Vervuilings Modellen.

Hieronder een afbeelding van een simulatie van hoe radioactieve deeltjes die met het koelwater van de Fukushima centrale in zee werden gespoeld zich hebben verspreid. 

(bron

Computer modellen en satelieten maken het mogelijk beter te zien waar vervuiling zich concentreert en hoe deze zich verspreid. Satelieten voor metingen van CO2 hadden weinig geluk, aangezien 2 stuks op precies dezelfde wijze bij lancering verongelukten.  De aanhouder wint met als resultaat dat we vandaag 2 keer per dag allerlei gassen in de atmosfeer in de kaart kunnen brengen. Het laat zien dat de invloed van rampen en vervuilingen al snel over de rest van de wereld merkbaar is, zoals bij fukushima (foto oceaan vervuiling). Een goede ontwikkeling, laat ons meteen zien waar we het beste op vakantie kunnen gaan 😉

Goldman Sachs Thrown Out For Solar Squatting

And again a bank succeeds in slowing down the growth of the solar thermal energy industry… 

"An Associated Press investigation last year found that the U.S. Bureau of Land Management’s first-come, first-served leasing system allowed companies, regardless of solar industry experience, to squat on land without any real plans to develop it. Under that system, the first company to file a claim on a site then held exclusive access to it until the application was rejected or withdrawn. Cogentrix  (Goldman Sachs owned), which mostly operates coal-and-gas-fired power plants in the eastern U.S., had no solar development experience prior to filing its applications and never produced plans for the vast swaths of land on which it had filed claims." (bron)

Het Einde van Belastingen! De eerste vrucht van Robo(eco)nomisch denken..

Roboecnomics is het econmisch denken van het tweede (en laatste) (eco) industriele tijdperk 

Er is momenteel een discussie gaande over de belastingen op duurzaam opgewekte energie. De lokale handel hierin wordt gehinderd door btw en energie belasting, je mag je stroom niet aan je buurman leveren zonder die te betalen. Robo(eco)nomics, het nieuwe economisch denken dat de fouten van Keynsian economics repareert heeft een verassende visie op belastingen. Dit is omdat Roboeconomics erkent dat ons geld in feite een energie distributie systeem is. Elke euro en dollar ontleent zijn waarde aan het feit dat een producent er zijn productie mee kan laten plaatsvinden, of het nu mijnbouw is, logistiek of een ander proces, en altijd is de voorwaarde dat zijn euro of dollar de energie kan betalen die hiervoor nodig is. 

We leven in een carbon/krediet of olie/krediet systeem, waarin de olieboeren het gebruik van de olie toestaan voor ze het resultaat van de productie in ontvangst nemen. Banken geven papier uit waarmee wij de fossiele brandstoffen kunnen ‘kopen’, maar natuurlijk is de uitwisseling geen evenwichtige, iets dat ons ontgaat omdat we de waarde van papier zien in de context van wat we er mee kunnen kopen. Dit systeem is ontstaan op basis van een goud standaard systeem, dat afgeschaft moest worden omdat er veel te veel olie was, en de beperkte goudhoeveelheid de groei en materiele inkomsten van banken zou beperken (al het goud zou bij de olieboeren terecht komen, en dan zou de economie door geldgebrek instorten).

Geld representeert momenteel fossiele energie. Vraag u af wat een euro waard zou zijn als u of degene aan wie u deze betaald er geen fossiele energie mee zou kunnen kopen.

Belastingen

De rechtse partijen willen graag dat onze regering zich onthoud van het heffen van teveel belastingen. Dat is omdat deze partijen meedenken met het bedrijfsleven, en dat bedrijfsleven produceert en verkoopt liever dan dat het ambtenaren op de been houdt. Dit gaat in de VS zelfs zover dat de bedrijven de milieu en farmaceutische controle agentschappen proberen op te heffen, want dan kun je zonder risico van boetes en zonder dure tests allerlei producten op de markt brengen.

De linkse partijen vinden die afschuwelijk, want die zien de ‘externaliteiten’ voor wat ze zijn, essentieel, een voorwaarde en een slachtoffer van zware industrie en het gebruik van fossiele brandstoffen. Deze partijen willen dat de vervuilende industrie belast wordt, dat de regering macht heeft om te zorgen dat een egoistisch chemicus geen product op de markt dumpt dat bv. alle bijen om zeep helpt (zoals in de VS, ondanks de waarschuwingen van de EPA is gebeurt).

Belastingen worden gezien als de levensader van een dominante regering die bedrijven in de maatschappelijke pas houdt. Het is de vraag of de bedrijven er een probleem van zouden maken als de regering die op eigen kosten deed, waarschijnlijk niet, waarschijnlijk zouden er twee kampen ontstaan, Apples vs. de Monsanto’s zo gezegd.

