Olie Gebruik Moet Stoppen

Olie is een integraal deel van onze beschaving, maar het is ook een schadelijke stof die door haar gebruik ons eco systeem vergiftigt. Olie gebruik moet stoppen. De olie maatschappijen weten dat ze zichzelf onnodig zouden kunnen maken maar kiezen er voor weerstand te negeren en gewoon gebruik te maken van de meerderheid van gemakzuchtige mensen. Het budget voor marketing en aankoop van politici is onbeperkt. Kan het niet in Europa dan kan het zeker wel in de VS.

Mensen willen hun omgeving kunnen vertrouwen, een behoefte waar reclame campagnes gebruik van maken om ons op onbevangen momenten met leugens te bestoken. De kwestie is niet of en hoe olie te tolereren, nuttig, sociaal of noodzakelijk is. Het is gif voor de aarde, de athmosfeer, onze maatschappij, een gif waarvan we afhankelijk worden gehouden door de dealers.

Hoe kunnen we CO2 op de lijst van luchtvervuilende stoffen zetten en niet de bron ervan aanpakken? Hoeveel kwik wenst u in uw babyvoeding? Geen? Ja maar de kwik industrie is heel groot! Is dat geen goede reden? Olie is een gevaarlijke stof. Het gebruik moet onnodig worden gemaakt. Dat kan met bijvoorbeel amoniak, een brandstof die al vaker in normale auto’s en vrachtwagens is gebruikt en die 100% schoon verbrand.

Er is maar een manier om olie te benaderen: Het is niet van de olie maatschappijen, het is van de mensheid, en de verslaving moet zo snel mogelijk worden afgebouwd. Net als met sigaretten is een veel agressievere houding nodig. Olie is gif. 

Leave a Reply