1-0 Voor Evolutie In Het Amerikaanse Onderwijs, En AGW?

Evolutie heeft het gered in de schoolboeken in de VS, die (omonduidelijke reden) allemaal uit Texas komen.

"These supplements reflect the overwhelming scientific consensus that evolution is the core of modern biology, and is a central and vital concept in any biology class. That these supplements were adopted unanimously reflects a long overdue change in the board. I commend the board for its refusal to politicize science education."

Ok, hoe zit het met het politiseren van het klimaat ‘debat’? 

De Oorlog Tegen GM Dominantie In Europa

GM (Genetisch gemanipuleerde) gewassen zijn niet toegestaan in Hongarije. Belangrijk redenen om ze te weren is dat GM granen gifstoffen bevatten die voor gezondheidsklachten zorgen, Daarbij is het gebruikte pakket van chemicalien zeer slecht voor het land en is de boer die GM zaden verbouwd verplicht elk jaar nieuwe zaden in te kopen. Er loopt momenteel een proces tegen een boer die zoals gebruikelijk zelf zaden bewaarde voor de volgende oogst. Dat mag niet, en alle zaden die met GM pollen besmet worden (dus spontane kruisingen met lokale varianten) worden Intellectueel Eigendom (IE) van bv. Syngengta Monsanto en Pioneer. 

Door de regels voor IE loont het de moeite voor Monsanto om stiekem GM zaden te planten en dan na enige tijd te zeggen dat de lokale zaden mengvormen zijn zodat de politieke weerstand tegen GM gebroken kan worden. Monsanto en andere ‘veredelaars’ zijn net drugs dealers alleen hebben ze de wet aan hun zijde. Ook wordt elk land dat zich door zwak bestuur van de controle over de eigen voedsel productie laat beroven praktisch onder bestuur te staan van de centrale zadenbank van Monsanto. Hebben ze geen geld dan hebben ze geen zaden, dus ook geen voedsel. Zo werkt de ‘verslaving’. 

"One type of GM corn turned out to be deadly to caterpillars of the monarch butterfly. Luckily, the variety wasn’t popular or widely planted. But it serves as a warning of unintended consequences." (bron)

De GM verschraling van de gentische variatie is zeer gevaarlijk, niet alleen door de afhankelijkheid van een drietal bedrijven en de financiele verplichtingen, maar ook omdat onkruid resistent wordt en dan al het land met hetzelfde GM gewas opeens ten prooi kan vallen. Het is een enorm risico dat onder het mom van technologische vooruitgang door de strot van onvertegenwoordigde boeren wordt geduwd. 

Deze boer pleegde zelfmoord omdat zijn GM oogst mislukte. De schulden zijn dan zo groot dat de lokale geldschieters de dood eisen (dus effectief is het moord door afpersers). De banken die hier achter zitten zijn de grote namen van Wallstreet, o.a. Goldman Sachs. 

Ook op andere manieren wordt geprobeerd de weerstand tegen de dominantie van de GMO fabrikanten te stuiten. Deze zijn er in geslaagd op EU niveau GM grondstoffen als veevoeder toe te staan. Deze laksheid betekent hoge kosten voor controles op kleine hoeveelheden. Het is eeen paard van Troje. Het vraagt om politici die roepen dat dit teveel geld kost (ook al doet het dat niet) en leidt tot eindeloze discussies. En op de voet gevolgd wordt gevraagd of GM dan ook maar in voedingsmiddelen mag worden toegestaan.

