E- Decentraal, De Voorkant is de Achterkant

E-Decentraal, een federatie met bekende namen onder de leden, is een van de weinige initiatieven die in het kader van de Green Deal een subsidie is toegezen:

Wat houdt de ‘green deal’ die e-Decentraal met de overheid heeft gesloten in?

•     e-Decentraal is voor de rijksoverheid het aanspreekpunt voor lokale en decentrale initiatieven. Knelpunten die e-Decentraal signaleert zal de Rijksoverheid proberen daadkrachtig op te lossen. Daarvoor krijgt e-Decentraal bij EL&I een contactpersoon die intermediair is voor de hele Rijksoverheid.
•     Het Rijk draagt bij aan de startkosten van e-decentraal door de financiele bijdragen die e-Decentraal in 2011 van marktpartijen ontvangt te verdubbelen menskracht bij AgentschapNL ter beschikking te stellen.
•     e- Decentraal is bereidt bij het Rijk ingediende voorstellen op het gebied van zelflevering samen met de initiatiefnemers verder te ontwikkelen en concretiseren.
•     Vooruitlopend op en onder voorbehoud van het door de Algemene leden Vergadering van e-Decentraal goed te keuren werkplan gaat e-Decentraal in 2012 werken aan:

– Een overzicht van knelpunten met een strategie hoe deze op te lossen. 
– Een systeem van self assessment waarmee de initiatieven hun kwaliteit kunnen verbeteren. Financieringsarrangementen 
– Kennisuitwisseling 

– Draagvlak vergroten

 De Oprichters van E-Decentraal:

 • Greenchoice
 • Triodos Bank
 • ODE (Organisatie voor Duurzame Energie)
 • Duurzame Energie Koepel
 • Cogen Nederland
 • Alliander
 • De Windvogel
 • Zonvogel
 • DEPW (de Projectgroep duurzame energie projectontwikkeling woningbouw)
 • Energie Combinatie Wieringermeer
 • ReLocal
 • Wetering Verbetering
 • Pauline Westendorp
 • Eversheds Faasen

De acties en houding van deze organisaties leunt toch naar een bepaald markt conformisme, dat niks te maken heeft met een solide duurzame toekomst. Maar voor sommigen is de kritiek wel lastig te plaatsen. Het is echter toch vreemd dat je eerst de top zware organisatie opricht, die vervolgens lokale initiatieven probeert aan te trekken. Daarmee een stolp op deze (toch al met zeer onverschillige overheden te maken hebbende) initiatieven leggend. De markt wordt te veel gerespecteerd, het rijk steunt, maar waarom doet dit zelfde rijk extreem moeilijk over geld terwijl het voor een snelweg knooppunt makkelijk miljoenen laat uitgeven (met honderd duizenden die naar een vijvertje gaan). 

Wat Nederland nodig heeft is minder beperkingen zoals ‘niet meer dan anders’, zodat belasting betalers hun energie belasting en btw betalingen kunnen vervangen door eigen zonnestroom, zodat een mens stroom mag leveren aan de buren en niet voor elke scheet in onderhandeling hoeft met bestaande energie partijen. Een wet die maakt dat banken geen energie hypotheek mogen opstellen met een rente die vele procenten hoger is dan hun eigen kosten. Een land waarin het rijk wel helpt maar niet pretendeert een verandering te willen leiden die ze zelf niet lijkt na te streven. 

VAWT Bouwpakket

Een solide vertikale wind turbine van WindGenKits. Het vermogen lijkt maximaal 500 Watt bij 400 RPM, dat

de ‘Windrazor’ versie (met andere bladen dan de standaard Lenz set) wel lijkt te kunnen halen. De basis is in ieder

geval stevig en lijkt prima in staat ook de kracht van een twee keer zo grote diameter te kunnen verwerken.

Centraal Geregelde Schaarste versus Gedistribueerde Overvloed?

