Eco Extortion

Reuters heeft een leuk artikel over het soort ‘natuurbehoud’ overeenkomsten dat onder REDD de norm zullen worden, schrijvend over de zwarte (koolstof houdende modder onder het regenwoud van Borneo) :

“Hard to imagine this brown, gooey stuff could become a new global currency worth billions a year, much less an important tool in the fight against climate change.

Yet this is a new frontier for business, says Bali-based consultant Rezal Kusumaatmadja, and a new way to pay for conservation efforts in a world facing ever more pressure on the land to grow food and extract timber, coal and other resources.”

De wereld is niet ‘facing ever more pressuer on land to grow food and extract timber’. Dat is een resultaat van het ongelimiteerde krediet regime, subsidies op palm olie en een economisch framework dat niet spoort. ‘This brown gooy stuff’ is waardeloos, maar als je dreigt hhet te verbranden kun je geld in omloop brengen waarmee dan weer olie te kopen is en andere natuurbronnen op te rakelen.

Tot alle tonijn verdwenen is, alle bossen gekapt zijn, tot er niks meer te roven valt zal linksom of rechtsom wat er ook te halen is onder handen worden genomen. De juiste manier om ontbossing aan te pakken is de ‘wereld’ economie te ontmantelen door controle te nemen over de bunker olie prijzen, invoerrechten en faciliterende banken. Het is 2 over twaalf en we stinken er nog steeds in.

http://www.reuters.com/article/idUSTRE6B21UB20101204

Connecting The Dots, Birth of the Agoracentric Paradigm

Ask yourself : Would we see a financial crisis like we have today if we had a glut of fossil fuels under our control? Or: Do countries with a big oil reserve owned by the government have any problem at the moment?

The ‘Credit crisis’ is an energy crisis. It is about redistributing access to oil, the fuel that is under prinicipal management of the US through its military machine. No amount of paper money will help to solve this problem. No amount of paper will reinstate the jobs that where viable before. The US banking system is trying to slowly do away with those riding on its oil coattails, because its leaders don’t care about the climate catastophe, but they want to be comfortable until life becomes unviable on earth.

The ECB and FED are creating a super wealthy societal stratum that will manage the chaos that will ensue while the majority of the population realizes it is not really usefull to anyone. Instead of securing wealth though the creation of alternative energy sources to do the things we now do with fossil fuels, the leaders are lazy and clueless, which is something they can be. Just like Jemen that is running out of water, the world is running our of affordable energy and nobody can be bothered to invest in the necessary alternative.

As has been said by the likes of Max Keiser and Michael Hudson and others, the western world is refudalizing, the population is disowned and without basic skills, unprepared to care for itself in any real sense. That is how far the banks and industies are willing to think. Like all kind of fraudulent futures contracts sold in the financial markets, the economists are selling a fraudulent recovery future. It will not happen if we use conventional economic wisdom which is geared to creating products for which there is no demand, for dividing tasks so there is unnecessary interdependence. The new paradigm will be local, autonomous and renewably powered.

Oil was found around 1900, coal and diesel powered methods of transportation and electrification allowed a new societal model

First however we need to release ourselves of the economic dream that will not materialize. We need to see that if we get something we can never possibly repay (fossil fuel energy), we are at the mecry of those that provide this at no cost (because no amount of production can pay for its consumed energy, and paper money is only that, how could we be repaying?). We are guests at a party that we did not help organize, we not even have an audience with the organizers. We should feel like leaving it asap.

The bright side is that there is enough energy swirling around in the oceans and atmosphere and coming from the sun, to live a neutral life and even to remove carbon and eventually (if needs be) live in closed environments to protect us from the eventually anoxic and toxic atmosphere. We need to redirect our resouces towards starting such an existence as early as possible and one ot the first steps is to do away with the autonomy of those that profit from the current proces : Banks, industry and energy companies. Nobody may say ‘Well you go ahead clean up, we will find our own way’. Carbon markets are a huge source of credit (which, if you get, it means oil consumption) and need to go.

