Grevelingenmeer voorbode voor wat er met onze oceanen gaat gebeuren

Stichting Anemoon slaat alarm vanwege de doodse staat van de bodem van het Grevelingenmeer. Het is een zoutwatermeer dat vroeger deel was van de Noorzee. Door de aanleg van de Brouwersdam is de circulatie nu zo zwak dat de bodem geen zuurstof meer krijgt. Er ontstaat een warme zuurstofrijke bovenlaag en een zeer zuurstof arme bodemlaag. Daar groeien vervolgens zwavellievende organismen die gifstoffen uitscheiden. 

Het leven in zee verandert sneller dan op land, ondanks minder snelle temperatuurstijging

Wat nu met het Grevelingen meer in het klein gebeurt gebeurt met onze oceanen in het groot. Nu is er nog circulatie van de polen naar de evenaar die zuurstof in de diepe wateren brengt, maar door de opwarming en het smelten van de polen zal deze vertragen en tot stilstand komen. Dan zal er nog maar weinig zuurstof in de diepe oceaan te vinden zijn (iets dat ook al minder wordt doordat gassen slecht oplossen in warm water).

Het gevolg zal zijn dat onze oceanen stratificeren, dus lagen vormen. Er zal een warme bovenlaag zijn met weinig nutrienten, een beetje zuurstof, en een koude onderlaag waar de nutrienten naartoe zijn gezakt, maar die zeer toxisch is vanwege de zwavelhoudende bacterien die bovendien H2S, zwavelhydroxide, produceren dat opstijgt en de atmosfeer vergiftigd tot ook op het land bijna alles dood is.

Bovenstaand scenario lijkt vergezocht, maar het is al een paar keer gebeurt in de geschiedenis van onze planeet. Plotselinge koeling of opwarming leidt meestal tot het sterven van de oceanen. De ‘dode’ periodes kunnen miljoenen jaren duren 

De enige manier om dit proces tegen te gaan is door extraeconomische initatieven op basis van hernieuwbare energie. Men zou bijvoorbeeld koeling kunnen realiseren en zuurstof productie beschermen door zeewier te kweken met gebruikmaking van diepe ocean nutrienten (is onderzocht). Daarnaast zou men koeling kunne forceren door de albedo van het water te vergroten. Er zijn veel mogelijkheden, maar deze worden allemaal gemarginaliseerd door de dominantie van de fossiele/bankaire sector die onze politiek volledig in zijn greep heeft.

Leave a Reply