Monthly Archives: June 2012

   To our Podcasts

Heliostat/Solar Tracker Position Sensing

Using magnetic rotary encoders allows very precise angular sensing. The problem with the devices is that they output data format and rate to fast for easily programmable microcontrollers or serial input to PC. Part of making an open design platform for heliostats and solar trackers is to make the interfacing of these encoders easier, and below video demo’s how that is achieved..

If you like to support more development please subscribe to the left and get a free QR Code..
   To our Podcasts

Voor Degene Die Zingeving Zoeken Op Hun Oude Dag

Deze dame van 84 jaar oud zet zich in voor het bevrijden van onze maatschappij van het koolstof/krediet systeem, ons economische systeem dat er op gericht is de utiliteit van koolstof (olie, kolen en gas) te maximaliseren, en daarmee al het leven op aarde bedreigt.

Over de video hieronder..

"The device which sprayed Rainey’s face was a model of Shell’s drill rig, the Kulluk, which is set to soon depart Seattle for the Arctic. The Kulluk was built-in 1983 by Mitsui, the same company that, two decades later, built the ill-fated Deepwater Horizon. Earlier this year, Mitsui paid out $90 million to the U.S. for its role in the Deepwater Horizon disaster.

Een van de belangrijkste partijen Shell, wil gaan boren in het poolgebied. Probleem is echter dat als deze olie gebruikt wordt ons klimaat niet meer onder controle te houden is, er is namelijk een moment waarop diepzee methaan ijs (Clathrate) zal smelten en daarmee kunnen we gevoegelijk afscheid nemen van onze koele atmosfeer en onze oceanen. De laatste keer dat dit temperatuurs traject op deze manier werd getriggered was 250 miljoen jaar geleden, en het reduceerde het leven op aarde tot nog maar 15% van de soorten, inclusief alle zuurstof ademende land dieren en bijna alle planten.

Oudere mensen zijn er van allerlei soort, maar geen van hen hoeft de toch duidelijk geconstateerde degradatie van onze natuur nog langer te dulden.

   To our Podcasts

Beetje van Hack en een beetje van Greencheck..

Greencheck werkt aan een platform voor geconctreerd zonlicht met de ambitie om het smelten van zand tot glas als een basis te maken voor een nieuw soort economie. Om dat doel te bereiken wordt gewerkt aan een interactie systeem tussen computer en installatie, met een extra link naar een website greencheck/reports, waar nu maar een report pagina is te zien.

Met deze opzet kan ook luchtkwaliteit informatie of bv informatie over geluidsoverlast worden ingezameld, of allerlei andere gegevens die automatische via de computer worden geupload en gevisualiseerd.

   To our Podcasts

VVD Blokkeert SVN Duurzaamheidsleningen

SVN Verstrekt in naam van gemeenten zogenaamde Duurzaamheids leningen. Deze kunnen mensen afsluiten als zij een hypotheek hebben. De regeling betekent rentekorting van 3% en komt neer op een subsidie van ongeveer 1000 Euro op een investering van 7500 Euro.

De schoorsteen moet roken 

In Utrecht is zo’n regeling geldig en men zou zeggen dat deze dan wel snel zou worden uitgeput door de vele huiseigenaren die de stad graag wat duurzamer willen maken, of het nou om isolatie gaat (dat een effect heeft op het gasgebruik) of het plaatsen van panelen (extreem rendabel) of een nieuwe CV.  De VVD is tegen.

"Geld lenen aan particulieren om hun bezit te verbeteren, is volgens de VVD geen kerntaak van een gemeentelijke overheid. Voor de overgrote meerderheid van woningeigenaren is het mogelijk om de investeringen met eigen geld te doen, of is het eenvoudig zelf een lening te krijgen. Met de succesvolle motie wordt nu voorkomen dat gemeentelijke leningen aan deze bewoners worden verstrekt. Hiermee hoeven marktpartijen niet te concurreren met de kortingen die de gemeentelijke subsidie bieden." (bron)

Wat bedoelt de VVD met ‘Kerntaak’? Men mag wel geld uitgeven maar niet lenen? Wat is een gemeentelijke investering dan? Wat is nu een ‘kerntaak’ van een gemeente? Dan zeg je dat ze zich tot het minimum moeten beperken, niks dus? De gemeente zijn ook burgers die het leven in hun stad makkelijker willen maken. Burgers die een schone stad sneller dichterbij willen brengen. Wil de VVD dat niet?

