Agoracentrische Technologie I : Vertical Farming

Het produceren van voedsel in de buurt van de gebruiker is een van de elementen van de Agoracentrische maatschppijmodel. Het bespaart transport kosten en water gebruik. Het zou zeker in droge gebieden met veel zon veel energie kunnen besparen. Het is niet gezegt dat een oplossing altijd high tech moet zijn, maar in steden die hun voedsel aanvoeren en onderzoeken of urban farming mogelijk is kan dit soort vertikale systemen een uitkomst bieden. Er is weinig fantasie voor nodig om het tot een 100% gesloten systeem te maken (als de zonnestraling wordt genegeerd), zeker als de mest (van de apen in dit geval) wordt gebruikt in de kas.

Vertical farming is not a new concept. Many people have proposed it, for vegetable and animals. Mr. Dickson wrote a book about a high tech approach.

Voordelen van vertical farming (bron)

   1. Productie Het Hele Jaar Rond
   2. Geen afval Water of Grondwater Vervuiling
   3. Minder Gebruik van Fosiele brandstoffen
   4. Benutten verlaten bouwerken
   5. Geen negatieve weersinvoeden
   6. Mogelijkeheid om zelfvoorzienende groeikernen te bouwen
   7. Benutting van afvalwater stromen
   8. Generatie van electriciteit door biogas fermentatie op basis van plantenresten
   9. Creert nieuwe banen
  10. Vermijd makkelijke overdracht van ziekten
  11. Herstelt het ecosysteem  

Meer architectonische wonderen hier


Naast Vertical Farming zijn is er ook de vertikale tuin, de begroiede wand. Deze bieden koeling door evaporatie in de zomer en een zekere isolatie door afscherming van de wind in de winter. Daarbij zijn ze laag in onderhoud en goed voor de standse lucht kwaliteit. Misschien niet meteen noodzakelijk in het agoracentrische model, maar zeker aanterkkelijk. Een zeer bekende ontwerper van dit soort tuinen is Patrick Blanc. De resulaten zijn vebluffend. Hieronder een paar impressies.

Op De Drempel van de Derde Wereld Oorlog

Al jaren leggen militaire analisten uit dat wanneer Zuid Korea in gevecht komt met Noord Korea, de VS zal/moet helpen. Ze zeggen ook dat omdat de VS al in gevecht is in Irak en Afganistan het gebruik van nucleaire wapens de voorkeur zal hebben. Deze dagen worden de stappen genomen om deze oorlog te beginnen.

China steunt Noord Korea met voedsel en brandstof. Het veroordeeld het gedrag niet. Wie verder kijkt dan zijn neus lang is ziet n dat Noord Korea de militaire basis is van China. Noord Korea ziet al enige tijd provocatie, en nu ook weer (omdat Zuid Korea het aangevallen eiland met meer manschappen bevolkt). Er komen gevechten, en de VS heeft 10.000 man aan de grens.

Er is geen reden voor de VS om Zuid Korea te steunen. Het is omdat de Noord/Zuid standoff een proxy is voor de VS/China relatie. Maar naast deze opzettelijke constructie (net zo’n mechanisme als dat leidde tot de eerste wereld oorlog) zijn er practische zaken die voor China een te groot risico vormen.

Als de VS een aanzienlijke vloot richting Zuid Korea stuurt (waar de aanwezigheid toch al groot was) dan kan het zijn da china zich gedwongen voelt eerder en directer te reageren. Het is onacceptabel om omsingelt te worden door een maritieme nucleaire dreiging. Het creert problemen mbt de brandstof toevoer die een vernietigend effect kunnen hebben op China.

Er zijn goede redenen voor de VS om China in de pan te hakken, dat is historisch gezien de gewoonte geweest als Azie opstond tegen het westen. De recente cooperatie tussen Rusland en China (directe valuta handel) en de cooperatie russen de Navo en Rusland op het gebied van het raketschild (een zet om het nucleaire evenwicht te herstellen) en het aflopen van het US/Russische nucleaire verdrag (getorpedeerd door dezelfde republikeinen die iran willen bombarderen en een wereldoorlog verwelkomen) vergroten het gevaar en linken alle landen aan elkaar. In feite zijn alleen landen uit de routes en met eigen energie voorziening souvereign. Nederland hoort daar (dankzij dom beleid) niet bij.