">"In de nieuwe regels van de EU wordt voorgeschreven dat geïmporteerde grondstoffen voor veevoeder van buiten de EU sporen van genetisch gemodificeerde organismen (GMO) mogen bevatten. " (bron)

“We are seeing a relaxation on the feed side that is going to give the food side a problem. “There could be implicit exposure of unauthorised GMO. “It is therefore essential that food and feed operators test risk ingredients using the latest protocols to detect LLP (low level presence) of unauthorised GMOs.” (bron)

Het bedrijf dat de boeren in Hongarije met de GM zaden had opgescheept is intussen failliet, de boeren zijn ook hun geld kwijt. Met GM zaden wordt de financiele kant van boeren opeens veel riskannter. Duizenden (200.000) boeren in India hebben al zelfmoord gepleegd om de kleine lening die ze afsloten voor hun (verplicthe) BT Cotton die vervolgens niet ontkiemde. Door de link tussen de GM zaden, de chemicalien en de intensieve verbouwmethoden zijn de boeren opeens speelbal van de financiele sector en worden de voedselprijzen een functie van de olie prijzen, die speculatief zijn.

“Everything that genetic engineering has claimed to offer can readily be achieved through safer methods such as non-GM breeding, intercropping and creative innovation,” Maina said in an emailed statement from Kenya. (bron)

Europa heeft nu geen voedsel probleem. Waarom zou het bedrijven die duidelijk problemen veroorzaken invloed geven. De verovering is gebaseerd op beloftes, de prijs die met de beloftes gewonnen wordt is controle en afhankelijkheid. Na het amerikaanse bankwezen is het tijd om ook op te staan tegen het amerikaanse  voedselkolonialisme. Van elk gewas komt een onnodige GM variant (bv. Papaya) die geweerd moet worden. Doen we het niet dan is de schade onomkeerbaar.

In de VS gaat de verovering van andere gewassen vrolijk door, met nieuwe varianten van GM Bleugrass en Bentgrass. Omdat deze zich zeer makkelijk verspreiden is GM contaminatie van elke veriant uitendelijk niet te voorkomen. Verrassend is dat in de VS GM gewassen als onkruid of plaag worden behandeld, omdat ze gifstoffen bevatten afkomstig uit onkruiden en plagen. 

"Believe it or not, the USDA regulates GMO crops as either "plant pests" — because most GMOs contain genes from viruses and other organisms considered plant pests — or as "noxious weeds" (bron)

Deze classificatie schept echter een risico, namelijk als het gewas geen genen van onkruid of pesten bevat dan is het ongereguleerd. Dit kan gezien worden als een opzettelijke strategie, waarbij de lobby zal worden gebruikt om een reactie te vertragen. Het gaat om vele miljarden en volledige controle, en er is geld genoeg om een slimme strategie van verovering te laten uitdenken. De boeren worden hiertegen niet verdedigd omdat het genetisch materiaal van hun oorspronkelijke gewassen niet beschermd is.

"Take away the plant-pest and noxious-weed hooks and the courts can no longer intervene. The industry gets free rein to plant whatever it wants — wherever it wants. 

“The Sun Never Says”

Even after all this time
The sun never says to the earth,
“You owe Me.”

Look what happens with
A love like that,
It lights the Whole Sky.

(Poems by Hafiz the Great Sufi Master)

The global debt burden represents burned oil. The banks only sell oil. It kills us.

The sun can put it right, and will, with or without us, and without debt.

The MS TURANOR PlanetSolar

The MS Turanor has 5 times the horsepower installed in direct PV as it needs on average and can sail forever. It doesn’t even look bad. Fuel costs are an enormous component of shipping, this is a very strong proof of concept, especially if this could be extended to winged boats that reach higher speeds with less energy. For freight shipping speed is only a minor issue, while fuel costs and pollution are enormous. Perhaps the huge ships we see today should be replaced by multiple smaller vessels moving using a comniantion of sails and solar. 

Surface area of solar modules: 537 m2

PV panel efficiency: 18.8%

Installed PV power: 93.5 kW (127.0 hp)

Average engine consumption: 20 kW (26.8 hp)

Crew: 6 people

Number of people that can go on board: 40

Autonomy: never-ending solar navigation 

Good idea : Outsourcing A Vegetable Garden IN Your Front Lawn (and ignoring any link between the heat and climate change)

We all know that just recently a woman got into trouble with local police (charges where dropped) because she had a vegetable garden in front of her house. There seems to be no better way to get people more used and appreciative of plants than to stimulate home grown vegetables. Organicaaly of course..