Geen belasting!

Roboeconomics kan zichzelf demonstreren door in deze kwestie de oplossing te bieden: Alle jaarlijkse belasting heffingen die de burger ontvangt worden omgezet in een afbetaling voor duurzame energie bronnen die eigendom zijn van de belastingheffende instantie. Dus in plaats van eindeloos belasting betalen zult u dit nog ongeveer 10 jaar moeten doen, en dan is het voorbij. Nooit meer belasting betalen!

Steden als Rotterdam en Amsterdam hebben een enorm bedrijfsleven dat de energie die ze leveren prima wil afnemen, en bovendien zijn ze in staat om zelf de prijs ervan te bepalen. Provincies hebben nog steeds reserves uit de verkoop van de energie bedrijven, en kunnen zo in elke locatie de belastinglast verlagen, en zo zelfs bedrijven en economisch verkeer aantrekken. Het krediet kan van de staat komen, of van de banken, of van de burgers. Zo simpel kan het zijn. Links en Rechts zullen dit idee steunen!

Marges

Ook marginale heffingen zoals btw en energie belasting zijn kandidaat voor eliminatie op deze wijze. Het enige dat hiervoor nodig is is het besef dat het verstandiger is om geld in energie te investeren, aangezien deze energie in handen van producenten reden geeft tot het in omloop brengen van meer geld. Energie is de fundamentele economische stimulans, niet geld. Zeker nu alle olie maatschappijen aangeven dat de voorraden en het gemak van winning afnemen is het verstandig de nodige voorzieningen te treffen voor de fossiele energie die daarvoor nodig is te ‘duur’ is geworden

Over Roboeconomics

Roboeconomics is een economisch denken dat streeft naar een maxim duurzame energie aanbod om daarmee de essentiele automatissche (robotic) productie processen aan te drijven. Het resultaat van die productie wordt via een nieuwe valuta, een energie krediet dat elke burger (die energie produceert) kan maken verhandeld. Iedereen die niet werkt vanwege de automatisering krijgt een basis energie krediet.

Door steeds meer hernieuwbare energie online te brengen (bij voorkeur in de buurt van de productie locaties) worden alle ‘kosten’ in de maatschappij gaandeweg naar nul gebracht. Niet alleen productie maar ook recycling kan kostenloos plaatsvinden. Door de aard van het energie krediet is het bankwezen niet langer nodig als carbon/krediet systeem, het nieuwe energie krediet verdwijnt op het moment dat de energie is geleverd, in tegenstelling tot de huidige schulden die blijven bestaan als de benzien, olie, kolen en gas al lang in rook zijn opgegaan. Zo wordt voorkomen dat er een machtige financiele industrie ontstaat en mensen ten onrechte geloven dat ze bv. een pensioen hebben. Dat hebben ze alleen zolang er nog olie te koop is tegen een redelijke prijs.

Zo kan men met sterke gezondheid en milieu kwaliteit garanderende overheden en een welvarende toekomst tegemoet zien, waarin het zelfs denkbaar is dat de ecologische schade die het gebruik van fossiele brandstoffen heeft veroorzaakt wordt gerestaureerd. 

Copyright F. Rincker 2011

Banken Eten Solar Markt

Na het nieuws van tegenvallende prestaties van PV fabrikanten op de beurs in NYSE gaat de aanval van banken op de solar industrie gestaag door. Reuters meldt dat Germany’s Solar Millennium AG heeft besloten over te schakelen op PV in plaats van CSP (concentrated solar thermal power) voor haar projecten in de VS, Dit heeft als ‘voordeel’ dat bank krediet gebruikt kan worden in plaats van een garantie van het DOE. Afgezien van het feit dat dit een klap toebrengt aan de goedkoopste techniek, CSP, en zeer veel emissies zal veroorzaken (aangezien PV met kolenstroom gefabriceerd wordt) is het een gift aan de banken die tot nu toe alleen uit zijn geweest op het minimaliseren van investeringen in duurzaamheid, met uitzondering van centrale wind energie en het kolen intensieve PV. CSP en decentrale wind energie zijn de goedkoopste opties, maar dat is niet duidelijk te maken als de kolen die voor de productie van de zonnepanelen gebruikt worden verkocht wordt door leden van hetzelfde banksysteem. Rothshild is een van de grote en wereld dominantie nastrevende kolenmijnen eigenaren. In plaats van een voordeel zien we hier een bedreiging van technologie en ontwikkeling, en een toename van de vervuiling, zelfs in het kader van duurzame energie bronnen, omdat we leven in een olie(carbon)/krediet systeem.