We zien vandaag rellen in Rome, waar demonstranten een gebouw van defensie in brand hebben gestoken, op Wallstreet zijn de demonstraties al weken bezig en op het Malieveld en in Amsterdam werd ook gedemonstreerd. De leuzen zijn ‘Belast de rijken’ en ‘Weg met de grote corporaties’, en ‘We are the 99%’. Deze demonstraties heb ik persoonlijk al jaren terug aangekondigd, omdat ze een gevolg zijn van lang ontkende misstanden op Wallstreet, die de volledige steun hebben van de amerikaanse regering. Het gaat hier om een resource oorlog die momenteel nog via de fianciele markten wordt bevochten, en die leidt tot toenemende centralisering op financieel gebied, zoals vandaag de genadeslag lijkt te zijn gekomen met de krantekop

"G20: IMF krijgt alle middelen die nodig zijn"

Het IMF krijgt alle middelen die nodig zijn. Zo wordt een recent nog zo goed als failliete organisatie de arbiteur van Europa. En guess wat, de arbiteur is partijdig, namelijk gedomineerd door de VS. Maar een veel prangender vraag is : Wat doet de arbiteur? Het antwoord is : De arbiteur maakt het mogelijk op dezelfde voet door te gaan. Doorgaan met de dingen doen zoals we die nu doen, dwz een consumenten economie die de natuurlijke hulpbronnen als onuitputtelijk beschouwd, die draait op fossiele brandstoffen of kernenergie, en waarin (volgens vele experts) de meest schandalige dingen met het spaargeld en de beleggingen van consumenten wordt gedaan.

Krantekop "Helft pensioenfondsen onvoldoende gedekt, ‘drastische’ stappen nodig". Wacht even, die mensen hebben hard gewerkt en gespaard nietwaar? Wat is dat eigenlijk ‘gedekt’ ? Dat heeft met de financiele markten te maken. Hadden pensoenfondsen zich daar verre van gehouden en alleen goud ingeslagen, dan was het spaartegeod van pensionado’s bijna 50 keer zoveel waard geweest als in de 70’s (ruweg 1500/30 dollar). 

Krantekop ECB-lid: Europa lijkt op riskante belegging. Regeringen mogen niet zomaar voorwaarden rond staatspapier veranderen, dat maakt ze erg riskante regio’s. Dat is ook de bedoeling. Eigenaren van staatspapieren zijn al lang niet meer de burgers die hun spaarcentjes veilig willen stellen, er is een ‘bond market’ die gebruikt wordt om de vernieuwing van leningen van complete landen onder druk te zetten, en daarme de politieke stabiliteit. Voorbeeld Griekenland, voorbeeld Spanje. Als de ratings agencies beslissen dat de aanval moet worden ingezet, dan melden ze een downgrade, en plotseling worden alle leningen voor een land een stuk duurder, daarmee de problemen verergerend.

Maar wat is nu de reden van al deze onrust en medogeloze afbouw? De reden ligt in de waarde van het ruilmiddel en de continuiteit van productie. Er is een ‘currency war’ aan de gang tussen alle landen met een fiat valuta. De enige uitzonderingen zijn Vietnam (waar goud normaal wordt gebruit), Indonesie, de staat Utah inde VS, de oosterse markt in London (waar met ziver en goud kan worden afgerekend). Niet omdat goud iets bizonders is, maar de waarde ervan is niet centraal te beinvloeden want hij is voor een deel cultureel, en in geval van zilver intrinsiek vanwege de intustriele toepassingen.

De currency war geeft nog steeds geen uitleg aan wat de reden is van de onrust, want niemand kiest voor een currency war, er is maar weinig te halen (bv. verlaten winkelcentra, of leegstaand koophuizen), dus als er een kustnmatige storm wordt opgewekt is het niet om te graaien. Wat men probeert te graaien is geld, bijvoorbeeld door de illegaale hypotheek contracten niet legaal aanvechtbaar te maken (het MERS verhaal, namelijk dat de hypotheken in de VS via een database werden geadministreerd waardoor de koop contracten niet valide waren en banken dus geen recht op de hypotheek aflossingen hebben, dat hebben ze niet, maar de rechtzaak is afgewezen). 

Waarom wil iedereen dat geld hebben? Waarom is meer krediet steeds een oplossing? Waarom is het een aanhoudende contractie? De vraag is eenvoudig te beantwoorden, het levensbloed van de westerse economien wordt er langzaam aan onttrokken en de strijd er om is nog steeds een financiele strijd, het is de strijd om energie. De waarde van geld wordt door het machtsvelies van met name de VS steeds moeilijker te garanderen. Het functioneren van de markten wordt een steeds lastiger te beheersten iets. Omdat steeds meer mensen geen keuze hebben tussen al dan niet kopen, zebesteden hun geld aan hun eerste levensbehoeften, voedsel, medische zorg, in een wereld waarin alles via geld geregeld wordt.