Maar het pleidooi van de VVD is onzin. De toets voor de Duuzaamheidslening is dezelfde als voor andere leningen. Er wordt gekeken naar de draagkracht van de lener. Die andere leningen hebben echter de normale rente zonder korting. Daar trekt een bank dus 15 jaar 5,2 % van oid. De VVD vindt dat dit concureert met de markt. Welke markt precies? De leningen markt? Geen sprake van, die verdient altijd even veel aan de leningen. De Duurzaamheids markt? Geen sprake van, stimuleert immers uitgaven aan duurzame aanpassingen. De leners? Die hebben alleen het voordeel van een deels geneutraliseerde energie rekening. 

De VVD is gebrand tegen voorbeelden van heerlijke rentenieren op je investering in zonnepanelen en isolatie e.d. Die cadeaus aan jezelf blijven geven, met elke slanke jaarrekening. Banken vinden dat niet leuk aangezien er daardoor minder geld omgaat.

Maar "De wethouder zal de regeling aanpassen en ook toekomstige regelingen in de geest van de motie uitwerken. Zo kunnen marktpartijen in Utrecht leningen blijven verstrekken voor duurzaamheidsinvesteringen." en daar ongeacht wat de gemeente bijlegt vet aan verdienen. De ‘Schone Samenleving’ zal er niet snel komen dankzij de ‘markt’ vigilantes.   

   To our Podcasts

Subsidie voor zonnepanelen

Met dank aan Peter Desmet 

Subsidie voor zonnepanelen

08 juni 2012 — 15:32

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Persbericht ministerraad
8 juni 2012

Subsidie voor zonnepanelen

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen
energiebehoefte te voorzien, kunnen vanaf 2 juli 2012 15 procent van het
aankoopbedrag terugkrijgen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op
voorstel van ministerVerhagen vanEconomische Zaken, Landbouw
en Innovatie. De regeling vloeit voor uit het begrotingsakkoord dat is
gesloten tussen vijf partijen in de Tweede Kamer. In totaal is er dit
jaar voor de subsidie en de uitvoering van de regeling maximaal 22
miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen zeker 30.000
aanvragen worden gehonoreerd.

Per installatie wordt maximaal 650 euro subsidie verstrekt, wat neerkomt
op een vermogen van 3,5 kilowatt. Hiermee kan voor een gemiddeld
huishouden genoeg energie worden opgewekt.

De subsidie hoeft niet van tevoren te worden aangevraagd en wordt
uitbetaald op basis van een getekende overeenkomst met het bedrijf dat
de panelen verkoopt en installeert. Particulieren kunnen subsidie
aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van AgentschapNL
met de digitale versie van een getekende overeenkomst op of na 2 juli
2012. Per adres kan één aanvraag worden ingediend.

RVD, 08.06.2012

   To our Podcasts

SDE+ en Groen Gas

‘Groen Gas’ kreeg in 2011 1 miljard Euro subsidie volgends het net gepubliceerde jaarbericht. Onder ‘Groen Gas’  ofwel ‘Hernieuwbaar Gas’ wordt oa verstaan:

Stortgas of biogas uit afvalwater of rioolwaterzuivering 

Allesvergisting (solo-installatie en hub)

(Co)-vergisting van dierlijke mest (solo-installatie en hub)

Alles is goed als het maar gas is. De Gastransitie krijgt voorrang over stroom. Zouden we 500 miljoen in electriciteits opslag hebben gestoken, dan zouden we een structurele wissel hebben kunnen trekken op de politieke suprematie van onze terugleverpartners. Geld voor het netwerk zou naar opwekking kunnen worden verschoven. In plaats daarvan werd gas uit de vergisting van dierlijke mest, groenten en fruit als ‘Groen’ verkocht.

