Nat Rothschild is een vijand van de mensheid

Mensen hebben een fundamentele cognitieve zwakte: Ze hebben moeite met het duiden van groeps intenties. Groepen die gecoordineerd opereren maar dit niet laten blijken zijn meestal in het voordeel. U vraagt zich af waarom ik dit schrijf, maar deze cognitieve zwakte is de reden waarom onze planeet ten gronde gaat. 4 graden warmer zal het in 2070 zijn, en dat is de genadeklap voor ons ecosysteem, en daarmee ons. Waarom kunnen we deze dreiging niet afwenden? Omdat we niet kunnen omgaan met vijandig groepsgedrag.

Nat De Rotschild is mondiale volksvijand nr. 1. Hij probeert momenteel een kolen gigant op te zetten vergelijkbaar met Barrick als het om goud gaat. Hij wint geld in en paait aandeelhouders. Hij belooft niet 50% of 100% return, maar vele malen de inleg. Nogal logisch als je op de nu nog primaire bron van welvaart zit, nl. kolen (vooral gebruikt bij de opwekking van electiricteit).

Totdat de burgers van landen er op staan de de regeringen de bedrijfs activiteiten in deze landen onder controle houden zal de wereld lijden onder actieve ondernemers en bankiers die ongehinderd en in groepsverband bijna onmerkbaar invloed uitoefenen en plannen maken om de eigen ambitie te sussen.

Om te ontsnappen moet er hernieuwde soevereineit komen, lokaal, nationaal, modiaal, en onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Dat is het makkelijkst door te lobbyen voor een verbod op internationale bedrijven (want voor het bedienen van internationale klanten is geen schone energie bron). Een klimaat discussie zonder aanpak van de globale economie is zinloos. Het lijkt overdreven, maar er is wel een natuurlijk mentaal mechanisme tegen groepsvijandigheid: Paranoia.

Leave a Reply