Vergis u echter niet. Als Noord of Zuid Korea een volgende aanval uitvoeren is de keten getriggered en zal het meest desastreuze conflict in de wereld geschiedenis zich ontspinnen. Het is niet duidelijk hoezeer Europa getroffen/betrokken zal zijn.

Energie Bottom Up I

Dit blog is geweid aan de werkelijke energie uitdaging waar we voor staan. Momenteel wordt nog een spel gespeeld met onze toekomst, een zeer immoreel spel, omdat de regel is : Verbruik fossiel of we maken je financieel kapot Vraagt u zich af waarom er geen krediet is voor zonnepanelen (50% oid)? Een 50% krediet betaalt zich toch terug in vijf jaar? Laat het 10 jaar lopen en je hebt een opbrengst van ongeveer 7%, no brainer nietwaar? Daaraan kun je meteen zien dat er iets serieus mis is met onze maatschappij. Als we dat probleem niet fixen kunnen we de rest vergeten als kinderspel. 

Ziehier het probleem:

 Dit plaatje is afkomstig uit een analyse van de TU Delft met de naam ‘De Energievoorziening van Nederland, Vandaag (en Morgen?)’. Dit is op basis van maatschappelijk verbruik uw persoonlijk verbruik. Er wordt ingeschat dat de energie behoefte in kWh bijna 50 keer zo groot is dan u op uw meter ziet. Dit is niet opvallend omdat het 50 keer meer is, natuurlijk vinden er processn plaats ter onze behoefte, maar denk er eens over na. Dagelijks is er per nederlander 50 keer meer energie nodig dan die nederlander zelf gebruikt. Laten we voor het complete plaatje aannemen dat we 2/3 warmte nodig hebben, dus 12 kwh per persoon per dag en dus 16 keer zoveel gebruik buiten ons zicht.

Dat daar iets mis mee is kan men meteen zien. Het zou kunnen betekenen dat we tijdens ons werk gemiddelde deze hoeveelheid energie gebruiken nietwaar? Elka dag gebruikt de gemiddelde nederlander 192 kWh energie tijdens zijn werkzaamheden. Al deze werkzaamheden zouden noodzakelijk zijn voor ons bestaan nietwaar? Het wordt uitgelegd:

"Overigens is dit slechts een indicatie van onze werkelijke “energie-footprint” – de hoeveelheid energie die waar ook ter wereld wordt ingezet ten behoeve van onze levenswijze. We importeren goederen die in toeleverende landen voor een zekere
energievraag zorgen. Denk aan automobielen, productiemachines voor de industrie, veevoeder voor onze intensieve veehouderij, enzovoort. Omgekeerd hebben we een grote staal- en (petro)chemische industrie en de landbouwsector, die voor een belangrijk deel hun producten exporteren. Onze inzet van brandstoffen voor het internationale vervoer komt voor een belangrijk deel ten goede aan mensen die buiten onze grenzen wonen. De werkelijke energievraag per persoon is dus een andere, maar dat punt laten we hier verder buiten beschouwing"

Ok, maar hoeveel energie is dan wel nodig om onze huidige welvaart voort te zetten? Dat is een veel gecompliceerdere vraag dan kijken hoeveel we nu gebruiken en dit extrapoleren naar de toekomst. Het roept ook andere vragen op.

Een andere benadering het Energie beslag

Misschien meer relevant is het zogenaamde energie beslag. In 2001 heeft het RIVM een analyse gemaakt voor het energiebeslag en consumptie patroon in 2030. Daarin staat de volgende grafiek: 

In deze calculatie zit alles wat we nodig hebben inclusief vakanties, kleding, taxi ritten eten etc. Een zeer grondige analyse. Deze valt slechter uit dan de eerste. Ons gebruik gaat namelijk naar 227 kWh/dag (gerekend vanuit 300 GJ per jaar. Het energie gebruik is (volgens het rapport) ruwweg verdubbeld sinds 1995.

