Ecologie en economie, terug naar het agrarisch denken

Het klimaat probleem en de mondiale vernietiging van ons ecosysteem die lijkt te leiden tot een totale uitroeiing van al het leven op aarde heeft een oorzaak, dit is de onthechting van financiele marketen en de leven gevende ecologie. Zonder de introductie van futures en andere derivaten, zonder de fraude van Wallstreet was de olie consumptie en ontwikkeling van China en Azie niet zo snel gebeurt. In de formule E=P*f (energie is de bevolkingsgrote maal een factor) werd de E kant (hoofdzakelijk door olie en het uitputten van ecologische bronnen, geholpen door ongelimiteerde geldstromen) ongelimiteerd gehouden. Als gevolg hiervan is sinds de 50’er jaren de wereld bevolking vervijfvoudigd. Nog steeds leven de meeste mensen in de illusie dat met geld alles te koop is. Dit klopt maar beperkt en alleen zolang met geld goedkope olie te koop is.

Nu komt het gevolg van het verkopen van de toekomst (omdat de meeste gelden uit voorschotten op veronderstelde toekomstige inkomsten voortkwamen) zich melden, ook in financiele termen. Door hevige droogte is in 23 regio’s in rusland de noodtoestand uitgeroepen. 32% van de oogsten zijn mislukt. De prijs van graan zal waarschijnlijk verdubbelen. Dit zal leiden tot inflatie en de staat dwingen tot rente verhogingen. Dit zal op zijn beurt weer leiden tot verliezen voor houders van staatsobligaties. Dit op zijn beurt zal weer leiden tot een reeks margin calls en failliessementen.

Het is triest dat we ons zo vasthouden aan een kapot geldsysteem. het is een blok aan het been van de mensheid, want schuld die niet betaald zal worden is geen schuld en kan beter worden kwijtgescholden. Ook is het duidelijk dat in het vegal van de VS geld werd gecreerd om daarmee energie het land binnen te halen ten behoeve van productie. Dat geld heeft zijn functie vervuld, want de olie is verbruikt. Wie snapt dat er mensen zijn die dit eenrichtings verkeer prima vinden snapt ook waarom bv. Larry Summers en Dick Cheney vinden dat schulden niet belangrijk zijn.

Terwijl we ons door deze zaken laten afleiden is de weg naar complete vernietiging van het leven op aarde gronding ingezet. Daar zou onze focus moeten liggen, in het limiteren van de temperatuurstijging omdat die de methanen die zich in onze oceanen bevinden er onder houdt. Het is explosief effect, als de methanen vrijkomen en zo de opwarming versnellen is het gedaan, er is geen manier om ze terug in zee te stoppen. Google ‘The great dying’. Al het leven op aarde finito. Dat is het bos dat we niet zien omdat we door bankiers worden bezig gehouden. Van de ene boom in de andere zal ons besef van afhankelijkheid van het land en water toenemen, dat is mooi, bewust zijn van de noodzaak van een gezonde agrarische sector, maar het is een brandende lont die we naar het kruitvat volgen. Het is beter de lont zo snel mogelijk te doven.

Leave a Reply