Het is misschien waar dat de methaan die van nature vrijkomt bij ontbinding van groenten (en vlees) meer klimaatschade aanricht dan de CO2 die bij verbranding ervan via de biogas route vrijkomt, maar wat vinden we van de inputs? Waarom doen we alsof de materialen op de zn. Witte Lijst niet met veel verspilling van energie zijn geproduceerd. Het vergassen van die reststoffen is niet meer dan het terugwinnen van gas, wat inderdaad direct voor de productie van kunstmest zou kunnen worden aangewend (1,3 m3 gas voor 1 kilo stikstof NH3).

De onnatuurlijke vijand 

We zullen ons verblijden met de productie van biogas, maar niet letten op de oorsprong van de inputs. Er is voordurend strijd over wat er nu wel en wat er nu niet in de vergister mag, zodat het digistaat uitrijdbaar blijft (terwijl dat ook brandbaar is, maar laat niemand dat horen!) of de biovergasser concureert met de afvalverwerking die deze meteen verbrand. Ondertussen is de logica natuurlijk : Wat kan ik voor deze materiaalstromen produceren, wat kan ik er in kwijt als boer. Terugwinnen van niet succesvol benut gas is geen klimaat winst maar landbouwsubsidie en uiteindelijk toch verspilling. We maken het op terwijl we het niet nodig hebben.

Een serieus kantje aan het vrijkomen van methaan 

Jan Rotmans doet ook of zijn neus bloed over de gasambities op zee van bv. Rusland en Noorwegen. Gas zal niet opraken, het zal in overvloed beschikbaar komen, in onze atmosfeer. Ook de toendra zal massaal gas gaan produceren door de dooi, iets waarover Putin al zei dat we dat gas zullen moeten verbranden. Dat is de enige manier om 12 graden temperatuursstijging en een op een haar na dode aarde te voorkomen. Inzetten op gas maakt dat scenario onvermijdelijk.  

Verder kijken dan de financiele context 

Stel dat u een ziekte had die u over 20 jaar het leven zou kosten, tenzij u er eens in de maand over nadacht en er 5% van uw inkomen aan maatregelen besteedde. Zou u dat doen? Zou u vrolijk de ODE lezen en verrast zijn wat men al niet bedacht? Uw medicijn zou we vast wel een keertje bij zitten. De denkbeeldige ziekte zou de naam ‘kortzichtigheid’ kunnen voeren. En het medicijn waarop u wacht ‘diepe ellende’.

   To our Podcasts

Griekse Gevangenen Lijden Honger en de VVD wil van de subsidie af..

In het zon overgoten Griekenland lopen zaken uit de hand. NIet alleen plegen meer mensen zelfmoord en raken meer mensen verslaafd of worden aids patient door prostitutie en druggebruik, ook bv. apothekers gaan failliet omdat de verzekering niet meer betaald, en de bejaarden die de medicijnen nodig hebben overlijden. Zelfs in gevangenissen, die in de VS beurs genoteerd zijn is het letterlijk hongeren geblazen. Maar wij kunnen in onze vodden lezen dat het de Grieken zelf te vewijten is, wij werkten zo hard voor onze benzine, zij ontdoken de belasting.  

"The latest example is the prison in Corinth where there’s a supply stoppage from the nearby military camp, and prisoners are about to starve reports prison staff, since not even one grain of rice has been left in their warehouses. The prison staff reports they haven’t received any state funds for the last three months."(bron)

Zelfs als dat zo was (dwz als Griekenland door een stel criminelen en cleptocraten is geregeerd) dan zou het toch nog geen slecht idee zijn om ze te helpen te dealen met hun crisis, die een ENERGIE crisis is die via monetaire wegen wordt veroorzaakt. We verdelen in Europa ten slotte met geld de beschikbare energie, en zo de producten die met die energie worden gemaakt en vervoerd. 

Een Griekenland met landbouw op alternatieve energie heeft geen internationaal geld nodig om aan voedsel te komen. Een Griekenland met electrische auto’s die lokaal met zonne energie worden opgeladen heeft geen benzine nodig. Zo kan men doorgaan. De last van Griekenland op Europa bestaat uit de aanspraak die het wil maken op olie, kolen en gas. Niet op geld, want dat kan met een hand omdraai worden gedrukt, met of zonder toestemming van de ECB (zoals in Ieland al eens gebeurde en nu door Berlusconi wordt voorgesteld). 

