The Suffering Caused by Fossil Fuels

This is a list of all the forms of suffering caused by the continued freedom of fossil fuel exploring and exploiting companies. It is a undisputed fact we don not need to use these fuels. If you have a suggestion please send us an email at info@greencheck.nl

Lung disease

Many cancers

Rain forrest clearing

Killing of tribes in the rainforrest

Ocean pollution

Ocean noise pollution

Loss of landscape

Melting of ice caps

Severe storms

Severe droughts

Seagulls eating plastic

Human ingestion of micro plastic

Heavy metal pollution of water

Toxic sludge with carcinogens

Astma

Drowing in an oil spill

Neural damage due to oil spill cleanup activity

Depletion of soil nutrients due to use of gas based fertilizer systems

 

PostcodeRoos vs Onderhands lenen

De regeling die het voor mensen mogelijk maakt om te investeren in zonnepanelen op een dak in hun postcode gebied (of een direct aangrenzend gebied), de zogenaamde Postcoderoos regeling is geen succes. Het maximaal geinstalleerd vermogen is laag waardoor een individuele eigenaar volledig gesaldeerd zou worden a 0.23 Euro per KWh, maar door de regeling blijft er maar rond de 0.16 per KWh over, en dat verlaagt het rendement aanzienlijk. Daarbij zijn er extra kosten voor een extra aansluiting en de cooperatie die de panelen in eigendom heeft en kost een en ander veel tijd en organisatie. Waar om werd gevraagd was een manier om de opbrengst van panelen die ergens achter een meter geinstalleerd waren te verrekenen met verbruikers aan andere adressen. Dat kan zeer eenvoudig, met het berekenen van zogenaamde ‘meelifters’ hebben energie bedrijven al decennia ervaring. Faal dus en dit remt veel cooperatieven in hun initiatieven.

Onderhands lenen is gratis ;-)

Wij hebben een paar jaar geleden een andere werkwijze bedacht, namelijk een die gebruik maakt van onderhandse leningen. Dit houdt in dat iemand een installatie aanschaft, en daar de kosten en opbrengst van tevoren goed heeft ingeschat (info@greencheck.nl). Vervolgens worden lenigen opgesteld met een standaard waarde van bv. 100,- of 500,- euro. Deze worden verkocht aan de deelnemers aan deze ‘cooperatie’ al is het oprichten van een cooperatie niet verplicht. De panelen worden geinstalleerd, de opbrengst komt binnen en daarmee wordt jaarlijks rendement op de leningen betaald, en aflossing binnen een bepaalde periode. Aan het geheel komt niet eens een notaris te pas.

Een onderhandse lening is een lening tussen twee burgers, zonder tussenkomst van een notaris. Er kan echter wel een contract worden opgesteld en dat is ook 100% rechtsgeldig.

Er zijn zelfs voordelen aan deze constructie, waarbij deelnemers bedragen van 6,- of 8,- euro per ‘contract’ per jaar ontvangen voor een ‘inleg’ van bv. 100,- Euro. Een vet rendement vergeleken met de gemiddelde spaarrente. Er is wat organisatorisch overzicht nodig om eea in goede banen te leiden, en dat kan via een stichting worden geregeld. Het eerste echte voordeel is dat men de lening bij de belasting kan melden als een soort hypotheekschuld. Dat betekend dat de rente ook aftrekbaar is. De lendende partij heeft dus prettig meer rendement dan normaal, en kan het rendement dus groter maken dan strikt van de panelen afkomstig! Win win dus. Een tweede voordeel is dat de contracten overdraagbaar zijn. zelfs verhandelbaar. Dit creert een waardepapier van zonnerendement dat zich ver buiten het postcode gebied waar de panelen zich bevinden kan verspreiden. Alles legaal en volgens de regels.

Zonleningen demo site

De site is in aanbouw, U kunt wel uw gegevens invullen. Heeft u interesse dan kunt u ons emailen via info@greencheck.nl. Een donatie is ook zeer welkom.