Economen hebben een term ‘price elasticity of demand’, die aangeeft dat de prijzen van goederen kunnen varieren met de vraag. Zijn er weinig kaartjes voor een Stones concert, dan is de prijs hoog, en zijn er heel veel dan is de prijs lager. Voedsel heeft volgens een recent rapport uit Engeland een bepaalde range waarin prijzen kunnen varieren. Daarbuiten geven mensen het kopen op, zodat de vraag afneemt, en daarom zal het westen waarschijnlijk redelijke prijzen blijven zien…‘she rubs the lotion on her skin or else she gets the hose again’…Economen rekenen op het verhongeren van mensen die het voedsel niet meer kunnen kopen.

Maar toch is er geen verklaring voor zulke onempathische denkbeelden als een wereld waar gebiedsdelen langzaam de kracht om op de markt te kopen verliezen en op de eigen middelen aangewezen worden (die ze in geval van bijvoorbeeld Kenya simpelweg niet hebben,de kunstmest wordt daar ingevoerd, en dat leidde al eerder tot paniek). Er is kennelijk een schaarste die toeneemt, en deze moet kost wat kost blijven toenemen. Die schaarste is energie schaarste. Die schaarste is kunstmatig. Hij is misschien niet onterecht als het om consumenten gaat. Niet iedereen heeft een Hummer en een wide screen TV nodig, sterker nog, niemand heeft die nodig. De economische crisis leidt daarom voor een deel tot verstandiger keuzen bij de besteding van geld, en dus van energie voor productie van goederen. De toenemende schaarste is ook vanwege de wens van de industrieen om efficienter te produceren voor minder mensen, naast dat de energie naar Azie verhuist.

De energie crisis/transitie/migratie is de oorzaak van de financiele crisis. Maar daarnaast is er een zn/ ‘Peak everything’, dus peak oil, water, life, you name it. Peak oil en peak life zijn overigens gerelateerd, maar dat is nu even niet zo relevant. De sleutel is energie, en dan bedoelen we niet olie, kolen of gas, nucleair maar energie and sich. Het probleem is dat de economische theorieen als doen hebben gehad de energie consumptie te maximaliseren, en daarom is er een crisis, want dit maximaliseren is niet meer gewenst. Op een andere manier gezegd, de economen en financieele instituten worden door de deskundige beslissers aan de kant gezet, en ze maken het voor ons een zo pijnlijk mogelijke ervaring. Ze worden aan de kant gezet als eigenaren van de Centraal Geregelde Energie distributie.

How Oil Companies Kill, The Koch Borthers

Help us promote solutions and drive action. Oil companies will not quit until the oil is gone, and then how are you going to build the renewable future? Take control of your resources.

The article

Quantum Locking and Quantum Levitation

Quantum locking is an effectin superconductors where they concentrate magnetic field lines into ‘quantum flow tubes’. That results in the superconducting material resisting movements that will change the field (quantum trapping/locking). Apparently this requires thin superconductors as are demonstrated in the video’s below.

CIGS Waiting to explode?

Als je 1 cell kunt opdampen dan kun je er miljoenen opdampen 

CIGS photovoltaic cells, or Copper Inidium Germanium Selenium mixtures can be designed for specific band gaps which determines what types of light they can convert into electricity. EMPA in Switzerland reports 18,7% efficiency with their CuIn1-xGaxSe2 cells. The trick apparently lies in the thickness of the Gallium layer, a parameter that can simply be varied. This means thin film flexible cells with output better than current Silicon cells (14%-17%). The support materials for these cells will make them cheaper to produce, easier to transport, more productive and less energy intensive. CIGS are usually overinvested and keep failing for mysterious reasons, probably because the energy sector likes their turnover on the energy intensive production of solar grade silicon and panels. Let’s hope this gets out of the lab soon and is made available at a margin that is not exploitative for a change.

Dutch link  het nederlandse artikel refereert aan een rendement van 20% voor silicon cellen, maar die zijn niet te koop.CIGS is beter.