Een ander plaatje is het directe versus indirecte energie gebruik per gebruikscategorie. Dit is wel interessant want het zijn die indirecte energie lasten die ons de das om lijken te doen.

Verwarming en verlichtig valt in de categorie ‘woning’ en algemene consumptie ten behoeve van de leefomgeving (dingen in en om het huis) valt in de categorie wonen. Winkelen is van de consumenten kant inderdaad weinig energie intensief. De ‘markt’ daarentegen is energieintensief. Energie gebruik is anders verdeeld dan in de recentere analyse. Dit is alles best interessant maar er blijkt op geen enkele manier dat er keuzes gemaakt moeten worden. Waarom? Vanwege dit grafiekje:

Piek wadduh?

Net als dat schulden die niet kunnen worden betaald niet zullen worden betaald (hoewel het IMF de schijn levend probeert te houden) zal energie die niet beschikbaar is in 2030  ook niet gebruikt worden in 2030. Tot nu toe ben ik nog geen analyses tegen gekomen die rekening houden met piek olie. Uit het bovenstaande grafiekje is wel snel te zien waar de grootste impact zal zijn van een belemmerende prijsstiging en zalfs ransoenering van brandstoffen, en dat is in de voedsel voorziening, de ‘markt’ (ofwel de categorie ‘wonen’) en vakanties. Het laat ook zien waar we het beste onze gewoonten kunen veranderen om de grootste besparing te realiseren. Helaas zal de vrijwillige besparing snel worden ingehaald door de noodzakelijke besparing, mede vanwege de vage grafiekjes van het EIA en de nederlandse onzelfstandigheid op dit gebied (want waarom komen we zelf niet tot zulke resultaten?).

Maatschappelijker herconfiguratie

Persoonlijk concludeer ik uit bovenstaande analyses dat de omslag die we moeten maken niet die is naar andere energie bronnen, maar naar een ander model van productie en consumptie. We moeten denken aan de eigen fysieke arbeid als onderdeel van de oplossing totdat onze energie inzet vervangen is door alternatieve bronnen (waarvan we er nog een aanzienlijke hoeveelheid moeten maken). Zelf zonder de uitdagingen van het klmaat probleem s het waarschijnlijk dat we naar een compleet ander wereld model gaan, het (voor de grap door mij) zogenaamde Agoracentrische ofwel dorpsplein gerichte model.

Solar LED Sign, LED Reclame Zonder Netstroom

Misschien heeft u een huis te koop staan zonder electriciteit, misschien wilt u maatschappelijk verantwoord reclame maken, kijk eens naar de video hieronder. Wij maken LED borden op maat tegen een redelijke prijs, en kunnen tevens borden verzorgen die op zonnepanelen werken, eventueel met accu zodat ze overdag stroom vangen en ‘s avonds rustig doorgaan met aandacht trekken. Meer info? Email ons hier.

65% Van De Olie Voorraad Nog Niet Gevonden

De IEA laat zien dat 65% de olie toevoer die we de komende 20 jaar gaan genieten nog niet is gevonden. Piek olie is hier en niet bescheiden.

Aan de Klimaat Ontkenners

stap 1. Realiseren dat je als klimaat ontkenner jezelf eeuwig te schande maakt. 2. Starten met de commerciele mogelijkheden zien. 3. Tien keer zo hard aan het probleem trekken dan al gebeurt, want dat is nodig.

Shale Gas is Geen Onderdeel Van De Oplossing

De financiele wereld zal rapporten blijven produceren over hoe en wat te doen met het klimaat probeleem. Steeds in de context van het systeem dat het probleem heeft veroorzaakt. Deutsche Bank heeft nu een rapport waarin het beweert dat Shale Gas (gas uit steenlagen op ongeveer 2 km diepte) de emissies van de VS sterk kan verminderen. We hebben het wederom over Hydraulic Fracking, de methode die het grondwater met methaan en kankerverwekende stoffen vergiftigd en hele gebieden onbewoonbaar maakt.

