To our Podcasts

Geen Gas? Maar Wat Dan?

Henk Kamp wordt gegrild omdat hij voorstelt gas te gaan winnen in de Noordzee (een idee dat hij ongestraft mag aanprijzen bij Jinek). Het is ‘onrendabel’, en natuurlijk een klap in het gezicht van elke klimaatbewuste burger.  Jan Rotmans schrijft een stuk in de FD dat alleen averechts kan werken. Hij snapt niet dat een Financieel Dagblad (DF) lezer die leest “Er is no x miljard kuub gas” niet meer verder leest, maar denkt “Top, halen die zooi!”, want elke FD lezer snapt dat de economie voor een steeds groter deel op gas draait, en dat meer gas dus nog steeds meer banen (en dus meer winst) betekenen.

De tweede typische fout die Rotmans maakt is om ten eerste het woord duurzaam te gebruiken. We hebben het over mensen die op geld lette in het FD en dat het woord duurzaam uit duur (bleh) en zaam (samen, delen) bestaat helpt echt niet (en dat is zeker zo als mensen het uitspreken als duur-zaam).

De laatste is om een van de oplossingen, energie neutraal bouwen, onsignificant neer te zetten, nl 1000 woningen. Er zijn 2300 gemeenten dus dat is peanuts. Op wereld schaal zal het nummer al hoger zijn. Maar ook : WTF, je kunt dus een huis bouwen dat geen energie nodig heeft? En je kunt huizen die dat niet zijn ook achteraf energie neutraal maken? Wie bouwt er dan nog een huis dat niet energie neutraal is? Is het een soort grondrecht om energielasten te hebben?

Een VVDer bedoelt met de ‘Energie transitie’ de Kolen/Olie naar GAS transitie 

Maar ook : Waarom gebruik je als Rotmans die ruimte in het FD niet om het te hebben over de concrete oplossingen. Als het om bedrijven en hun activiteiten gaat wordt natuurlijk melding gemaakt van nieuwe processen en technieken die het bedrijf een voorsprong of unieke waarde kunnen geven. Wat zijn deze voor Gasloos NL BV? Hier een overzicht:

  • Besparen is belangrijk zoals hieronder ook via isolatie, maar zonder een push waar het om opwekken van warmte gaat blijven de kosten hiervan hoog. We moeten die industrie op gang brengen, en ten behoeve daarvan fossiel krediet ‘confisceren’ dwz vette subsidie op hoogwaardige warmte oplossingen.
  • Bouwen van alleen goed geisoleerde en optimaal van zon gebruik makende en tegen wind beschutte woningen. Energie neutraal danwel met zon of wind of geothermische bronnen gecompenseerd moet de norm zijn.
  • Renovatie van bestaande woningen met de beste technieken, dus vacuum glas, vacuum isolatie panelen. Dit in eerst bij de grootse vergieten die nog het langst zullen worden gebruikt voor de niet fossiele economie, dus woningen voorrang geven op bedrijfspanden.
  • Gebruik van wind en zon voor warmte. Dat kan nu met twee producten voor zon, nl de NVP en SRB vacuum solar collectors. Dit zijn collectoren die temperaturen tot 500 Graden Celsius kunnen bereiken, en dus zeer nuttige warmte produceren. Als het om proceswarmte gaat is dit het go-to alternatief!
  • Hoog vacuum zonnecollectoren kunnen ook voor koeling gebruikt worden, het zijn energie bronnen, en die energie kan voor koeling, aandrijving etc. worden benut. Dus een overslag met allemaal koelcellen kan op het dak de energie genereren om zichzelf te runnen!
  • Zoals hierboven gezegd kan een windmolen ook warmte maken. Een windmolen die een warmtepomp aandrijft kan zelfs een veelvoud van de windenergie aan warmte opleveren (onttrekken aan de omgeving). Deze techniek wordt alleen gebruikt door bedrijven die ongezien door banken zijn opgekocht en in financiele stasis worden gehouden. Inderdaad ons bank systeem beschermt de fossiele cashflow. Big surprise!
  • Opslaan van warmte in de zomer voor gebruik in de winter. Is een kwestie van de straat openbreken, een vacuum geisoleerde cistern bouwen, waar in de zomer warmte in wordt geladen door collectoren op omliggende daken. In de winter kan de warmtepomp dan starten bij 25 Celsius ipv 10 Celsius, en dat spaart weer electriciteit.
  • Gebruik van het gasnet voor vervoer van andere brandstoffen zoals bv. Ammoniak
  • Ontmoedigen van slechte investeringen, bv in slecht geinstalleerde warmtepompen en nieuwe gas infrastructuur.