Greencheck heeft voor de administratie van dit soort onderhandse investeringen in zonnepanelen een website gebouwd, en zoekt kandidaten die panelen willen laten installeren en via deze regeling financieren. Om het voordeel te genieten heeft u een hypotheek nodig, maar huurders en verhuurders genieten vanaf komend jaar ook stimulerende voordelen en zijn niet minder geschikt. Voor bedrijven geldt hetzelfde maar daar moet de schuld die ontstaat tov de deelnemers goed in de boeken worden bijgehouden. Die schuld heeft overigens voordelen en er bestaat de Energie Investerings Aftrek die vaak ~10% korting op de investering tot gevolg heeft mits er winst wordt gemaakt.

De administratie kan door de installateur in de gaten worden gehouden. Die houdt dan zelf een paar contracten achter de hand, als korting op de installatiekosten. Alternatief zou hij voor zijn diensten een vergoeding krijgen. Aangezien er geen oprichtings kosten voor een cooperatie nodig zijn (~900.-) en onderhoud e.d. toch nodig zijn is dat alsnog voordeliger. De Postcoderoos regeling lijkt niet eens nodig voor het samen in eigendom hebben van panelen, het kan makkelijk en zelfs met medewerking van de belastingdienst!

De Nederlandse Batterijenfabriek

Nederland houdt zich dood als het om de transitie naar hernieuwbare energie gaat. Op Europees en nationaal niveau wordt niet doorgedacht tav wind en zonne energie, voornamelijk door twee factoren, ten eerste de eigen gas lobby, ten tweede de (geopolitieke) ambities van de VS. VVDers en VVD ministers doen een dansje rond de linkse fracties die zelf maar zwakjes actie voeren voor meer duurzame energie. Hierdoor wordt onze economie geschaad, dwz de controle van Nederland over de eigen welvaart.

Historisch gezien is het geen nieuws dat monopolies en handelsposities en -overeenkomsten definierend kunnen zijn voor de ontwikkeling van een land. Deste zekerder de behoefte aan een product, deste veiliger en machtiger de producent, en Nederland heeft zich altijd verzekerd van een invloedrijke positie. De laatste eeuw was dit zeker het geval met de ontwikkeling van ons land als distributie hub voor fossiele brandstoffen en chemicalien. Royal Dutch Shell nam een deel van de wereldwijde olie productie voor zijn rekening. Koninklijke Vopak zorgde voor het vervoer, en zo kan men doorgaan over de bedrijven die onze natie zo welvarend maakten en vaak nog steeds maken.

Helaas blijkt dat men de prodctie van olie, chemicalien, plastic, etc. in Nederland en elders niet langer blindelings mag proberen op te voeren. Onze atmosfeer is al te ver met CO2 vervuilt om onze huidige evolutionaire lichting gezond in leven te houden, de gevolgen zijn overal op aarde waarneembaar. Het blijven toepassen van fossiel om meer producten te maken zodat meer mensen een in hun ogen welvarend leven kunnen leiden volgens de regels van de economie heeft het fundament onder ons bestaan verzwakt. Het is net als zoute pinda’s : Lekker tot je er teveel van eet, funest als je niks anders eet. De pinda boer heeft ons allemaal geleerd dat als we maar veel pindas eten alles goed komt, maar dat is niet zo, we gaan er kapot aan.

Logischerwijs zou men moeten zoeken naar een nieuw monopolie, of iig een product waarbij de vraag niet snel verdwijnt. Nederland heeft een superhaven die naast onze chemicalieen en fossiele brandstoffen ook de waardevolle producten vanuit Duitsland over de wereld verscheept. Mochten wij iets maken dat waardevol is dan kunnen we daar makkelijk de wereld mee veroveren. Waarom zou Nederland geen batterijenproducent van wereld formaat worden? Het zou de techniek zelf kunnen optimaliseren, het zou de grondstoffen makkelijk kunnen importeren, en vervolgens de batterypacks, power packs, wereldwijd kunnen afzetten. Waarom bloemen en tulpen met grote gas investeringen produceren en naar elke uithoek verhandelen, een hobby waar we op den duur niet veel beter van worden, maar niet producten maken die werkelijk waardevol zijn, zoals bv. batterijen. Accu’s van gezinsformaat , units voor de straat, wijk, stad om de verzamelde zonne- wind- en geothermische energie op te slaan zodat deze door een consument of producent benut kan worden wanneer het het beste uitkomt.

