Modder Rollen een Evolutionaire Behoefte van Varkens?

De bbc heeft een artikel over de studie door Marc Bracke stelt deze dat vakens wellicht gen zweetklieren hebben ontwikkeld omdat ze altijd ergens in een poeltje konden rollen als het te warm werd. Deze hypothese bereikte hij na vergelijkingen met genetische soortgenoten van het varken, het nijlpaard en de walvis. Who knew..  

Windvogel Negeert Energiebelasting

In de video die men hier vindt legt Dick van Elk legt uit dat de landelijke wind cooperatie Windvogel vanaf nu de energie belasting bij zelflevering zal negeren. Wettelijk is een producent van stroom verplicht om wanneer deze wordt verhandeld btw en energie belasting af te dragen.

Van Elk stelt dat aangezien de stroom voor eigen gebruik is bstemd er van handel geen sprake is en de zelfleveraar dus geen energie belasting schuldig is. Daarbij is belasting bedoeld om voor publieke diensten te betalen, en het betreft hier een zelfstandig proces dat geen financiele hulp behoeft. De vergelijking met groenten uit eigen moestuin is toepasselijk (die groeten vertegenwoordigen tenslotte oa zonne energie): als je ze over de weg vervoert en vervolgens zelf opeet betaal je geen btw en komt niemand om energiebelasting vragen.

Dit gebeurt tegelijk met het eerder gemelde voorstel om de btw af te schaffen op duurzaam opgewekte energie, recent tijdens de uitreiking van de P-nuts awards in Amsterdam.

Een soortgelijke belasting vrijstelling was al bedongen voor de zonneelectricteit die wordt opgewekt op de Wilhelminastate in Leeuwarden.