan deze ‘cooperatie’ al is het oprichten van een cooperatie niet verplicht. De panelen worden geinstalleerd, de opbrengst komt binnen en daarmee wordt jaarlijks rendement op de leningen betaald, en aflossing binnen een bepaalde periode. Aan het geheel komt niet eens een notaris te pas.

Een onderhandse lening is een lening tussen twee burgers, zonder tussenkomst van een notaris. Er kan echter wel een contract worden opgesteld en dat is ook 100% rechtsgeldig.

Er zijn zelfs voordelen aan deze constructie, waarbij deelnemers bedragen van 6,- of 8,- euro per ‘contract’ per jaar ontvangen voor een ‘inleg’ van bv. 100,- Euro. Een vet rendement vergeleken met de gemiddelde spaarrente. Er is wat organisatorisch overzicht nodig om eea in goede banen te leiden, en dat kan via een stichting worden geregeld. Het eerste echte voordeel is dat men de lening bij de belasting kan melden als een soort hypotheekschuld. Dat betekend dat de rente ook aftrekbaar is. De lendende partij heeft dus prettig meer rendement dan normaal, en kan het rendement dus groter maken dan strikt van de panelen afkomstig! Win win dus. Een tweede voordeel is dat de contracten overdraagbaar zijn. zelfs verhandelbaar. Dit creert een waardepapier van zonnerendement dat zich ver buiten het postcode gebied waar de panelen zich bevinden kan verspreiden. Alles legaal en volgens de regels.

Zonleningen demo site

De site is in aanbouw, U kunt wel uw gegevens invullen. Heeft u interesse dan kunt u ons emailen via info@greencheck.nl. Een donatie is ook zeer welkom.

Greencheck heeft voor de administratie van dit soort onderhandse investeringen in zonnepanelen een website gebouwd, en zoekt kandidaten die panelen willen laten installeren en via deze regeling financieren. Om het voordeel te genieten heeft u een hypotheek nodig, maar huurders en verhuurders genieten vanaf komend jaar ook stimulerende voordelen en zijn niet minder geschikt. Voor bedrijven geldt hetzelfde maar daar moet de schuld die ontstaat tov de deelnemers goed in de boeken worden bijgehouden. Die schuld heeft overigens voordelen en er bestaat de Energie Investerings Aftrek die vaak ~10% korting op de investering tot gevolg heeft mits er winst wordt gemaakt.

De administratie kan door de installateur in de gaten worden gehouden. Die houdt dan zelf een paar contracten achter de hand, als korting op de installatiekosten. Alternatief zou hij voor zijn diensten een vergoeding krijgen. Aangezien er geen oprichtings kosten voor een cooperatie nodig zijn (~900.-) en onderhoud e.d. toch nodig zijn is dat alsnog voordeliger. De Postcoderoos regeling lijkt niet eens nodig voor het samen in eigendom hebben van panelen, het kan makkelijk en zelfs met medewerking van de belastingdienst!