Onafhankelijke Electriciteitsnetten Kunnen Ook SDE+ Subsidie Ontvangen

Interessant voor bedrijven die een gesloten net (willen gaan) beheren, bv. op bedrijven terrein of camping. Eerst zonnepanelen en opslag installeren, dan afkoppelen. Dit is in weze wat in heel Nederland, stad voor stad, wijk voor wijk kan gebeuren, als de banken stoppen met het blokkeren van goedkope electriciteits opslag. Dit proces van lokale onafhankelijkheid is exact het tegenovergestelde dan de Europese electriciteits markt, die de burger niet dient. 

"Door de voorgenomen wijziging van de SDE(+) voor de beschikkingen van 2008-2011 zorgt de minister ervoor dat deze producenten geen subsidierechten zullen verliezen wanneer zij kiezen voor de aanmerking als directe lijn (niet netgekoppeld netwerk). Zonder deze wijziging zou in dat geval wel een deel van de stroomproductie buiten de subsidierechten kunnen vallen, omdat alleen elektriciteit die wordt ingevoed op het openbare net voor SDE in aanmerking komt. "(bron)

Leave a Reply