Dale Vince, CEO of Ecotricity

"It suddenly dawned on me: Who Are They? Why Not Me?"

Greencheck Timmert Aan de Weg

Energie ‘hacking’ en kennisdelen over bestaande niet door de industrie ondersteunde technieken zit in de lift. Steun Greencheck en stuur uw eigen verhalen, informatie en ideen als u denkt dat het anderen zou kunnen inspireren. We zijn ook geinteresseerd in de promotie van commerciële producten die (volgens ons) een plaats verdienen in de komende duurzame welvaart.

Average/day Totals
Month Hits Files Pages Visits KBytes Hits Files Pages Visits KBytes
Jul 2011 8142 7342 5148 999 520257 187287 168886 118421 22979 11965915

CarbonCapture and Storage, A Genie Kept In The Bottle?

This will be an evolving article based on a Reuters article with the headline "Ideal carbon capture solution years off: study"

This is puzzling, I would say we already have several viable methods it is mentioned in the article.

"A dream climate change cure to turn planet-warming greenhouse gases into useful products from jet fuel to plastics will take years 

to develop from the lab and pilot projects, a report found on Thursday." 

Says who? There is no link between normal carbon capture and storage, the method that tries to take the CO2 and compress it and store it in underground wells, and the utilization of CO2 to make solid materials, a very good idea also mentioned in this blog.

"Converting the trapped CO2 into useful products and minerals would avoid the cost of burying it underground in empty oil wells" 

Not only that, it would mean production of usefull products and minerals wouldn’t it. According to the article "At the moment it’s a relatively new technology in the shadows of CCS" which links CCS and any technology that utilized CO2. It is in a way a public discourse power grab and (for the fossil industry) needed reorientation of thinking about CCS (carbon capture ands torage). In face all technologies to reutilize CO2 and turn it into things that are usefull have been around for years, one of the primary ones (because it creates a versatile base material) is the conversion of CO2 into Methanol and Metane.

The sabatier process turns CO2 and water into Methane and Oxygen. It is ready to go! 

The only real problem with this way of using CO2 is that it makes fossil fuels an obsolete source. This is the Genie they don’t want to let escape. Just like heat storage solutions would decimate gas sales. You have to be crazy not to turn CO2 from the air or exhausts into usefull material that you can sell, especially if you can do it using sunlight, solar thermal energy.  The Sabatier process is a thermal process, ideally usefull for use on Earth. These processes do not require expensive rare earth cathalists, although to ensure patentability (wich allows banks to leverage the potential value) often requires a ‘reinvention’ based on rare metals like Cerium, like with the zinc driven direct solar water splitter reactor

You see a basic sorting of innovations into "Already being done" and "Too complex/space age" depending on it’s desirability by the fossil fuel industry

You can dream, but you can’t touch the centralized power of the oil/credit system. A high tech company that says it has no solutions is either failing (because they could earn a lot trying) or lying (because their invention touches vested interests). The public may not want to live in a world where life and death is the result of a ROI estimation, but the fact it does.

"Bayer earlier this year launched a pilot plant to produce plastics using CO2 from a power plant, under the company’s "Dream Production" program."

The next logical news item would be "Bayer plans to build immens plastic production facility on Mauritanian coast." 

All the fields that need to remain unattended magically have a name including the word ‘dream’… 

Technologies that are too competitive will be branded "uneconomic", like algae biofuels. The truth is that when the energy comes from the sun the cost of a process trends to zero as long as there is demand for what it produces. We need to aknowledge the barreir presented by the desire to maintain the oil/credit monopoly (if you don’t use oil, you won’t get any money!) and simply break it. Equality in the energy market so no lobby of banks or energy companies and no propaganda. Mankind is threatened by it’s inability to bring moral sense into the economic process that was intended to keep it alive and prosperous.