A step everyone can take to remove bank autonomy is to buy gold and silver bullion. To buy and own real assets nobody controls. To help others attain them without interference of anyone, but firstly to get you own privately owned stash of precious metals. It is a vital part of the sustainable society because it makes it harder to waste energy or create unnecessary competition and it disables long distance distructive competition.

The key concept is autonomy, local autonomy. To achieve it we need to create an Agoracentric design of society, creating a patchwork of energy independent regions with independent industries and independend skill bases, food supply, but still with our current technologies like internet, mechanization etc. but without an over aching exploiting network that can destabilize and therfore control parts like we now see the US banks do with european economies. Any city can start its journey to independence today, it is legal, it creates jobs and wealth and it means security.

There is a good historic example of such a patchwork and it can be found in Germany before Bismark. These where competing regions a long way from any ocean. They competed in terms of quality of life, coherence of society, skills, because they had to. The result was a serious people that have been wealthy for the last hundreds of years and are about to become the worlds most industrious nation. Also the one with considerable renewable resouces and a high percentage of privately owned precious metals.

Why is buying precious metals especially silver so effective? Read this.

Creating the feudal underclass. The dependent are being cut off. There are no jobs because there is not the willingness to spend the energy. The talk is about economic principles that have no meaning. What is needed is a redesign of society.

Warmte van Wind, Simpel

Wie de vrieskou en sneeuwstormen in sommige streken ziet kan zich voorstellen dat deze gebieden een grote behoefte hebben aan olie en gas e.d. Het is me al een tijdje een raadsel waarom deze mensen geen gebruik maken van de wind.

Het beste voorbeeld dat ik tegenkwam was een vraag van een man in Alaska, die wilde weten of hij met zijn windturbine zijn huis kon verwarmen. Het word hem afgeraden omdat hij hoogwaardige electriciteit voor verwarming wil gebruiken. Hij en de expert die hem antwoordt denken niet verder dan hun neus lang is.

Het is wel te begrijpen dat we een energie verslinder niet meteen als oplossing zien. Ik heb het over wrijving. Wat we met onze handen in de kou doen snappen we wel, maar hoe we hiermee verder kunnen kennelijk niet.

[savoius windrad met as en wrijfton]

Nat Rothschild is een vijand van de mensheid

Mensen hebben een fundamentele cognitieve zwakte: Ze hebben moeite met het duiden van groeps intenties. Groepen die gecoordineerd opereren maar dit niet laten blijken zijn meestal in het voordeel. U vraagt zich af waarom ik dit schrijf, maar deze cognitieve zwakte is de reden waarom onze planeet ten gronde gaat. 4 graden warmer zal het in 2070 zijn, en dat is de genadeklap voor ons ecosysteem, en daarmee ons. Waarom kunnen we deze dreiging niet afwenden? Omdat we niet kunnen omgaan met vijandig groepsgedrag.

Nat De Rotschild is mondiale volksvijand nr. 1. Hij probeert momenteel een kolen gigant op te zetten vergelijkbaar met Barrick als het om goud gaat. Hij wint geld in en paait aandeelhouders. Hij belooft niet 50% of 100% return, maar vele malen de inleg. Nogal logisch als je op de nu nog primaire bron van welvaart zit, nl. kolen (vooral gebruikt bij de opwekking van electiricteit).

Totdat de burgers van landen er op staan de de regeringen de bedrijfs activiteiten in deze landen onder controle houden zal de wereld lijden onder actieve ondernemers en bankiers die ongehinderd en in groepsverband bijna onmerkbaar invloed uitoefenen en plannen maken om de eigen ambitie te sussen.

Om te ontsnappen moet er hernieuwde soevereineit komen, lokaal, nationaal, modiaal, en onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Dat is het makkelijkst door te lobbyen voor een verbod op internationale bedrijven (want voor het bedienen van internationale klanten is geen schone energie bron). Een klimaat discussie zonder aanpak van de globale economie is zinloos. Het lijkt overdreven, maar er is wel een natuurlijk mentaal mechanisme tegen groepsvijandigheid: Paranoia.