Energie Uit Het Niets

100 tot 200 graden warmte door hoog vacuum 

Nee, dit betreft niet zogenaamde free energy, met mooi gewonden spoelen en magneten e.d. Dit gaat over een van die simpele principes waar mensen jaren van blijven zeggen "dat is te moeilijk, dat lukt niet, dat gaat geen 40 jaar mee". We hebben het over vacuum isolatie. Wat werkt in een thermoskan en in een vacuum buis collector is het vacuum in de kan en tussen de glaslagen. Vacuum geleidt geen warmte (het is immers niets), glas laat geen warmte straling door, dus heb je fantastische isolatie.

Evacuated = vacuum 

De moeilijkheid zat hem in het intact laten van het vacuum. In vacuum buizen lekt zeer langzaam gas in de buis zodat de perstaties in de loop van de tijd omlaag gaan. In grote centrales wordt dit vacuum dan ook telkens ververst (gassen weggepompt). Maar de vacuum buizen hebben een klein oppervlak. Daardoor verzamelen ze veel minder energie dan met het oppervlak zou kunnen. Het lastige met vlakke plaat collectoren is ook dat deze de luchtdruk moeten kunnen weerstaan. Als dat probleem zou zijn opgelost heb je opeens een soort warmte diode gecreerd, want zonlicht kan wel door het glas, maar warmte die deze opwekt kan er niet meer door terug.

‘Niet meer dan anders’ maar een stuk productiever..(zingg!)

Het bedrijf dat deze miraculeuze vinding heeft kunnen patenteren is TPV Solar in Zwitserland. Het is een revolutie want het betekent dat je nu zoveel energie van een m2 mag verzamelen dat je met die warnte van alles kunt doen, natuurlijk verwarmen, maar ook koelen en aandrijven, want op een zonnige dag wordt het extreem warm in zo’n vacuum plaat collector (tot 300 graden).

We hebben al wel vacuum dubbel glas, meestal monumenten glas genoemd, maar dat is in de markt gepositioneerd voor de grote budgetten van monumenten restauraties. Het zou interessant zijn om te kijken of dat niet wat goedkoper op de markt te brengen is zodat het in zonnecollectoren gebruikt kan worden. De truc met bovenstaande collectoren zal ook zijn dat deze maar deels glas gebruiken, het zou best kunnen dat het vacuum tusen glas en aluminium wordt gehandhaaft. Het bedrijf heeft overigens een aantal recente en redelijk voor de hand liggende patenten, ook bv. voor een PV paneel dat licht en warmte gebruikt, iets wat met hun nieuwe product ook kan als het wat heter wordt.

Monumenten glas met vacuum isolatie, de support pillars zijn er om de luchtdruk te weerstaan die anders het glas zou inbuigen. 

Het aanwenden van vacuum voor isolatie is wel intrigerend, want u hoeft alleen de lucht maar weg te pompen en de warmte kan geen kant meer op (behalve stralings warmte die met alu folie terug kan worden gekaatst). Er zijn tegenwoordig coatings die vacuum goed kunnen handhaven (zeer gasdicht zijn) dus misschien zijn er wel lichte panelen te maken die zeer sterk isoleren. Ook zou men kunnen kijken of normale isolatie ramen die vaak met een gas gevuld zijn (omdat sommige gassen beter isoleren dan normale lucht) toch leeg te zuigen zijn, dwz dat deze aan het begin van elke winter even vacuum gezogen moeten worden. Onderhoudt is een taboe bij veel produkten, maar als het iets oplevert dan zou het juist banen scheppen. Een slimme uitvinder kan een piezo electrische vacuum pomp uitvinden die je in ramen kan aanbrengen zodat ze zichzelf (bv aangedreven met een PV paneeltje) vacuum houden. Weer een ander optie is om ITO (tin oxide) folie te gebruiken, dat eigenschappen heeft vergelijkbaar met glas (licht doorlatend maar IR straling blokkerend), maar op plastic substraat. Een vacuum plaat met ITO op teflon over een dun vacuum met alu achterplaat en je hebt een collector als hierboven. 

De Volkskrant Meldt Onze Extinctie

In de Volkskrant lezen we vandaag "Planteneters zullen omkomen door klimaatverandering". Zo’n titel op zichzelf is al een dombo prijs waard. Iedereen eet planten, vlees komt van dieren die planten eten. 

"Door opwarming hebben de dieren meer voedsel nodig, maar er zijn niet genoeg planten voor ze om te eten. Veel planteneters zullen dus van honger sterven.