Interessante Challenge van Shell

 Klik op de afbeelding om naar de webpagina te gaan

(bron)

Emerging Clean Wealth In Australia

A discussion is raised over an australian Kurnell desalination plant. The publicly owned plant is run on wind power, so it is 100% green. Now it is to be sold and leased back to get several billions up front. This is an example of clean wealth. Because the plant is green, it provides water that could be used for growing crops, it’s maintenance and repairs payed from the proceeds. This is not the case, the water replaces water from a dam catchment. One may wonder the use of which of these two is greener. But the point is that here you have a green, clean operation generating revenue that can be sold for today’s cash, with which another plant could be build, with which many wind turbines could be build, which all would generate productivity, wealth without burdening the eco system. Sadly the proposal is to build infrastructure, still is a carbon intensive process. So you do see the oil/banking relation that tries to free up cash up front to make oil consumption possible and the intermediaries rich. But it is only a matter of time before the oil used to build the roads comes from biocrops grown on fields irrigated by wind power desalinated water…People will keep complaining about who makes the most and what the price will be, but at least it won’t mean our planet is being destroyed.


Reverse Osmosis may not be the least capital intensive way to desalinate.

Experimentele Windturbine

Ducted wind turbines werken beter omdat ze niet alleen van de directe wind druk gebruik maken, maar ook van de zuigende werking van de lucht die om de windtunnel stroomt. Zo worden hogere efficienties gebruikt, hogere windsnelheiden, waarbij soms kleinere diameter turbines kunnen worden gebruikt (bij hawt). Een goed voorbeeld hiervan is de Flowdesign turbine, maar de Donqi. Pyrosolar heeft een vertikale turbine in ontwikkeling, hier een paar foto’s van de website. Het lijkt of deze turbine zeer goed presteert. Het 5 kW model heeft een zeer acceptabel formaat.

Insane Lyndon Larouche Teaches Kids Mammals Are A Mistake and Turns The Elderly Into Climate Egoists

Lyndon Larouche is a well know thinker and political commentator. He is like a grandfather espousing hard truths about our geopolitical realities, our economics and oil dependence etc. These type of authoritarian figures need to be treated with caution as they usually cater to the older reading and philosophophical mind. Using terms as ‘energy flux density’ (really), they can become simple charlatans directing older people in awe of concepts like ‘The Universe’. The older technological optimist is an a lonely place, espcially when he/she is addicted to Larouche. Starting with his idea creativity is the basis of science you can only get lost. 

He has a channel called Rouchepac where he makes sure he keeps paturing his audience with wide ranging opinions on all aspects of the knowable world. Now his views on life and the world are aligned with another big block in the US, the end time believers. This is not relevant for renewables, but below video does touch the renewable theme. It is a shocking argument for MAMMALS to give up our planet and hand it back to the REPTILES because our cold blooded cohabitators (they are not our ancestors) are MORE EFFICIENT in sustaining themselves. Let’s look at his ideas.. 

Thruth is that mammal and reptile ancestors exicted before the last global warming catastrophy we know as the End Permian Extinction or Great Dying event, which occurred about 250 million years ago. Then CO2 and other gasses emitted from vulcano’s triggered runaway warming, dying of the oceans and extinction of 85% of all life due to the H2S and menthane gasses emitted from the swamp like seas. 4 Million years later life seemed to recover and oxygen leveles where brought back to a level where animals could become active. Because it was warm but oxygen was scarce the cold blooded animals (reptiles) grew big first and dominated. Size is an aspect of a species that can change much faster than other evolutionary species is it is managed by a different mechanism, in fact in Holland for instance new generations are on average several centimeters longer than the previous ones. The evolutionary story continues with the demise of the reptiles, the dinosaurs, possibly because of a cold spell (which also killed lots of life in the oceans), after which mammals where the first to recover in a wel oxygenated world.  

Now Larouche makes a video that tells children that reptiles where MORE EFFICIENT, but that is nonsense, why? Because evolution dictates that whatever species exists is viable in the environment, even in the range of variation of an environment. So efficiency is a meaningless term when one considers an organism. If it lives, it is adequately adapted. Another mistake in the video is the clear design suggestion, namely that mammals have somehow forced plants to exist in order to have their inefficient existence. Last but not least it is incredibly cruel to make children wish they where another species, or make them view plants as pararsites created for their wastefull existence.

The only function of this video is to make children believe that the wasteland they will be faced with when they grow older due to the egoistic use of fossil fuels by the older generation (Larouche audience) is better than the green planet the older generation enjoyed. And as a result they may accept the result of that egotism, their extinction.

Recently I got a counter of a pensioner that said climate change was not the problem, the cooling of the earths core was! Sanity and well informedness or responsibility is an assumption we need to abandon when proposing public policy, the best way to slove problems like the climate problem may be to simply do it with whatever force can be mustered, not to think you can motivate a wider audience to help you. Thanks to Lyndon Larouche these people are rapidly being turned into agents of mammalian extinction.  