Glencore should be dismantled.

Sun Worship, An Idea Who’s Time Has Never Gone

Light of Life vs. Deaths Darkness

Greencheck is het zeker niet eens met alles wat in de video’s gezegd wordt (heeft niets gechecked in dit geval), maar het thema van zonaanbidding spreekt ons aan en wat hier eigenlijk gezegd wordt is dat mythes die gebaseerd zijn op natuurfenomenen die men dagelijks en jaarlijks kan zien gebeuren meermalem zijn misbruikt om een priesterklasse een free lucht te geven.

Als olie en kolen niet waren ontdekt is het maar de vraag of de westerse culturen zich van onder het juk van de laatste lichting zonaanbiddingsverbasteraars had kunnen onttrekken, dwz onze nieuwe olie gebaseerde hogepriesters van het bankwezen die ons doen geloven in een economie en Keynesianism. Olie is de concurent van de zon, het spul heeft zoveel organisch leven vernietigd en vervangen en daarme onze natuurlijke omgeving bijna irrelevant gemaakt. De kracht van technologie en de onbegrenste energie van fossiele brandstoffen heeft een cultus gecreert die de dominantie van de oorspronkelijke ‘autoriteiten’ aanvalt.

Celestial dominance vs. Equality with celestial entities 

technologisch optimisme mag geen excuus zijn voor inactie. Een voorbeeld is Bjorn Lomborg, die zegt dat actie tegen de gestegen CO2 niveaus niet veel uit zal maken, en we daarvoor ons feestje niet moeten verpesten en hopen op een technologische vinding. Die orientatie weg van behoud en respect voor wat er is en richting te oplossing, ook gezien bij bv. Ray Kurzweil, zijn niks anders dan een religie die schuld omzet in ambitie. Ray Kurzweil zegt zelf dat zijn geloof in oplossingen er ingestampt is, en dus nergens op is gebaseerd. Religieus.

Het lijkt of in het industriele tijdperk de selectie is uitgegaan naar mensen die geen organische oorzaak willen erkennen. Geen boeren met respect voor wat het land zelf kan, maar ‘technocraten’ die door de identiteit van planten en dieren heenkijken en nieuwe genen en dergelijke projecteren. Die constant zien hoe het beter zou kunnen. Die zich daardoor constant suprieur wanen, lid van een andere meer levensvatbare cultuur.

Het is in onze tijd mogelijk om zo’n beetje alle teksten te lezen en de patronen te herkennen. De meest stabiele filosofie is die van zon en astrologische aanbidding geweest omdat deze kennis een externe calender vormde. Deze bijna taalloos volgbare signalen (waar ook veel dieren en planten op reageren) zijn versschillende keren gekaapt door priesters, maar in onze laatste eeuw is dat patroon verstoord door een nieuwe ‘priester orde’ gebaseert op de god technologie met de heilige geest : fosielle brandstoffen. Deze analogie kan misschien fijner. Nu is het tijd om deze preisterorde af te breken en een nieuwe op te richten, primair om voor de schepping van de zon (letterlijk) op te komen maar ook om de zon en seizoenen weer centraal te maken in onze levenstijl. Niet dat techniek niet mag, integendeel. Technologisch optimisme om gevoelsmatig te compenseren voor het verlies van ons ecosysteem en leven op aarde moet echter worden uitgebannen als we als mensheid willen overleven.

Misschien is er geen pad waarlangs organismen geholpen door mensen de balans in onze atmosfeer kunnen herstellen (rekenend met methaan emissies en andere ellende), maar als we de technologie die we hebben laten samenwerken met de oude goden dan is er geen reden waarom we niet met dezelfde snelheid herstel kunnen bewerkstelligen als we nu onze ondergang nastreven.