Quote:

"The report assumes that environmental problems
associated with hydraulic fracturing or "fracking" of shale gas are
minimized as the technologies mature.
"

Dit is altijd de tactiek. In het Charney rapport over het klimaat probleem uit 1967. Technologie zou het ontstane klimaat probleem wel oplossen volgens Regean. Dat is ook het argument van Bjorn Lomborg vandaag, die in de NRC mag publiceren.Die maniak zegt dat omdat het ‘te moeilijk’ is om vandaag te verduurzamen, we maar moeten doorgaan zoals we dat nu doen en hopen op een technologische innovatie. Wilt u dat we geen groter risico gaan lopen? Dan moet er snel iets gebeuren.

Zolang banken krediet mogen verstrekken op basis van winst beloftes zal het plunderen en vergiftigen van onze planeet doorgaan. Shale Gas biedt maar een tijdeljke oplossing, daarna moeten we toch overstappen op de eeuwige duurzame welvaart. Het is echter de vraag of onze planeet tegen die tijd nog bewoonbaar is. 

Stervensbegeleiding voor Moeder Aarde, doet u nog mee?

In de gebruikelijke verhullende taal die we rond milieu zaken in de VS vinden lezen we op de Huffington Post ‘EPA Affirms Threat Of Rising Ocean Acidity‘ . Affirms, benadrukt. De EPA legt er de nadruk op dat CO2 in de lucht een ‘impairing’ ofwel remmend effect heeft op leven in het water. No shit. Leven in het water kan zeer gevoelig zijn voor de zuurgraad ervan, daarom verdwijnt het leven in alle wateren, tot nu to 25% van de hogere levensvormen en 40% van het voor leven op aarde essentiele phyto plankton. 40% van AL het plankton. Dwz 20% van de zuurstof productie op onze planeet. Hallo! 

De scheidslijn moet getrokken worden tussen degene die fossiele brandstoffen willen gebruiken, die hierom oorlog willen voeren en die de natuur als te gebruiken ‘bron’ zien tot er niks meer over is tegenover degenen die de impact van het gebruik van fossiele brandstoffen willen beperken, en met het huidige ecosysteem verder willen (want het complete pakket levensvormen staat op het spel). Dat vereist dat mensen de macht uit handen nemen van degene die rijker en of machtiger worden door de uiteindelijk dodelijke energie en exploitatie gewoonten.

Een bruut gevecht is fascinerend, maar de brute aanranding van de draagkracht van onze planeet moet ons wakkerschudden in plaats van leidzaam vermaken.

Energie bedrijven liegen en dat gaat in de toekomst levens kosten

Geodkoopste Zonnepanelen Bij Urgenda

Stichting Urgenda biedt zonnecellen aan
tegen bodemprijs. Omdat de overheidssubsidie voor zonnestroom tekortschiet komt
er nu een particulier initiatief. Er zijn 10.000 pakketten te koop. Meer hier. Datashet hier.

De prijs per Wp is ongeveer 2.20 Euro. De website zonnepanelen.nl bied panelen aan voor 2.95 Euro per Wp. Dus Urgenda is voordeliger. Of het zo voordelig is als zou kunnen is de vraag. De prijs voor panelen schommelt rond the 1.30 per Wp, de prijs van inverters rond de .50 ct (en dat kan véél lager) en gezien de bevestigings materialen erbij zitten is het geen slechte deal.

Zonnepanelen zijn duur omdat fossiele brandstoffen nodig zijn voor de raffinage van mono kristallijn silicium (30% van de kosten). PV enthousiastelingen zullen zeggen dat meer investeringen in PV de prijs zal laten dalen, maar wat ze bedoelen is dat de mergae met het huidige proces door competitie zullen worden geminimaliseerd, de hele tijd zit de energie leverancier op de achtergrond te lachen. Anders gezegd, een zonnepaneel koopt zich energetisch vrij.

Men kan ook zonnewarmte gebruiken voor de raffinage van silicium (voorbeeld voorbeeld). Dan is de productie veel goedkoper en kan deze op grotere schaal plaatsvinden.