‘Vergeten’ Efficiente Manier Om Te Ontzilten : Vries Ontzilting

Denkend over ontzilting van zeewater vroeg ik me af waarom er geen ijs van gemaakt wordt, ijs is doorgaans zoet, en wie wel eens ijsklontjes van zout water of water met andere stoffen erin (suiker bv.) gemaakt heeft weet dat het ijs niet zo op de vervuilingen gesteld is. Kennelijk worden vreemde stoffen bij de kristalvorming uit de groeiende structuur gedrukt. Enfin, even googelen (bv. freeze desalination)..

Bij vacuum vries desalinatie wordt zeewater mbv onderdruk tot het vriespunt gekoeld. Vervolgens komt het in een kolom terecht waar het zoete ijs dat ontstaat boven komt drijven. Dat ijs wordt gesmolten en een deel wordt gebruikt om het drijvende ijs af te spoelen. In het begin zal het water dus iets zouter zijn, maar als het proces op gang is zal de top van de kolom en het spoel water zoet zijn. Met warmte wisselaars kan de koude in het proces worden geconserveerd.

Het vacuum vries desalinatie proces is al meer dan 20 jaar oud. Het is efficienter dan verdampings ontzitting (met zonnewarmte bv.) omdat het water doorgaans qua temperatuur dichter bij het vriespunt ligt dan het kookpunt. Het is een lage druk proces in tegenstelling tot het prevalente RO (reverse osmosis) process waardoor installatie kosten en onderhouds vereisten lager zijn. Er zijn verbeteingen mogelijk door methaan aan het water toe te voegen en ander koolwaterstoffen die voor kristalvorming zorgen bij lagere temperaturen (tot zelfs +12 graden celcius!).  Deze stoffen worden gerecycled in het proces dus er is geen gevaar voor vervuiling. Er zijn vele manieren om de compessor voor de vacuum koeling aan te drijven (men denke bijvoorbeeld aan gold energie). Er zijn geen practische bezwaren tegen deze techniek die bij meerdere onderzoeken economisch rendabel is gebleken. Opschalen is geen probleem. Misschien het enige gebrek van deze techniek, net als van vele anderen waar we niets over horen, is dat het zonder hulp van fossiele brandstoffen en met lage kosten en investeringen duurzaam kan worden geimplementeerd.

"Freeze desalination of sea water, using direct contact freezing and melting heat transfer, has long been known to be very energy efficient. When saline water freezes, the salts dissolved in the water are excluded from the ice that is formed. The ice is then separated from the solution and remelted to get fresh water. As the operating temperature of this type of process is at or below the freezing temperature of water, scaling and corrosion are greatly reduced. This effectively removes these drawbacks that exist in other conventional methods. Scaling results from the build-up of precipitates due to calcium, magnesium, bicarbonate, sulphate, sodium and chlorine ions in the water. The hard scale formed on the inside of the pipes requires costly maintenance practices to remove. Corrosion of steel pipes in contact with salt water is also increased with temperature. Lower temperatures permit plastics and protective coatings on the steel pipes to prevent corrosive attack. Thermodynamic efficiency can also be increased due to the lack of heat exchangers required in heat-driven desalination processes." (bron)

Piek Olie, Volgens Exxon

Zou Exxon onderstaand plaatje maken als er voldoende reserves waren? Snapt u waarom dit blog van mening is dat de economische crisis een schepping is van het bankwezen om zijn rol van olie distributeur zo lang mogelijk te mogen blijven vervullen, namelijk door geld uit omloop te halen waar mensen anders benzine of olie gebaseerde producten mee zouden kopen? Snapt u waarom de dit blog van mening is dat een nieuwe op duurzame energie gebaseerde kredietsoort en banksysteem dit maatschappelijk wurgproces kan neutraliseren en dat de regeringen zo snel mogelijk controle moeten proberen te krijgen over de overgebleven reserves om ze aan te wenden om duurzame energie bronnen te bouwen (en niet primair efficientie te bevorderen). Vergeet niet dat Geld =  Olie. We leven in een olie/krediet gebaseerde wereld economie. Dus als een olieboer zegt dat we moeten ‘investeren’ in olie bedoelt hij/zij dat we OLIE nodig hebben om OLIE te winnen. Dit zien we bij tar sands bijvoorbeeld omdat het aantal vaten dat verbruikt wordt om een vat te kunnen verkopen gradueel stijgt. 

(bron

De zijn met zijn allen aan het scubadiven, en onze duik instructeur vertelt ons niet wanneer en hoe we boven moeten komen. Dat weet hij niet.