Polaire Heliostaten

IN de serie over heliostaten hierbij een deel over een ander soort heliostaat. Het woord heliostaat betekent het op zijn plaats houden van de zon. Of het nu de zon ten opzichte van een zonnepaneel is, of in zijn meer zuivere betekenis de zon op een bepaalde plaats gericht houden. Het eerste is van belang voor de optimalisatie van PV output, het laatste voor het benutten van zonlicht waar het uit zichzelf niet wil komen. 

2-assige heliostaten 

Heliostaten zijn meestal twee assisge installaties zoals die hierboven getoond. Er is een horizontale en een azimuthale as om zo de beweging van de zon precies te kunnen volgen. Dit is echter niet de slimste oplossing, zeker niet als het eindproduct makkelijk toegankelijk is (zoals bij een heliostaat veld in uw tuin oid) ;-).

Net als met de 1-assige PV tracker is een 1-assige heliostaat prima mogelijk. We hoeven allen te zorgen dat de positie van de zon ten opzichte van ons doel (want we willen het licht op een bepaalde plaats terechtkomt) slechts van draaing om 1 as afhakelijk is. Die as is de Aardas. Polaire heliostaten hebben 1 as en zijn daarmee in staat de zon te volgen en naar een vaste plek te weerkaatsen.

Een 1-assige (polaire) heliostaat uit dit patent. De vinding ging o het automatisch aanpassen van de seizoensafhankelijke baanhoogte.

Er is een ‘maar’ en dat is dat de Aarde niet alleen om zijn as en om de zon draait, maar ook rond zichzelf, dwz de richting van de aardas veranderd door het jaar heen (tussen de Steenbok en Kreeftskeerkring). Dit vereist een aanpassing aan de vaste hoek die de baan van de zon tov de aardas heeft. Dit kan men mechanisch of manueel bijstellen door het jaar heen (vandaar die toegankelijkheid) 

Zou je een aantal jaren geleden polaire heliostaten googlen dan had je veel informatie gevonden. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Je moet gericht zoeken. Er zijn een paar bronnen en (verlopen) patenten. Het polaire principe is soms lastig uit te leggen. Een 1-assige heliostaat maken is daarentegen eevoudig.


Het lijmen van het scharnier aan de spiegel (ondesteboven)

Met motor in lijn met de as 

Het licht wordt van het balkon (inzet oost) het huis in gekaatst)

Afstelling 

Volgens de theorie van polaire heliostaten moet de draaias gericht zijn op de plek waar we het licht willen doen landen. Door spiegel met de juste hoek in te stellen zouden we dan altijd, alleen door de as te draaien, in staat moeten zijn om het licht in het verlengede van de as te doen landen. Dat is dit werkt is op een of andere manier lastig voor te stellen. Een praktische test zal uitsluitsel geven (en natuurlijk kunnen we de theorie er bij halen). Als het de hele dag mogelijk blijft om (afgezien van schaduw werking) licht op dezelfde plek in huis te krijgen door de motor even aan te zetten klopt dit verhaal. 

Voor dit model hebben we een 4 rpm motor gebruikt, maar er zijn ook 1 rpm motoren waarmee bij een laag voltage de hoek goed is in te stellen. Volgens de instructies is een 1 rpm motor 3000 keer vertraagd. Als we dus de omwentelingen van de motor as voor vertraging tellen hebben we een hoek resolutie (wel afhankelijk van de aandrijving) van 0.12 graad. Voor 4 rpm is dit 0,48 greed, ook genoeg. Hiervoor zouden we wel een reller op de motor as voor de vertraging moeten aanbrengen en deze dan foutloos tellen met een picaxe/pic.

Een veld van dit soort heliostaten heeft een veel rommeliger uiterlijk dan een veld met twee assige spiegels, omdat ten eerste de spiegel niet steeds een met de horizon parallel staande spiegel is, en ten tweede de as van ekle spiege een andere hoek heeft. Men zou kunnen zeggen dat hierdoor ook meer ruimte nodig is.