Duurzame stroom behoeft opslag, iets dat vrijwel zonder verlies aan materialen kan worden ingericht. Als een LithiumIon batterij van vandaag 10 jaar meegaat is het geen afval geworden, maak kan hij 100% worden gerecycled. Iets dat in de kosten kan worden meegenomen, dwz dat batterijen eeuwig functioneren. Welk land wil niet wereldwijd diensten op dit gebied aanbieden om zo de vruchten van productie over de hele wereld mee te pikken, wat we voorheen met bv. cocaine, koffie, tabak, en aardolie deden. Het eerste land dat betaalbare ‘eternal’ batteries op de markt brengt en zijn industrie inricht op het produceren en distribueren ervan, verankert zichzelf stevig in de onvermijdelijke vooruitgang richting hernieuwbaar, groen en duurzaam.

In tegenstelling tot het blijvend fossiel afhankelijk zijn, wat op allerlei niveau leidt tot verkeerde, pijnlijke en misschien zelfs fatale beslissingen is een keuze voor facilitatie van de toekomst op basis van zon, wind, wave etc. gelijk heilzaam en sterker makend. Heilzaam omdat we onze eigen behoeften kunnen bedienen (en tegen de onbetrouwbare fossiele markt beschermen) tegen een voordelige prijs, en sterker makend omdat we ons nuttig maken tov een wereld die de enorme potentie van wind, solar e.d. aanboort. In een wereld economie die de prijzen van deze oplossingen hoog houdt is er zeker plaats voor een land dat zijn subsidie richt op deze technologie en eigenlijk is Nederland daar een ideaal land voor.

Elon Musk in de VS bouwt een mega fabriek, simpelweg omdat hij niet ziet waar hij de auto batterijen voor zijn Tesla auto’s vandaan zou moeten halen tegn de tijd dat hij ze moet produceren. Die capaciteit is dus al besproken (en hij bouwt meer capaciteit dan er nu bestaat). Tesla maakt echter ook units voor huis- of bedrijfs- gebruik, die zeer robuust zijn, ze zijn namelijk kopieen van de vloeistofgekoelde/verwarmde batterijen die in de Tesla autos worden gebruikt, die honderduizenden kilometers snel ladend en ontladend over de wegen razen zonder kapot te gaan. Deze baterijen zijn ook 100% recyclebaar als ze uiteindelijk kapot gaan.

Elon Musk zal op gegeven moment een europese ‘Megafabriek’ bouwen, en dan is het voor Nederland te laat. Nu een ‘Batteryvalley’ starten, Phillips erbij halen, en bouwen die fabriek. Het is een absolute no-brainer. Het doel? Opslag voor huis gebruik concurrerent maken met afname van het net. Henk Kamp kan dan de kwakkelende ‘postcode roos’ (regeling voor plaatsen van panelen op afstand van eigen woning) oplappen om de weg vrij te maken naar een marktgedreven verbreiding. De bouw kan zelfs worden gefinancierd door consumenten die over een aantal jaar de opslag vooruit betalen om zo van de eigen aansluiting af te komen (waarbij een aansluiting per straat overblijft). Wie staan in de weg? De energie bedrijven en voorstanders van de energiemarkt, want het gebrek aan opslag geeft dynamiek aan de markt en houdt zon en wind opwekking problematisch. Maar hoeveel kiezers zijn dat? Dus wie stemt tegen?

Overigens moeten we niet te veel naar onze wetenschappers luisteren, niet als ze generaliseren zoals Fokke Mulder. Wetenschappers hebben natuurlijk ook een politieke mening. Als ze specifiek onderzoek doen naar een of andere techniek kunnen we de bevindingen toetsen en indien correct benutten. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, dan wel extreem te innoveren, veel patenten zijn al verlopen. Er is momenteel niet genoeg batterijproductiecapaciteit. Maak het eenzelfde omslag als de introductie van aardgas in de 50er jaren. Bedien Nederland, en de ervaring zal ons wereld producent maken.

Tesla factory

 

 

 

 

 

Achterhaalde Pensioen Politiek

Nieuwe pensioen regels worden niet behandeld door de senaat omdat de leden eerst antwoord willen op een aantal vragen van Jetta Klijnsma. Die wil dat de pensioen fondsen meer ‘reserves’ aanhouden zodat ze minder snel in de problemen komen. Het is abacadabra voor iemand die iets snapt van de financiele markten en de schijnzekerheid die ze bieden.