Analyse : Energie Transitie Kan Nog 131 Jaar Duren

In de recent gepubliceerde paper ‘Future Sustainability Forecasting by Exchange Markets: Basic Theory and an Application’ van Nataliya Malyshkina and Deb Niemeier analyseren zij op basis van een eigen methoden (die rekening houden ment markt werking) het komende transitie proces van fossiele naar schone technologien. Hun doel was om beleidmakers de werktuigen te geven om betere inschattingen te maken omtrend de effectiviteit van maatregelen. Zij komen tot de conclusie dat duurzame technologieen pas markt rijp zijn in 2140! Met piek olie verwacht tussen 2010 en 2030 merken ze op:

Obviously, our results suggest that there is a potential danger that crude oil will be depleted before it can be replaced
by viable substitutes
.”

Als mogelijke factoren die hun conclusie kunnen beinvloeden noemen ze toenemende efficiente, afnemende vraag naar olie door prijs stijging en nieuwe winnings technologien voor fossiele brandstoffen.

De methode is gebaseerd op de relative performance van aandelen in de olie en alternatieve energie industrie onder een stochastisch bepaald innovatie regime. Ze lenen hierbij van het concept ‘predictive markets’, de voorspellende waarde die te vinden is in het belegingsgedrag van grote groepen investeerders. Op dit principe is oa de website intrade gebaseerd waar ‘aandelen’ gekocht kunnen worden in allerlei mogelijke gebeurtenissen, bv. een verkiezings uitslag. Meer hier

Sorry, ‘vrije’ markt

Het is een interessante analyse. Aangenomen dat het model correct is zegt het een hoop over de validiteit van het markt argument. Investeerders zullen niet snel genoeg geinteresseerd zijn om piek olie voor te zijn. De markt gaat het niet redden. Dat is geen nieuws. Maar het is bijna ontwapenend hoe naief de markt wordt benaderd.

Ten eerste is het goed om vast te stellen dat we niet naar de voorstanders van marktwerking moeten luisteren.

Ten tweede kunnen we vaststellen dat we een enorm probleem hebben.

Ten derde kan ik u verzekeren dat de auteurs jammerlijk hebben gefaald, de markten doen niet ter zake.

Het is misschien een verstandige vraag hoe snel en op welke manier we moeten ingrijpen, en of dat in het huidge klimaat waarin de financiele spelers domineren wel kan. Het is hier al eerder gezegd dat we onder druk van de banken en olie maatschapijen bezig zijn met een heuse Geocide. Olie maatschappijen begrijpen niet dat onze olie verslaving hen verplicht ons voor te bereiden op de cold turkey die komen gaat. 

Voor liefhebbers, over de ‘markt’

De markt staat stijf van prijsafspraken en wettelijk geregelde bescherming. In de financiele sector (onder de SEC, de CFTC, de rating agencies en onder de banken en beursen) wordt ongehoorde fraude gepleegt. De markt in de VS is al een tijd volledig afhankelijk van een lage rente, flashtrading (stelen van de belegger door sneller te handelen dan een mens ooit zou kunnen), ongedekte derivaten en Comex goud en zilver prijs manipulatie (waarvoor JPM nu wordt aangeklaagd). Er is helemaal geen eerlijke aandelen markt om iets over te zeggen. Het gedrag is niet random. En als het om innovatie gaat dan hebben we het nog niet over het kreupele patentrecht, waarbij recent de regels voor openbaring van uitvindingen is versoepeld (mensen kunnen nu patenten krijgen voor meer voor de hand liggende op logische ideen). Dat wordt iig soepel innoveren!

Een andere zwakte is dat het hele financiele systeem, de dollar alleen gebaseerd is op het feit dat de meeste grondstoffen in dollars verhandeld moeten worden, oa de zogenaamde petrodollar die nu meer dan ooit onder druk staat. Zonder petrodollar geen olie voor de VS, zonder olie geen productie (die was er toch al niet de laatste tijd). De ‘markt’ houd niet veel rekening met hinderlijke logistieke kosten, ook dat zal veranderen. 

Moeten we de meest onverantwoordelijke mensen laten bepalen wanneer het genoeg is geweest en we serieuze hardere, markt onafhankelijke maatregelen moeten nemen?