Geld drukken geeft geen enkele zin. Met de schulden voorraad die banken hebben kunnen ze elke willekeurige geldhoeveelheid in de markt managen, opslurpen en weer vrijgeven. Op die manier ontkomen we niet aan het regime, met de EMS enorm versterkt, dat wil handelen in een wereld van schaaste, niet een wereld van overvloed zoals die met de natuurlijke hulpbronnen zon, wind en zee makkelijk te bereiken zou zijn. Alle overwegingen lopen nog steeds via de portemonnai, hoeveel kost het, en die is van het koolstof distrbutie (carbon/ credit) systeem.  

Om ons van de ‘Last’ van Zuid Europa te ontdoen moeten we ze echter hun eigen rijkdom uitleggen, hun zonnige aard. En dan zijn ze straks rijk, en dat kan natuurlijk niet! Daarom is het een wurgpartij van jewelste. Een schandelijke wanvertoning waar mensen letterlijk van dood gaan. Of er nu een Nederlander een klap krijgt of een griek van het dak springt (soms hele families tegelijk), het is alleen de schuld van een kortzichtig economisch beleid.

Dat kortzichtige beleid heeft een partij, de VVD. De VVD gaat nu al weer tekeer tegen de ‘subsidie’ op zonnepanelen die in het Lende Akkoord staat. Dat hele Akkoord wordt alweer voorgesteld in de tombola te rollen, maar dat is alleen maar bangmakerij. Een regering die niks kan besluiten en uitvoeren is geen regering. De trucs zijn zo open en bloot zichtbaar. We NOEMEN het een subsidie omdat Groen links het niet definitief als lager BTW tarief kon bedingen. Daarom kunnen we er tot september over zeuren en dan proberen hem af te schaffen.

De brache is tegen ongewenste prijsinvloeden met een stop en go effect, omdat deze de cashflow onvoorspelbaar maken (bron). Inderdaad alleen een idioot stelt een BTW subsidie/verlaging voor die voor miljoenen Euro’s spaargeld on hold zet en bedrijfsplannen in het honderd stuurt. Dat zou bij een protselinge BTW introductie met invloed op de banksector nooit gebeuren, die zitten namelijk continu aan tafel. Maar de overheid zou gewoon meer energie belasting moeten heffen en die doorsluizen naar mensen die de moeite doen om zelf (een deel) van hun energie op te wekken. De energie sector bestaat ook uit de handelaren in zonnepanelen. 

Je bent waanzinnig als je voor een partij stemt die over lijken gaat zoals de VVD. Of het nu fijnstof slachtoffers zijn of Grieken die zonder medicijnen komen te zitten. Wie de financiele ontwikkelingen niet ziet in het licht van de toenemende fossiele energie schaarste is gedoemd ergens in de toekomst bij een af te schrijven ongerechtigde groep te worden geclasseerd. De potentie van hernieuwbare energie tot het maximale benutten is noodzakelijk als we Europa bij elkaar willen houden en de vrede willen bewaren.

Groen of Git zwart?

We hebben meer energie nodig en we moeten die slimmer gebruiken. Allerlei processen zijn energetisch volstrekte waanzin en dienen niets anders dan de marge van de banken en de olie,gas verstrekkers. Die verdienen aan de verspilling van het steeds meer bevochten goed olie kolen en gas, zonder enige achting tav van nut or ecologie. Het kernwoord generatief dringt zich op (wat nergens op slaat want dat betekent ‘geslachtelijk’), maar serieus, elke aanpak levert ons nu eens meer op dan waar we mee begonnen zijn. Niet meer GELD, maar meer grondstoffen. Landbouw deed dat ooit, nu is het een carbon intensieve business,hoe kan dat? Als het aan de fossielle branche lag verbouwden we alles bij kunstlicht, dat is zeker.

Regenereren, de stam genereren. Maken, genererend..ligt niet lekker op de tong.. Creatief? Wat!? Bah! dat is zwak, onzeker, soft..of zijn dat smears, laster ? Opbouwend, verbouwend, wassende economie..Het woord is niet van belang, het begrip is veel belangrijker. We moeten meer gaan overhouden van alles, dus ook meer energie, en dan zijn we pas op de goede weg.