Kleinsma wil dat de regels 1 januari ingaan, dus de senaat moet haasten, wat een onzin, de senaat is de onderdeel van ons wetgevend orgaan, en wetten komen er pas als deze zijn behandeld. Maar waarom is het zo’n abacadabra?

Ten eerste, als men in het spel van de pensioenen gelooft, kan het niet zo zijn dat pensioenen zichzelf meer zekerheid geven door reserves op te bouwen. Het vermogen hoort te groeien door slim te beleggen, en reserves aanleggen betekent minder beleggen, minder rendement dus minder ‘dekkingsgraad’. Natuurlijk kan dit dus alleen maar door minder pensioen uit te keren, wat neerkomt op stelen van de huidige pensionados en veronderstellen dat dit geld niet sneller weginfleert dan het rendement kan opleveren, wat het niet doet omdat het niet belegd is (nemen we aan).

De enige logica die achter deze nieuwe regels zit is die van het korten van consumptie door de huidige generatie. Dat betekent minder fossiel brandstof gebruik, dus meer fossiel voor de industrie, lagere brandstof prijzen, meer handel waar de financiele instellingen meer interesse in hebben dan de oude dags voorziening van de pensioen gerechtigden. Dit is het kerndoel van de nu 6 jaar oude economische crisis, brandstof besparen door het bv. bij Spanje, Griekenland, Italie weg te halen dmv financieele manouvres.

Momenteel is er een overschot aan fossiele brandstoffen op de markt. het Midden Oosten wil de VS terugdringen van de markt, de VS kan niet opgeven omdat het anders geen macht heeft, en Rusland staat aan de zijlijn te kijken, spijt hebbend van de economische verstrengelingen (die echter de vrede lijken te bevorderen). Stel dat je nu pensioen geniet, dan kun je lekker goedkoop leven. Er is deflatie, dus als je nu zou kunnen inslaan voor de komende 10 jaar zou dat meer weelde opleveren dan wachten op de payoff van Kleinsma, maar dat kan niet want de olie moet ‘economische groei’ bevorderen, dwz meer fossiele consumptie onder consumenten, verspilling dus.

De VS zal niet opgeven, Saudi Arabie ziet echter het eind van zijn olie al, dus stel dat we over 10 jaar in een wereld leven waarin Saudi Arabi zijn olie houdt, China en Rusland de olie uit Iran, Syrie enz verdelen. De VS heeft zich terug getrokken en Europa heeft weinig duurzame energie dankzij de gaslobby, echter het gas is op en Shell haalt niks van de Noord of Zuidpool, omdat ze daar opzij zijn gezet door de grote jongens.

Zonder veel wind, zon en geothermie zijn onze Euro’s dan weinig waard. Dus ook onze pensioenen. Alleen hernieuwbare energie kan zorgen dat toekomstige pensioen gerechtigden zeker kunnen zijn van eten, drinken en een warm huis. Met miljarden op de bank, geen gas en een enkele windmolen zou het gierend duidelijk zijn dat geld, hoeveel je er ook van opzij zet, alleen zoveel waard is als er in de markt kan worden geproduceerd, en zonder energie is dat ziltch. Niks, nada. Noorwegen gaat het ook meemaken.

Sparen van geld kan niet. Het opbouwen van reserves in cash vorm geeft geen enkele zekerheid tav de weelde die met dat geld verkregen kan worden. Investeren in bedrijven die niet voor nieuwe energie zorgen is ook nergens goed voor. Je rendement stopt op het moment dat de energie die de bedrijven gebruikt op is of elders wordt verkocht. De wereld bank had deze analyse ook tav voedsel (energie voor mensen). Het zei dat prijzen zouden stijgen, maar dalen als landen niet meer in staat bleken te kopen. Dit is natuurlijk momenteel het geval net fossiel. Landen vallen af (dit is de trend, misschien wijkt er een dag af). Door wapen gekletter kan de fossiele verdeling wijzigen, maar de trend is duidelijk, meer vraag, minder aanbod, en mensen die er genoeg van hebben (gelukkig).

