Greencheck plan

Green check
Wat als er een centrale bron is voor informatie over energie besparende maatregelen en alternatieven die altijd up to dat is? Dat is het doel van greencheck.nl.

1. Checklijsten in verschillende categorieen van oplossingen die groen zijn.
2. Links naar bedrijven die de srevices die in de checklijsten genoemnd worden uitvoeren.
3. Een persoonlijke checklijst en mogelijkheid om mail berichten te targeten naar specifieke doelgroepen.
4. Een pad naar verbetering van conventionele niet efficiecnte methoden naar meer efficiente methodes.
5. Een pad naar incentives die gelden voor de verschillende maatregelen
6. Een duidelijke aanleiding en ingang voor bancaire leningen aan bedrijven en individuen die besparingen aangaan.

Bedrijven met een besparende oplossing kunnen deze indienen. De besparende maatregel wordt in de van toepassing zijnde categorie ingedeeld en de investerings kosten en lopende kosten bepaald.

Marketing
Deze site en de greencheck checklists worden via internet verbreid (google adds). Primaire product is de IT cost cutting assesment.

Voor elke Greencheck entrant kan vervolgens een budget worden gecreert zodat het specifiek product onder de aandacht wordt gebracht. Als een bedrijf een product heeft en een maandelijks abonnement neemt dan kan van het geld van dit abonnement webreclame worden gerealiseerd alsmede admin en maintenance kosten.

Leave a Reply