German scientist ‘develop’ material that stores heat indefinitely, four times the capacity of water : Zeolite (already known by the Greeks)

Duur = het Fossiel/Bankair systeem wil het niet.

De kosten van bovenstaande effectieve maatregelen doen niet ter zake. Zoals het nu gaat bepalen banken wie onze fossiele energie mag gebruiken door krediet ter beschikking te stellen om deze te kopen. Het fossiel/bankair systeem is een monoliet, het is een en hetzelfde ding, wat ze zelf ook mogen beweren. Zonder fossiel geen banken, en zonder banken zou niemand toegang hebben tot fossiel. Als iets ‘duur’ is betekent dat twee dingen:

1. De banken willen niet dat je het doet en hebben al lang in het productie proces van het ‘dure’ alternatief gepushed voor meer economische integratie en vooral een prijs die ‘markt conform’ is dus niet concurrerend. Dit kan op honderd duizend manieren. Banken kopen patenten, drijven grondprijzen op, maken grondstoffen schaars, kopen mensen uit, maken ideen zwart, doen ze in de media verdwijnen, lobbyen voor regels, subsidie, alles met mooie excuses en verhalen over risico en de economie. (Marjan Minnesma kan hier over meepraten toen ze haar eerste zonnepanelen project deed en van geen enkele bank krediet kon krijgen om de panelen uit China te transporteren, ging om een garantie van 1 miljoen Euro, op een route die dagelijks voor vele miljarden door dezelfde banken wordt verzekerd).

Water tanks zijn vaak goedkoper dan grond opslag.

2. Als iets duur is betekent het dat andere dingen goedkoper zijn, dus Wind versus Gas, Wind is duurder gemaakt, wordt op elk niveau bestreden door de banken. Gas krijgt overheids subsidie en is een van de goudmijnen voor banken omdat zoals we zien het vermoeden van een gasbel al tot torenhoge waarde ramingen leidt, dat is allemaal krediet dat banken gaan verstrekken!! Zelfs als een gasbel waardeloos is zijn banken (zoals bij schaliegas) geneigd deze waarde te overschatten, want het krediet dat ze op basis van deze schattingen (van zichzelf) mogen creeren kan ook aan reeds in de markt aanwezige olie, gas en kolen worden besteeds. Wie oplet zal zien dat het fossiel/krediet bankboekje ver overhelt naar krediet, iets dat we onze zn. ‘schuld’ noemen.

Het is geen toeval dat ik banken aanval als het gaat om het ondermijnen van hernieuwbare energie, want banken en fossiel zijn niet samen een systeem dat zichzelf met alle mogelijke middelen beschermt.

Duur zou moeten zijn : Een zwaardere last op hulpbronnen

Natuurlijk zijn er alternatieven waarbij je voor de ene meer hulpbronnen nodig hebt dan voor andere, bv. een Windmolen die de fossiele investering in 5 maanden compenseert, en een kerncentrale die daar een decennium over doet. Maar dat soort waardering wordt niet door banken gehanteerd, want hernieuwbare energie ondermijnt hun macht : De afhankelijkheid van fossiel.

Gas kwijtraken is dus eenvoudig. Laat zuid europa met veel zonne energie onze zonneboilers en collectoren maken, en laten wij warmte opslag en isolatie serieus nemen (door bv een nederlandse vacuum isolatie panelen fabriek te bouwen) en die Gasexit wordt een banen motor waar we allemaal gelukkiger aan zullen kunnen meedoen.

Kunstmest en brandstof voor tractoren met een windmolen maken? Dat kan

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/1/8/greencheck.nl/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399