In plaats van pensioenen te beschouwen als spaarpotten met geld die iets waard zijn (wat niet zeker is), zou onze regering voorzieningen moeten treffen voor huidige en toekomstige gepensioeneerden. Dat is vele malen goedkoper dan sparen/beleggen. De vraag die centraal staat is ongeveer “hoe voeden, huisvesten, en geven we vrijheid aan degene die te oud zijn om bij te dragen aan de productie van weelde”..De groep die te jong is of onnodig mag nog worden toegevoegd (zie stuk over Asscher). het antwoord is simpel : Verduurzaming, de creatie van energie bronnen en productie keten die nodig is. Met 10 jaar investeringen op het niveau van de pensioen premie kan elke komende pensionado in de behoeften gedekt worden. De voorwaarde is dat het systeem dat de senioren ondersteunt goed wordt doordacht, en helemaal vrij wordt gehouden van fossiele input (terugkerende kosten want de brandstof wordt verbrand) en financialisering (terugkerende kosten van rente, hogere prijzen etc.). Het streven is naar een ‘extraeconomische’ oplossing, een die buiten de wereldwijd verbreide schuld economie staat. Om dit te doen is zoveel geld beschikbaar, en nu de fossiele energie goedkoop is kan daar nog veel hernieuwbaar energie rendement mee gehaald worden. Het moment om een nieuwe levensavond te ontwerpen is nu, op deze manier wordt het een doodlopende lijdensweg.

 

 

 

 

 

Separating the Demoment from the Economent in Governments

Our media are strongly biased in favor of industry. We don’t notice that the language used for things we are expected to be interested in covers more than we usually bargain for. If we move into a house, the butcher doesn’t come ringing to make arrangements for next years meat budget. If we ‘govern’ our homes and manage our household purse we only have to deal with advertisements and of course a biased media. We can make choices that keep us healthy and maximizes our happyness and we don’t expect ruthless commecial interest to bother us. In our governments that is the norm, it -almost seems the be the raison d’être of government.

Of course every household is already in the grip of several big business conglomerates, to start with the banking system. The fear people have of the big thing called buying or selling a house plus the ability of banks to create money when an asset is given as collateral has suckered most home owners into owning a home with a mortgage. Taxes are based on that mortgage (the ‘value’ of the home), so local and national governments have a stake in high house prices, and everyone has to work to earn money to buy their mortgage. How it happened that houses used to cost a fraction of what they cost today? One is tempted to say it was the work of government. We think it is to broad a term, we want to split ‘government’ up.

There are numerous examples of how our impulse to be human, for instance our impulse to care for something, leads to economic gain through carefull framing of the economically profitable thing in terms of our impulse to care. If we don’t care we are taught to care. For instance about our economy. Like a tamagotchi we are regularly updated on its condition. Because nobody has control this makes us all feel powerless, and then we are told banker this and that will nourish our economy, kick start it like a patient in cardiac arrest. Heroic. What did it mean? Of course NOTHING. But the virtual mythical being ‘the economy’ is often referred to, we need to heed its existence, while the poor are getting poorer and the rich richer.

We earlier explained what the economy is, it is a process of maximizing the utilization of fossil fuels, a process in which humans are less and less usefull. Certainly not all humans. Accepting this is more like the definition of a problem we will here try to offer a solution. The solution consist of calling things by their name, not buching them together so that a fair discussion becomes impossible. Government and its policy needs to be recognized to serve two main goals, 1. the Demoment, the health and wellbeing of the people. 2. The Economent, meaning the maximization of cashflow.

Many people think there is only the Demoment. They think all decisions are made to improve the lives and health of the people. More jobs mean more happy healthy people, more modern products means the same. Laws to control the markets protect us from dangerous situations. The economy will grow and that is good for everyone. Many expect government to be a Demoment, even if at times it doesn’t behave as such. It is supposed to be its ultimate goal.

But if our government only cared for the health and wellbeing of us, it would move singularly aggressively towards a clean energy society. It would crush any producer of poisons that kill birds, bees, people. It would prevent long logistics chains if they mean people lose their jobs, pollution rises and knowledge (and the joy of knowing a craft) is lost. It would not let poeple go hungry as tons of food is thrown away, as loss giving activities are subsidized. It would follow a roadmap to the most happy, local oriented society with maximum ownership, minimal debt, maximal life in every corner..