Ja, als je er niks aan doet dan gaat alles dood, net als bij de End Permian extinction. Maar de Volkskrant houd opties achter de hand:

"Sterfte van planteneters kan gevolgen hebben voor de hele natuur.

Kan? WTF ? KAN ?

"Als er minder planteneters zijn, is er namelijk ook minder voedsel voor vleeseters. Ook hun aantallen zullen dan teruglopen.

Nu druipt het hersenvet uit mijn neusgaten… Om het een irrelvante spin te geven sluit het af met

"De gevolgen zijn het grootst in tropische oceanen, verwachten de wetenschappers."

In brand met de Volkskrant. Het gaat over het leven op aarde. De video hieronder legt goed uit hoe dit in zijn werk zal gaan (kan? dan hebben we slimmere redacteurs nodig).

Voedselrellen en Waterschaarste

Flapdrollen 

"De prijs van voedsel is weer zo hoog, dat er in een aantal ontwikkelingslanden opnieuw voedselrellen kunnen uitbreken" 

Als je de industrie zijn gang laat gaan betaal je op gegeven moment voor alles. We betalen al voor onze stroom, terwijl met volledige benutting van duurzame energiebronnen deze stroom nagenoeg kostenloos zou moeten zijn. We betalen met onze veiligheid voor onze fossiele enrgie huishouding. Nu wil men dat we meer gaan betalen voor water, omdat dat schaarser wordt. Water hoeft niet schaars te zijn als je het maakt met andere processen dan het hoge druk RO (reverse osmosis) proces.  Het gaat niet werken als we allemaal meer voor water gaan betalen, want dan wordt het niet minder schaars, alleen duurder en vallen er mensen buiten de boot. Het gaat alleen werken als we OPLOSSINGEN introduceren in plaats van problemen. In het artikel waaruit de quote hieronder komt wordt ook de schuld van de rellen in Noord Africa gelegd bij speculatie. Inderdaad, het was een strategie uitgestippeld door Blythe Masters een uiteengezet in een boek van Pierre Jovanovic die de onrusten in het midden oosten als onderdeel hadden. Maar laten we ons vooral richten op de wensen van de groep die onze wereld in de verdoemenis drijft.

"Volgens Brabeck-Letmathe wordt ook water steeds schaarser, vooral omdat mensen er te veel van gebruiken. De prijs van water zou moeten worden verhoogd, zodat bedrijven en consumenten er zuiniger mee om zullen gaan, aldus de topman (bron).

Watersplitsen met zonlicht

We worden geacht te streven naar de waterstof economie. Dit is niet helemaal nodig, en zeker niet voor auto’s (die hoeven alleen vervangbare batterijen te krijgen), maar het kan ook geen kwaad. Hoe komen we aan die waterstof? Veelal wordt hydrolyse voorgesteld, met behulp van electriciteit (van bijvoorbeeld zonnepanelen). In werkelijkheid komt het voornamelijk van gas centrales die methaan (CH4) ontdoen van de C met groot verlies van energie en onderwijl veel CO2 producerend. Niks groen aan op deze manier. De meest elegante manier van waterstof maken is met behulp van zonlicht. Dit kan met zogenaamde photochemische catalysatoren. Daarvan zijn er al een hoop en sommige zijn ook al op industriele schaal in gebruik, alleen daar horen we weinig van.

Dit is een studie post, practische voorbeelden zullen hier worden verzameld. 

Let op : Nocera gebruikt zonnepanelen!

Stoffen die goede kandidaten zijn 

GaN + Sb 

Rust (Iron Oxide)

ZincSulfide 

Cu TO2 

TiO2/ZnS/CdS

NaTaO3

Studie

Titaniumoxide TiO2

AgTiO2 

AuTiO2  also

One mole of hydrogen weighs two grams and has a volume of 22,4 liters 

At 100 Watt/M2 the production was 147 MicroMole/Gram AgTiO2, so that is 147 millionth Mole. Times 1000 that would be 147 thousandst of one mole or 147 * 22,4 / 1000 liter =  3,29 liter per hour using 1 kilo of AgTiO2. With concentrated sunlight, easily surpassing 10.000 Watt/m2 one would be looking at 329 Liter of hydrogen per hour, or 1500 liter on a sunny day for small CSP hydrogen plant.