Tot onze nek in Steenkolen

De steenkolen industrie is geen moment geinteresseerd in stoppen, dat zou alle mensen er in hun baan kosten, en het leven van veel mensen op korte termijn lastiger maken. Of er op langere termijn consequenties aan zitten interesseert deze mensen blijkbaar niet. Het lijkt er op dat deze industrie zich zelfs opmaakt om te groeien nu andere brandstoffen schaarser worden.

De ‘tegenstanders’ helpen niet met deze problematiek door campagnes te starten tegen beweringen van de kolen industrie. Als die zeggen in 2017 weer de baas te zijn dan is het niet slim om er tegen in te gaan ‘Kolen zijn niet dominant in 2017’ omdat je dan in feite de propaganda herhaalt, en het jaar 2017 bevestigt. Dit gebeurt omdat de ‘tegenstanders’ soms geen ‘tegenstanders’ zijn, of omdat ze niet nadenken. De groei van de kolen industrie is geen gegeven.

Verkoop de man geen vissen, leer de man niet vissen , maar

leer hem visvijvers aanleggen.

Investing 

De roep om investering in renewable energy is goed, maar zoals al eerder hier beweerd is alleen roepen niet genoeg. Het bankwezen bestaat in de huidige vorm bij de gratie van fossiele energie want krediet wordt meestal voor een groot deel aan deze energiesoort besteed om tot de productie van goederen en diensten te komen. Dit is het lastige van de situatie en de reden waarom hernieuwbare energie eigenlijk zijn eigen economie en kredietsoort zou moeten lanceren. De beste investering is in het onafhankelijk maken van fossiel van productie van hernieuwbare energie bronnen. 

Leave a Reply