We see this is not the case. We see our government for some reason slowly moves our society into a prettyfied up workcamp with the managing rich, the working consumers and the working convicts. The US has this pattern clearly, with commercial jails forming a significant part of its economy. The principles at work are economic. Economics is about maximizing the utilization of fossil fuels, for banks it is about maximizing cashflow (which increases with the utilization of fossil fuels). It seeks to put a price on everything so trade in it generates cashflow, desire to purchase a prized asset creats loans, and every move anyone makes puts more power in the hands of the banks. These in turn teach us the economy should grow, debt should be repayed, house prices should rise etc. etc. Cashflow is the deciding criterium. Not human happyness or welbeing. Right now our governments are overwhelmingly Economents.

The problem with Economents is that their purpose is 1. not to support human lives 2. Not to respect limitations of our ecosystem. Economics tells people to compete, it expects companies, corporations to do that. Why? Becuase it is inefficient, it forces companies to go into debt, it creates individuals that all need exactly the same stuff, and share very little. When there is a resource that can be exploited to generate cash flow, it is exploited with the use of fossil fuels, until it is depleted and gone. Time to move on. Recently the activity of shale gas drilling, not even profitable, boomed because it allowed banks to extend credit, increasing cashflow while devestating landscapes and polluting ground and surface water. That’s the definition of a boom, a device created by banks to generate cashflow through inflation of valuations, made to come through through bank loans.

Instead of bunching Demoment and Economent into one term, ‘Government’, misleading people about the purpose of suggested policies as producing biased indicators, we should Be very clear about which politician serves which part of government. That way we can find solutions to problems without automatically using economic principles, which cause many problems. By separating Demoment from Economent we can also allow other methods of managing assets and resource to serve the goals of Demoment. If something needs to happen like building a road, one can go for the ecnomically designed solution, expensive big companies that lobby for work and are integrated with departments, or maybe use a more spontaneous and locally originating cooperative that may not even want to get payed for building a local road.

Rossi’s E-Cat Cold Fusion Seems to be Real

A couple of years ago an italian researcher Rossi claimed to have build a nickel/hydrogen fusion reactor. He demonstrated it in his lab and was working on building an actual powerplant in Greece. Then things died down. His claims where refuted mainly because there was no (accepted) explanation for them. His reactor seemed to produce more heat than it should, but nobody could explain why.

The reactor gets hotter than it should..

Now a number of researchers have tested his E-cat reactor for 32 days, analized the Nickel fuel and conclude that it works. ”The researchers, analyzing the fuel before and after the 32-day burn, note that there is an isotope shift from a “natural” mix of Nickel-58/Nickel-60 to almost entirely Nickel-62 — a reaction that, the researchers say, cannot occur without nuclear reactions (i.e. fusion).” (source)

The reactor emits no radiation and produces no radioactive waste (except Nickel-62, a very stable isotope). It can be used to generate heat and electricity witout emitting CO2, NOx or other pollutants (of course the Nickel has to be mined and processed). It is interesting to learn how clean the energy is when all steps necessary for it are considered.

The research paper

More info at e-cat World

Patent

Swedish paper

Update : Rossi believes the energy is due to a shift in isotope composition, So not fusion as in adding protons .

 

The Control Paradox and the Global Standdown

Our atmosphere is warming up and we need to stop it. Around the world changes are taking place that will help reduce warming even if they’re not motivated by that explicit reason. The ambition to manage average atmospheric temperatures becomes explicit in climate targets, for instance when we say 2 degrees warming is the only acceptable limit, when greenpeace tells us that 1,5 degrees as a maximum is still achievable.

There is however a paradox. Global centrally decided and agreed upon maxima are supposed to be enforced locally. There are several ways to do that, one is by monitoring economic parameters, industry standards, so that one can either punish or reward those that do not implement changes. For example, european standards will ban superpowerfull vacuum cleaners, because they don’t need to be and it will reduce emissions. Energy standards for homes will create more energy efficient or even zero energy homes to be build and this will also reduce emissions. Goals are set for energy efficiency, emissions free energy production, phase out of highly polluting practices. It seems to work so where’s the paradox?

The paradox is in the control system that drives these changes. If we distinguish two systems, one the economic system, second the military industrial complex and police force, Their punishing power is managed by the justice system. In life, as you explore your opportunities and achieve your dreams, you can be fined, go to jail or (if you really threaten fossil fuel dominance)  get bombed. If you are a country that wants to go its own way you either get bombed or some civil war gets fomented to tear you up from the inside. The economic and military industrial systems do one thing extremely well : Maintain the dominance of the fossil fuel paradigm. Why? Because billions of employees in all sectors see their livestyles depend on them ‘doing their jobs’, and growing poverty (read fossil fuel scarcity) means many people are desperate enough to forgo their own moral judgement and do any job, even if it threatens their future. Vanity and the threat of imminent ‘death’ do miracles to keep people on the bend and narrow..

The control paradox is that we are controlled by systems that do not want to go green, morover a globalist societal structure that does allow us to achieve 1,5 or 2 degree climate goals do not exist. It can only be achieved by an dominated, unstructured world. This must be the hardest thing for humans to understand, and it is a topic of great interest to me, this emergent behaviour, emergent constraints to our behaviours, about which I will write elsewhere. For now we can see the problem with reverting to a non fossil fuel dependent (and credit dependent) world, which is that it will consist of a patchwork of more or less autonomous regions. Autonomous regions do not need to cooperate, they can bifurcate in cultures, they do not come to each others aid. They can not be managed centrally.

If you want a world that deals with climate change, you have to allow it to become a non cooperative swamp. You have to allow something to happen that is the complete opposite of globalization.  This is a direct result of the introduction of local energy production, making local energy consumption and production of goods and services most easy. Logistics become less necessary and global media will disappear. The global village dominated the financial markets will turn into a patchwork of local realms of influence of a few. There is no way any authority can set a global target in such an environment. The paradox is that the desired result of a global trend can not be achieved by global penalties or incentives. It can only be achieved by letting go of global coherence.

The Global Standdown

This paradox has two optional solutions one of which we wrote about some years ago, and we called it the “Global standdown”. Simply said it entails the unifying of all armies into one controling force that will then create the patchwork mentioned above. The force will not be loyal to any specific region and won’t enforce law anywhere. Countries will dissolve. It will set the rules that will force regions to go autonomous fast because it will control all fossil fuel resources and keep the use of them to the minimum as it implements rapid adoption of renewable energy sources everywhere. The production of renewables can be renewable energy powered, so as soon as that is the case the use of fossil fuels will be the privilige of this unified military force only. In a more sci fi version of the concept the world would be dominated by this military in an drone based unseen form, using displacing people as the primary means of control (as the patchwork of autonomous regions doesn’t make migation easy, and function as de facto open prisons).

We can’t reach a stable climate that supports the life evolved until 1900 if something akin to the intervention described above or the second option is not done. The advantage of creating a unified military is that there will be a positive outcome, and there won’t be chaos and limping towards the expiration of our biosphere (runaway warming as the world burns what it can scavange). It protects our technological advantage.

Desire for control over fossil fuel resources creates most if not all tensions we see in the world today

The second option is to realize a centralized renewable energy production facility that will enter/replace the current fossil fuel energy streams as if nothing happened. We may still replace fossil fuels but the key to this option is that renewable energy production takes place far out of reach of the consumers. This seems to be the strategy now used by big energy companies that like to kill off local renewable energy, lobby even for killing rooftop solar, but build utility scale renewable energy plants in deserts, under water (tidal) or in the ocean (wind farms). This could be called the ‘economic’ option. The trouble is that it is not easy in an environment shared with fossil energy producers, and it requires a struggle against the general nature of humanity that wants to own what it needs, it requires people to act like passive consumers which requires a gratuit comfort level that can only be achieved by using fossil fuels. The current fight for renewables will thus ultimately result in return to local autonomous regions eroding governments, the importance of financial markets and the market for global corporations. Simply fighting for renewables without an awareness of the paradox  thus sets us on path of certain failure and chaos.

It is my opinion the first option is the best, because it creates a robust variety of cultures and styles of getting on, ensuring resilience against changes, Also as renewable energy capacity around the world reaches 100%, 200%, 300% it will enable a return to the best of what the oil glut has brought us, without the environmental downside this time. The emergence of a global Roboeconomy, celebrating differences, able to help each other (without a need for uniformness introduced by trying to maximize efficient use of fossil fuels) thrive in a clean, green automated world. One in which war is barely necessary because resources are never scarce.